heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Jaarboek 2023 gepresenteerd

20-10-2023

Gisterenavond is het 31e jaarboek van onze heemkundekring gepresenteerd. Dat gebeurde in het bijzijn van zo’n 30

aanwezigen in dorpshuis Nisipa. Aansluitend op de presentatie werd een film met festiviteiten tijdens ‘1000 jaar Nispen’ in 1957

vertoond.

Bloemetje voor Corrie Verbraak-van Haperen

Bestuurslid Hans Wentink heette iedereen welkom en verontschuldigde de voorzitter. Die was vanwege de geboorte van een

kleinkind afwezig. Wij feliciteren hem met deze blije gebeurtenis! Hans zette Corrie Verbraak-van Haperen letterlijk ‘in de

bloemetjes’ als waardering voor haar bijdrage aan onze vereniging. Zij heeft na vele jaren haar auteurswerkzaamheden voor het

jaarboek met de kronieken van Nispen van het voorbije jaar, beëindigd.Wel blijft zij lid van de redactie.

Eerste jaarboek voor Carien Denissen

Vervolgens kreeg Henk Baselier het woord. Als contactpersoon van de redactie ging hij in op de inhoud van het nieuwe

jaarboek. Voor het eerst ging de presentatie, in samenwerking met redactielid Marius Broos, vergezeld met het tonen van

illustraties die bij de teksten in het jaarboek zijn opgenomen. Op die manier werd de presentatie van het jaarboek visueel

ondersteund. Dat werd door veel aanwezigen gewaardeerd. Het eerste jaarboek werd uitgereikt aan oud-Nispenaar Carien

Denissen. Zij woont al vele jaren op behoorlijke afstand van haar geboorteplaats maar voelt zich nog steeds met deze plek

verbonden. Vorig jaar en eveneens dit jaar schreef zij bijdragen over een aantal familieleden die kozen voor een religieus

bestaan. Zoals zij zelf aangaf om op die manier te zorgen dat ook de herinnering aan deze Nispenaren blijft bestaan. Daarnaast

verzorgde zij - gedeeltelijk in samenwerking met Henk Baselier - bijdragen over de historie van haar ouderlijke boerderij aan de

huidige Zonnelandstraat.

Film festiviteiten ‘1000 jaar Nispen’

Aansluitend op de presentatie vertoonden we filmbeelden van de viering van ‘1000 jaar Nispen’ in 1957. Deze kleurenfilm werd

destijds gemaakt door Marijn van Ginneken uit Roosendaal. Afgelopen zomer werd een digitale kopie van deze film door

mevrouw A. Nelemans geschonken aan onze vereniging. Behalve de welbekende historische optocht, zijn er ook opnamen te

zien van de andere onderdelen van het feestprogramma. Na vertoning van deze film bedankte Hans Wentink alle auteurs en

reactieleden voor hun werkzaamheden door middel van het overhandigen van een exemplaar van het jaarboek.

Bezorgen en kopen

Veel aanwezigen namen na afloop van de bijeenkomst het nieuwste jaarboek mee naar huis. Met een regenachtig weekend

voor de deur zal menigeen vast in de publicatie gaan lezen. Leden die het volledige bedrag aan contributie betalen, hebben

recht op een gratis exemplaar van het jaarboek. Deze worden zo snel mogelijk bezorgd. Losse exemplaren zijn verkrijgbaar via

het secretariaat en kosten € 19. Heeft u vragen over de bezorging? Neem dan contact op met het bestuur.

Terugkijken

Tijdens de bijeenkomst gisteren zijn een aantal foto’s gemaakt. Die kunt u bekijken bij het onderdeel In beeld op deze website.

Lees ook:

08-10-2023 We presenteren ons Jaarboek 2023

31-07-2023 Nieuwe filmbeelden ‘1000 jaar Nispen’ opgedoken

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Jaarboek 2023 gepresenteerd

20-10-2023

Gisterenavond is het 31e jaarboek van

onze heemkundekring gepresenteerd. Dat

gebeurde in het bijzijn van zo’n 30

aanwezigen in dorpshuis Nisipa.

Aansluitend op de presentatie werd een

film met festiviteiten tijdens ‘1000 jaar

Nispen’ in 1957 vertoond.

Bloemetje voor Corrie Verbraak-van

Haperen

Bestuurslid Hans Wentink heette iedereen

welkom en verontschuldigde de voorzitter.

Die was vanwege de geboorte van een

kleinkind afwezig. Wij feliciteren hem met

deze blije gebeurtenis! Hans zette Corrie

Verbraak-van Haperen letterlijk ‘in de

bloemetjes’ als waardering voor haar

bijdrage aan onze vereniging. Zij heeft na

vele jaren haar auteurswerkzaamheden

voor het jaarboek met de kronieken van

Nispen van het voorbije jaar,

beëindigd.Wel blijft zij lid van de redactie.

Eerste jaarboek voor Carien Denissen

Vervolgens kreeg Henk Baselier het

woord. Als contactpersoon van de

redactie ging hij in op de inhoud van het

nieuwe jaarboek. Voor het eerst ging de

presentatie, in samenwerking met

redactielid Marius Broos, vergezeld met

het tonen van illustraties die bij de teksten

in het jaarboek zijn opgenomen. Op die

manier werd de presentatie van het

jaarboek visueel ondersteund. Dat werd

door veel aanwezigen gewaardeerd. Het

eerste jaarboek werd uitgereikt aan oud-

Nispenaar Carien Denissen. Zij woont al

vele jaren op behoorlijke afstand van haar

geboorteplaats maar voelt zich nog steeds

met deze plek verbonden. Vorig jaar en

eveneens dit jaar schreef zij bijdragen

over een aantal familieleden die kozen

voor een religieus bestaan. Zoals zij zelf

aangaf om op die manier te zorgen dat

ook de herinnering aan deze Nispenaren

blijft bestaan. Daarnaast verzorgde zij -

gedeeltelijk in samenwerking met Henk

Baselier - bijdragen over de historie van

haar ouderlijke boerderij aan de huidige

Zonnelandstraat.

Film festiviteiten ‘1000 jaar Nispen’

Aansluitend op de presentatie vertoonden

we filmbeelden van de viering van ‘1000

jaar Nispen’ in 1957. Deze kleurenfilm

werd destijds gemaakt door Marijn van

Ginneken uit Roosendaal. Afgelopen

zomer werd een digitale kopie van deze

film door mevrouw A. Nelemans

geschonken aan onze vereniging.

Behalve de welbekende historische

optocht, zijn er ook opnamen te zien van

de andere onderdelen van het

feestprogramma. Na vertoning van deze

film bedankte Hans Wentink alle auteurs

en reactieleden voor hun werkzaamheden

door middel van het overhandigen van

een exemplaar van het jaarboek.

Bezorgen en kopen

Veel aanwezigen namen na afloop van de

bijeenkomst het nieuwste jaarboek mee

naar huis. Met een regenachtig weekend

voor de deur zal menigeen vast in de

publicatie gaan lezen. Leden die het

volledige bedrag aan contributie betalen,

hebben recht op een gratis exemplaar van

het jaarboek. Deze worden zo snel

mogelijk bezorgd. Losse exemplaren zijn

verkrijgbaar via het secretariaat en kosten

€ 19. Heeft u vragen over de bezorging?

Neem dan contact op met het bestuur.

Terugkijken

Tijdens de bijeenkomst gisteren zijn een

aantal foto’s gemaakt. Die kunt u bekijken

bij het onderdeel In beeld op deze

website.

Lees ook:

08-10-2023 We presenteren ons Jaarboek

2023

31-07-2023 Nieuwe filmbeelden ‘1000 jaar

Nispen’ opgedoken