heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een aantal veelgestelde vragen met betrekking tot de inhoud en werking van deze website.

Waar kan ik verwijderde documenten raadplegen?

Jaarverslagen van de vereniging die van oudere datum zijn, kunt u nalezen in onze jaarboeken. Andere documenten worden

vaak opgenomen in het archief van de vereniging. Indien u daaruit stukken wilt raadplegen, kunt u daarvoor contact opnemen

met het secretariaat van de vereniging.

Hoelang blijven fotoseries op de website staan?

Fotoseries van verenigingsactiviteiten en gebeurtenissen waarbij onze vereniging is betrokken, blijven in principe maximaal vijf

jaar raadpleegbaar. Daarna worden zij verwijderd en vaak worden een aantal foto’s van een bepaalde serie, afhankelijk van de

kwaliteit en waarde, opgenomen in de Beeldbank Nispen.

In het verleden hebben wij steeds aangegeven dat wanneer iemand meent gegronde bezwaren te hebben tegen het plaatsen

van bepaalde foto’s die wij publiceren op onze website, hiervoor contact opgenomen kan worden met het bestuur. Of wij op

grond van de aangescherpte privacywetgeving onze werkwijze kunnen blijven voortzetten, is nu nog niet goed aan te geven. Dit

kan mogelijk in de toekomst gevolgen hebben voor het publiceren van fotoseries op de website.

Is een archief van de website te raadplegen?

We gebruiken de website niet als een digitaal archief. Minimaal een keer per jaar maken we een kopie van de complete website

die we bewaren in het digitale archief van de vereniging. U kunt deze echter niet online raadplegen. Via web.archive.org kunt u

wel grote delen van onze website vanaf 2005 tot op heden raadplegen. U bereikt onze pagina’s via deze link.

Waarom ziet de vormgeving van de website er op een smartphone anders uit dan op een pc?

Deze website past zich automatisch aan kleinere schermen zoals bij smartphones. De weergave wijkt daarbij af van de

weergave op een pc of laptop. Afhankelijk van de smartphone of tablet kan de weergave ook in bepaalde mate afwijkend zijn.

Waarom wordt er in sommige gevallen gekozen voor pdf-documenten?

Een aantal documenten op onze website worden aangeboden als een pdf-document. In pdf blijven deze documenten namelijk

fraai van opmaak en het gaat bovendien vaak om informatie die niet voor alle bezoekers van onze site direct van belang is. Om

deze te kunnen bekijken is het noodzakelijk om over het programma Acrobat reader te beschikken. Dat kunt via internet

downloaden.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een aantal

veelgestelde vragen met betrekking tot de

inhoud en werking van deze website.

Waar kan ik verwijderde documenten

raadplegen?

Jaarverslagen van de vereniging die van

oudere datum zijn, kunt u nalezen in onze

jaarboeken. Andere documenten worden

vaak opgenomen in het archief van de

vereniging. Indien u daaruit stukken wilt

raadplegen, kunt u daarvoor contact

opnemen met het secretariaat van de

vereniging.

Hoelang blijven fotoseries op de

website staan?

Fotoseries van verenigingsactiviteiten en

gebeurtenissen waarbij onze vereniging is

betrokken, blijven in principe maximaal vijf

jaar raadpleegbaar. Daarna worden zij

verwijderd en vaak worden een aantal

foto’s van een bepaalde serie, afhankelijk

van de kwaliteit en waarde, opgenomen in

de Beeldbank Nispen.

In het verleden hebben wij steeds

aangegeven dat wanneer iemand meent

gegronde bezwaren te hebben tegen het

plaatsen van bepaalde foto’s die wij

publiceren op onze website, hiervoor

contact opgenomen kan worden met het

bestuur. Of wij op grond van de

aangescherpte privacywetgeving onze

werkwijze kunnen blijven voortzetten, is nu

nog niet goed aan te geven. Dit kan

mogelijk in de toekomst gevolgen hebben

voor het publiceren van fotoseries op de

website.

Is een archief van de website te

raadplegen?

We gebruiken de website niet als een

digitaal archief. Minimaal een keer per jaar

maken we een kopie van de complete

website die we bewaren in het digitale

archief van de vereniging. U kunt deze

echter niet online raadplegen. Via

web.archive.org kunt u wel grote delen

van onze website vanaf 2005 tot op heden

raadplegen. U bereikt onze pagina’s via

deze link.

Waarom ziet de vormgeving van de

website er op een smartphone anders

uit dan op een pc?

Deze website past zich automatisch aan

kleinere schermen zoals bij smartphones.

De weergave wijkt daarbij af van de

weergave op een pc of laptop. Afhankelijk

van de smartphone of tablet kan de

weergave ook in bepaalde mate afwijkend

zijn.

Waarom wordt er in sommige gevallen

gekozen voor pdf-documenten?

Een aantal documenten op onze website

worden aangeboden als een pdf-

document. In pdf blijven deze documenten

namelijk fraai van opmaak en het gaat

bovendien vaak om informatie die niet

voor alle bezoekers van onze site direct

van belang is. Om deze te kunnen

bekijken is het noodzakelijk om over het

programma Acrobat reader te beschikken.

Dat kunt via internet downloaden.