heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

We presenteren ons Jaarboek 2023

08-10-2023

Op donderdag 19 oktober verschijnt ons nieuwe jaarboek. Alle leden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de

presentatie van deze publicatie op deze dag. De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 te Nispen en

begint om 20.00 uur.

Inhoud jaarboek

Op 14 oktober 1993 was het zover: met trots presenteerde heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen zijn eerste jaarboek.

Dertig jaar en evenzovele jaargangen later, kunnen wij wederom het verschijnen van het jaarboek aankondigen. De nieuwe

uitgave bevat een aantal lezenswaardige artikelen over de geschiedenis van Nispen. Carien Denissen beschrijft het leven van

Antonius (Toon) Denissen, missionaris in Indonesië. Ook het eerste deel van de geschiedenis van hoeve Luijsterburg en de

verschillende generaties van de familie Denissen zijn van haar hand. Henk Baselier schreef een artikel over 200 jaar café De

Brembos in de Rietgoorsestraat. Tevens bevat het jaarboek een interview met mevrouw Nelly Buuron-Goorden. Loes

Gommeren-van Eekelen stelde de kroniek van Nispen 1922 samen en Henk Baselier brengt de belangrijkste nieuwsfeiten

samen in de kroniek van Nispen 2022.

Meenemen, bezorgen en kopen

Leden die het volledige bedrag aan contributie betalen, hebben recht op een gratis exemplaar van het jaarboek dat aan het eind

van de avond meegenomen kan worden. De overige exemplaren worden zo snel mogelijk nadien bezorgd. Losse exemplaren

zijn verkrijgbaar via het secretariaat en kosten € 19.

Vertoning film met feestactiviteiten 1000 jaar Nispen

Aansluitend op de presentatie zullen er filmbeelden vertoond worden van de viering van ‘1000 jaar Nispen’ in 1957. Deze

kleurenfilm werd destijds gemaakt door Marijn van Ginneken uit Roosendaal. Onlangs werd een digitale kopie van deze film

door mevrouw A. Nelemans geschonken aan onze vereniging. Behalve de welbekende historische optocht, zijn er ook opnamen

te zien van de andere onderdelen van het feestprogramma.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

We presenteren ons Jaarboek 2023

08-10-2023

Op donderdag 19 oktober verschijnt ons

nieuwe jaarboek. Alle leden zijn van harte

welkom om aanwezig te zijn bij de

presentatie van deze publicatie op deze

dag. De bijeenkomst vindt plaats in

dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 te Nispen

en begint om 20.00 uur.

Inhoud jaarboek

Op 14 oktober 1993 was het zover: met

trots presenteerde heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen zijn eerste jaarboek.

Dertig jaar en evenzovele jaargangen

later, kunnen wij wederom het verschijnen

van het jaarboek aankondigen. De nieuwe

uitgave bevat een aantal lezenswaardige

artikelen over de geschiedenis van

Nispen. Carien Denissen beschrijft het

leven van Antonius (Toon) Denissen,

missionaris in Indonesië. Ook het eerste

deel van de geschiedenis van hoeve

Luijsterburg en de verschillende

generaties van de familie Denissen zijn

van haar hand. Henk Baselier schreef een

artikel over 200 jaar café De Brembos in

de Rietgoorsestraat. Tevens bevat het

jaarboek een interview met mevrouw Nelly

Buuron-Goorden. Loes Gommeren-van

Eekelen stelde de kroniek van Nispen

1922 samen en Henk Baselier brengt de

belangrijkste nieuwsfeiten samen in de

kroniek van Nispen 2022.

Meenemen, bezorgen en kopen

Leden die het volledige bedrag aan

contributie betalen, hebben recht op een

gratis exemplaar van het jaarboek dat aan

het eind van de avond meegenomen kan

worden. De overige exemplaren worden

zo snel mogelijk nadien bezorgd. Losse

exemplaren zijn verkrijgbaar via het

secretariaat en kosten € 19.

Vertoning film met feestactiviteiten

1000 jaar Nispen

Aansluitend op de presentatie zullen er

filmbeelden vertoond worden van de

viering van ‘1000 jaar Nispen’ in 1957.

Deze kleurenfilm werd destijds gemaakt

door Marijn van Ginneken uit Roosendaal.

Onlangs werd een digitale kopie van deze

film door mevrouw A. Nelemans

geschonken aan onze vereniging. Behalve

de welbekende historische optocht, zijn er

ook opnamen te zien van de andere

onderdelen van het feestprogramma.