heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Nieuwe filmbeelden ‘1000 jaar Nispen’ opgedoken

31-07-2023

In 1957 vierden de Nispenaren in de eerste twee weken van augustus volop feest onder de vlag van ‘1000 jaar Nispen’. Een

hoogtepunt was de historische optocht op zondag 4 augustus maar er waren ook andere activiteiten. Recent zijn filmbeelden

tevoorschijn gekomen waarop ook wat van die andere programmaonderdelen is vastgelegd.

Schenking

Marijn van Ginneken uit Roosendaal maakte in augustus 1957 diverse filmopnamen in kleur van de festiviteiten in ons dorp. Hij

was bevriend met Nispenaar Marinus Nelemans (gehuwd met Suzanna Goense en woonachtig aan de Essenseweg) die deze

film oorsponkelijk in eigendom had. Later kwam de film in het bezit van mevrouw A. van Gastel-Nelemans. Zij heeft gezorgd dat

onze kring, via de medewerking van Piet Hectors, een digitale kopie van deze film heeft ontvangen. Uiteraard zijn wij haar

dankbaar voor deze schenking!

Niet alleen de optocht

Marijn van Ginneken maakte filmopnamen van de stoet naar de kerk voor een eucharistieviering in de ochtend van 4 augustus,

de start van de historische optocht en de doorkomst van de optocht op die zondag. Daarnaast zijn beelden te zien van een

oriëntatierit voor auto’s en het muziekfestival op 11 augustus. En tenslotte opnamen van de wielerronde door de dorpskern op

15 augustus. Dat was ook de eerste keer dat er een wielerronde werd georganiseerd in Nispen. De film duurt bij elkaar

ongeveer 12 minuten. Van de optocht beschikken we ondertussen over de nodige foto’s alsmede filmbeelden. Juist de opnamen

van andere activiteiten maken deze film waardevol. Begrijpelijkerwijs is de beeldkwaliteit na bijna 70 jaar minder geworden.

Niettemin zijn de beelden zeker een mooie aanvulling op hetgeen al in onze collecties aanwezig is met betrekking tot dit grote

feest.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Nieuwe filmbeelden ‘1000 jaar Nispen’

opgedoken

31-07-2023

In 1957 vierden de Nispenaren in de

eerste twee weken van augustus volop

feest onder de vlag van ‘1000 jaar Nispen’.

Een hoogtepunt was de historische

optocht op zondag 4 augustus maar er

waren ook andere activiteiten. Recent zijn

filmbeelden tevoorschijn gekomen waarop

ook wat van die andere

programmaonderdelen is vastgelegd.

Schenking

Marijn van Ginneken uit Roosendaal

maakte in augustus 1957 diverse

filmopnamen in kleur van de festiviteiten in

ons dorp. Hij was bevriend met Nispenaar

Marinus Nelemans (gehuwd met Suzanna

Goense en woonachtig aan de

Essenseweg) die deze film oorsponkelijk

in eigendom had. Later kwam de film in

het bezit van mevrouw A. van Gastel-

Nelemans. Zij heeft gezorgd dat onze

kring, via de medewerking van Piet

Hectors, een digitale kopie van deze film

heeft ontvangen. Uiteraard zijn wij haar

dankbaar voor deze schenking!

Niet alleen de optocht

Marijn van Ginneken maakte filmopnamen

van de stoet naar de kerk voor een

eucharistieviering in de ochtend van 4

augustus, de start van de historische

optocht en de doorkomst van de optocht

op die zondag. Daarnaast zijn beelden te

zien van een oriëntatierit voor auto’s en

het muziekfestival op 11 augustus. En

tenslotte opnamen van de wielerronde

door de dorpskern op 15 augustus. Dat

was ook de eerste keer dat er een

wielerronde werd georganiseerd in Nispen.

De film duurt bij elkaar ongeveer 12

minuten. Van de optocht beschikken we

ondertussen over de nodige foto’s

alsmede filmbeelden. Juist de opnamen

van andere activiteiten maken deze film

waardevol. Begrijpelijkerwijs is de

beeldkwaliteit na bijna 70 jaar minder

geworden. Niettemin zijn de beelden zeker

een mooie aanvulling op hetgeen al in

onze collecties aanwezig is met betrekking

tot dit grote feest.