heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Proclaimer

Uiteraard doen wij er alles aan om de informatie op onze website en daaraan onze gelinkte social media correct en actueel te

houden. Desalniettemin aanvaardt heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en

volledigheid van deze site en onze ruimte op de verschillende social media, dan wel directe of indirecte gevolgen van handelen

of nalaten op basis hiervan.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden aan de inhoud van de site of onze accounts bij de

verschillende social media. Overname van logo en huisstijlelementen van heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen is niet

toegestaan. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met ons.

Het is niet altijd mogelijk om de rechthebbenden van de in deze website, jeugdsite, eventuele andere thematische websites,

Twitter- en Facebookaccount of de in onze Beeldbank opgenomen afbeeldingen te achterhalen. Indien u meent auteursrechten-

of andere rechten te kunnen claimen op een of meerdere afbeeldingen op deze websites of social media, of indien u meent

gegronde bezwaren te hebben tegen publicatie van een of meerdere afbeeldingen via deze, neem dan schriftelijk contact op

met het bestuur.

Voor het gemak van de gebruikers van deze site, de jeugdsite, eventuele andere thematische websites, de Twitter-, Youtube- en

Facebookaccounts, hebben wij internetlinks opgenomen naar websites van derden. Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen

is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Proclaimer

Uiteraard doen wij er alles aan om de

informatie op onze website en daaraan

onze gelinkte social media correct en

actueel te houden. Desalniettemin

aanvaardt heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen geen enkele

aansprakelijkheid voor de juistheid en

volledigheid van deze site en onze ruimte

op de verschillende social media, dan wel

directe of indirecte gevolgen van

handelen of nalaten op basis hiervan.

Er kunnen geen rechten van welke aard

dan ook ontleend worden aan de inhoud

van de site of onze accounts bij de

verschillende social media. Overname

van logo en huisstijlelementen van

heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen

is niet toegestaan. Heeft u hierover

vragen, neemt u dan contact op met ons.

Het is niet altijd mogelijk om de

rechthebbenden van de in deze website,

jeugdsite, eventuele andere thematische

websites, Twitter- en Facebookaccount of

de in onze Beeldbank opgenomen

afbeeldingen te achterhalen. Indien u

meent auteursrechten- of andere rechten

te kunnen claimen op een of meerdere

afbeeldingen op deze websites of social

media, of indien u meent gegronde

bezwaren te hebben tegen publicatie van

een of meerdere afbeeldingen via deze,

neem dan schriftelijk contact op met het

bestuur.

Voor het gemak van de gebruikers van

deze site, de jeugdsite, eventuele andere

thematische websites, de Twitter-,

Youtube- en Facebookaccounts, hebben

wij internetlinks opgenomen naar

websites van derden. Heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen is niet

verantwoordelijk voor de inhoud van deze

sites.

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen