heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen

contact extranet

Contact Contactgegevens
Home > Contactgevens

Adresgegevens secretariaat

Postadres: Schuitvaart 86, 4715 CG Rucphen.

Telefoonnummer: 06 – 21 36 75 40.

E-mailadres: info@heemkundenispen.nl.

Hebt u vragen? Neem contact op met secretaris Inge Aerden.

Bankrelatie

Rabobank Zuid-West-Brabant, bankrekeningnummer NL07 RABO 0194 3288 56.

Voor vragen over betalingen of andere financiële zaken met betrekking tot de vereniging kunt u contact opnemen met

penningmeester Hans Wentink.

Inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel

KVK 40283020.

Verkoop publicaties en uitgaven

Publicaties en andere uitgaven kunt u bestellen via onze webwinkel.

ErfgoedCentrum Nispen

De vereniging heeft een eigen ruimte in gebruik aan de Prins Bernhardstraat 2 te Nispen. Deze ruimte met de naam

'ErfgoedCentrum Nispen' wordt gebruikt voor vergaderingen van het bestuur, werkgroepen en vrijwilligers. Op dit adres kunt u

ook de verzamelingen van de vereniging raadplegen. Zie voor de inhoud daarvan het onderdeel Collecties.

Beheerscommissie

De Beheerscommissie houdt zich bezig met de verwerving, registratie en beheer van de verzamelingen. Nagenoeg alle

verzamelingen zijn via deze website te raadplegen. Voor verdere informatie over en fysiek raadplegen van de collecties kunt u

contact opnemen met de Beheerscommissie via tel. 0165 - 36 58 06 of tel. 0165 - 54 05 39 of via het e-mailadres van de

vereniging.

Werkgroep Redactie Jaarboek

De werkgroep Redactie Jaarboek verzorgt de redactionele werkzaamheden van de jaarlijkse publicatie van de heemkundekring.

Voor het aanleveren van kopij of andere vragen met betrekking tot het jaarboek kunt u contact opnemen met Henk Baselier,

Dorpsstraat 11, 4709 AA Nispen, tel. 0165 - 36 58 06, e-mail: redactie@heemkundenispen.nl.

contact extranet

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Contactgevens

Adresgegevens secretariaat

Postadres: Schuitvaart 86, 4715 CG

Rucphen.

Telefoonnummer: 06 – 21 36 75 40.

E-mailadres: info@heemkundenispen.nl.

Hebt u vragen? Neem contact op met

secretaris Inge Aerden.

Bankrelatie

Rabobank Zuid-West-Brabant,

bankrekeningnummer NL07 RABO 0194

3288 56.

Voor vragen over betalingen of andere

financiële zaken met betrekking tot de

vereniging kunt u contact opnemen met

penningmeester Hans Wentink.

Inschrijfnummer Handelsregister

Kamer van Koophandel

KVK 40283020.

Verkoop publicaties en uitgaven

Publicaties en andere uitgaven kunt u

bestellen via onze webwinkel.

ErfgoedCentrum Nispen

De vereniging heeft een eigen ruimte in

gebruik aan de Prins Bernhardstraat 2 te

Nispen. Deze ruimte met de naam

'ErfgoedCentrum Nispen' wordt gebruikt

voor vergaderingen van het bestuur,

werkgroepen en vrijwilligers. Op dit adres

kunt u ook de verzamelingen van de

vereniging raadplegen. Zie voor de inhoud

daarvan het onderdeel Collecties.

Beheerscommissie

De Beheerscommissie houdt zich bezig

met de verwerving, registratie en beheer

van de verzamelingen. Nagenoeg alle

verzamelingen zijn via deze website te

raadplegen. Voor verdere informatie over

en fysiek raadplegen van de collecties

kunt u contact opnemen met de

Beheerscommissie via tel. 0165 - 36 58

06 of tel. 0165 - 54 05 39 of via het e-

mailadres van de vereniging.

Werkgroep Redactie Jaarboek

De werkgroep Redactie Jaarboek verzorgt

de redactionele werkzaamheden van de

jaarlijkse publicatie van de

heemkundekring. Voor het aanleveren

van kopij of andere vragen met betrekking

tot het jaarboek kunt u contact opnemen

met Henk Baselier, Dorpsstraat 11, 4709

AA Nispen, tel. 0165 - 36 58 06, e-mail:

redactie@heemkundenispen.nl.