heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen

contact extranet

Contact Contactgegevens
Home > Contactgevens

Adresgegevens secretariaat

Postadres: Schuitvaart 86, 4715 CG Rucphen.

Telefoonnummer: 06 – 21 36 75 40.

E-mailadres: info@heemkundenispen.nl.

Hebt u vragen? Neem contact op met secretaris Inge Aerden.

Bankrelatie

Rabobank Zuid-West-Brabant, bankrekeningnummer NL07 RABO 0194 3288 56.

Voor vragen over betalingen of andere financiële zaken met betrekking tot de vereniging kunt u contact opnemen met

penningmeester Hans Wentink.

Inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel

KVK 40283020.

Verkoop publicaties en uitgaven

Publicaties en andere uitgaven kunt u bestellen via onze webwinkel.

ErfgoedDepot Nispen

De vereniging bewaart haar erfgoedcollecties en ander verenigingsmateriaal op verschillende locaties. Een groot deel van de

collecties zoals afbeeldingen, boeken en documenten zijn ondergebracht in een ruimte in het noodgebouw bij dorpshuis Nisipa,

Bergsebaan 8 te Nispen. Een beheerscommissie houdt zich samen met het bestuur bezig met de verwerving, registratie en

beheer van de verzamelingen. Nagenoeg alle verzamelingen zijn via deze website online te raadplegen. Voor mogelijkheden en

vragen over het fysiek raadplegen van de collecties neemt u contact op met het bestuur.

Werkgroep Redactie Jaarboek

De werkgroep Redactie Jaarboek verzorgt de redactionele werkzaamheden van de jaarlijkse publicatie van de heemkundekring.

Voor het aanleveren van kopij of andere vragen met betrekking tot het jaarboek kunt u contact opnemen met Henk Baselier,

Dorpsstraat 11, 4709 AA Nispen, tel. 0165 - 36 58 06, e-mail: redactie@heemkundenispen.nl.

contact extranet

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Contactgevens

Adresgegevens secretariaat

Postadres: Schuitvaart 86, 4715 CG

Rucphen.

Telefoonnummer: 06 – 21 36 75 40.

E-mailadres: info@heemkundenispen.nl.

Hebt u vragen? Neem contact op met

secretaris Inge Aerden.

Bankrelatie

Rabobank Zuid-West-Brabant,

bankrekeningnummer NL07 RABO 0194

3288 56.

Voor vragen over betalingen of andere

financiële zaken met betrekking tot de

vereniging kunt u contact opnemen met

penningmeester Hans Wentink.

Inschrijfnummer Handelsregister

Kamer van Koophandel

KVK 40283020.

Verkoop publicaties en uitgaven

Publicaties en andere uitgaven kunt u

bestellen via onze webwinkel.

ErfgoedDepot Nispen

De vereniging bewaart haar

erfgoedcollecties en ander

verenigingsmateriaal op verschillende

locaties. Een groot deel van de collecties

zoals afbeeldingen, boeken en

documenten zijn ondergebracht in een

ruimte in het noodgebouw bij dorpshuis

Nisipa, Bergsebaan 8 te Nispen. Een

beheerscommissie houdt zich samen met

het bestuur bezig met de verwerving,

registratie en beheer van de

verzamelingen. Nagenoeg alle

verzamelingen zijn via deze website

online te raadplegen. Voor mogelijkheden

en vragen over het fysiek raadplegen van

de collecties neemt u contact op met het

bestuur.

Werkgroep Redactie Jaarboek

De werkgroep Redactie Jaarboek verzorgt

de redactionele werkzaamheden van de

jaarlijkse publicatie van de

heemkundekring. Voor het aanleveren

van kopij of andere vragen met betrekking

tot het jaarboek kunt u contact opnemen

met Henk Baselier, Dorpsstraat 11, 4709

AA Nispen, tel. 0165 - 36 58 06, e-mail:

redactie@heemkundenispen.nl.