heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Overzichten

Hieronder vindt u enkele overzichten met gegevens die wij in de loop der jaren hebben verzameld.

Krantenindicering

Er is afgelopen jaren regelmatig gewerkt aan het noteren van van publicaties in de pers over Nispen en inwoners van het dorp.

Daarbij zijn de perioden 1863 tot en met november 1961 en 1972 tot en met 2012 beschreven. De gegevens over de jaren 1863

tot en met 1920, de jaren 1943-1946 en januari 1959 zijn digitaal raadpleegbaar.

Toegang: grotendeels via indices op papier (aanwezig in het ErfgoedDepot Nispen) en deels via Excelbestand, klik hier voor het

overzicht krantenartikelen.

Veldnamen

De kring verzamelt al meer dan vijfentwintig jaar veldnamen die in Nispen gebruikt werden en dat soms nog steeds worden. Een

beperkt aantal is via een computerprogramma beschikbaar.

Toegang: deels via geautomatiseerd bestand, deels via overzichtslijsten, zie hiervoor de Documentatiecollectie, trefwoord

Toponiemen.

Collectie CD-roms

Deze collectie bestaat uit cd’s met uiteenlopende informatie of afbeeldingen met betrekking tot Nispen en de heemkundekring.

Deze beelden zijn niet, deels of volledig verwerkt in andere verzamelingen.

Toegang: via overzichtslijst, klik hier voor het overzicht.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Overzichten

Hieronder vindt u enkele overzichten met

gegevens die wij in de loop der jaren

hebben verzameld.

Krantenindicering

Er is afgelopen jaren regelmatig gewerkt

aan het noteren van van publicaties in de

pers over Nispen en inwoners van het

dorp. Daarbij zijn de perioden 1863 tot en

met november 1961 en 1972 tot en met

2012 beschreven. De gegevens over de

jaren 1863 tot en met 1920, de jaren

1943-1946 en januari 1959 zijn digitaal

raadpleegbaar.

Toegang: grotendeels via indices op

papier (aanwezig in het ErfgoedDepot

Nispen) en deels via Excelbestand, klik

hier voor het overzicht krantenartikelen.

Veldnamen

De kring verzamelt al meer dan

vijfentwintig jaar veldnamen die in Nispen

gebruikt werden en dat soms nog steeds

worden. Een beperkt aantal is via een

computerprogramma beschikbaar.

Toegang: deels via geautomatiseerd

bestand, deels via overzichtslijsten, zie

hiervoor de Documentatiecollectie,

trefwoord Toponiemen.

Collectie CD-roms

Deze collectie bestaat uit cd’s met

uiteenlopende informatie of afbeeldingen

met betrekking tot Nispen en de

heemkundekring. Deze beelden zijn niet,

deels of volledig verwerkt in andere

verzamelingen.

Toegang: via overzichtslijst, klik hier voor

het overzicht.