heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Documenten

Documenten die wij verzamelen over Nispen zijn ondergebracht in twee aparte collecties. De Documentatiecollectie Nispen

bestaat uit documenten over Nispen, Nispense organisaties, gebeurtenissen en personen in de vorm van onder meer

jubileaboekjes, reclamefolders, verenigingsbladen, parochieblad, krantenknipsels, enz. De collectie Overige verzamelde

aanwinsten bestaat uit allerlei aanwinsten die niet direct in aanmerking komen voor opname in een van de andere collecties.

Variërend van persoonlijke documenten tot archiefmateriaal van Nispense organisaties en andersoortige aanwinsten op het

gebied van historie en erfgoed.

Daarnaast zijn in de Collectie Documenten ook de archieven van Sociëteit People Relax, KVO Nispen en onze eigen

heemkundekring te vinden.

Alle collecties en archieven kunt u doorzoeken door hieronder een woord (onderwerp, naam, enz.) intypen en vervolgens op

‘zoek’ klikken. Vervolgens ziet u de beschrijvingen die aan de zoekterm voldoen. In de kolom links kunt tevens op verschillende

onderdelen filteren en gericht op bepaalde zaken verder zoeken.