heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Nispen > Bodemschatten

Sporen die het verleden verlengen

Nispen is een oud dorp...dat werd in het verleden vaak geschreven in allerlei publicaties. Maar het duurde lange tijd voordat

daar echt concrete bewijzen voor waren. Vanaf 1990 zijn er aantal archeologische onderzoeken verricht in Nispen die

belangrijke informatie hebben geleverd voor de (oudste) geschiedenis van het dorp. Niet langer is ‘de oorkonde uit 1157’ het

oudste bewijs voor het bestaan van het dorp maar zijn er oudere sporen gevonden die het verleden van het dorp aanzienlijk

hebben verlengd. Reeds voor het begin van onze jaartelling woonden er al mensen op de plek die we nu Nispen noemen. Via

deze pagina kunt u meer over lezen over de verschillende archeologische onderzoeken die in de voorbije decennia hebben

plaatsgevonden.

Waarom archeologisch onderzoek?

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en is belangrijk om te

behouden. Bij bewerking van de grond, zoals het bouwrijp maken van een kavel voor bouwwerkzaamheden, wordt de bodem

verstoord waardoor heel vaak eventuele sporen uit het verleden onherstelbaar vernietigd worden. Omdat archeologisch

onderzoek kan bijdragen om meer te weten te komen over de oudste geschiedenis van een plaats of gebied is het belangrijk

om hiermee zorgvuldig om te gaan. Vanaf 2007 is de verplichting tot archeologisch onderzoek in wetgeving vastgelegd op basis

van het Verdrag van Malta uit 1992.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Nispen > Bodemschatten

Sporen die het verleden verlengen

Nispen is een oud dorp...dat werd in het

verleden vaak geschreven in allerlei

publicaties. Maar het duurde lange tijd

voordat daar echt concrete bewijzen voor

waren. Vanaf 1990 zijn er aantal

archeologische onderzoeken verricht in

Nispen die belangrijke informatie hebben

geleverd voor de (oudste) geschiedenis

van het dorp. Niet langer is ‘de oorkonde

uit 1157’ het oudste bewijs voor het

bestaan van het dorp maar zijn er oudere

sporen gevonden die het verleden van het

dorp aanzienlijk hebben verlengd. Reeds

voor het begin van onze jaartelling

woonden er al mensen op de plek die we

nu Nispen noemen. Via deze pagina kunt

u meer over lezen over de verschillende

archeologische onderzoeken die in de

voorbije decennia hebben

plaatsgevonden.

Waarom archeologisch onderzoek?

De grond onder onze voeten leert ons

veel over onze geschiedenis. Die

geschiedenis is waardevol en is belangrijk

om te behouden. Bij bewerking van de

grond, zoals het bouwrijp maken van een

kavel voor bouwwerkzaamheden, wordt

de bodem verstoord waardoor heel vaak

eventuele sporen uit het verleden

onherstelbaar vernietigd worden. Omdat

archeologisch onderzoek kan bijdragen

om meer te weten te komen over de

oudste geschiedenis van een plaats of

gebied is het belangrijk om hiermee

zorgvuldig om te gaan. Vanaf 2007 is de

verplichting tot archeologisch onderzoek

in wetgeving vastgelegd op basis van het

Verdrag van Malta uit 1992.