heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Wij hebben verschillende jaarboeken, publicaties en andere uitgaven in de verkoop. Eigen uitgaven, maar ook boeken van

anderen die met de geschiedenis van Nispen of regio te maken hebben.

Hebt u belangstelling? U kunt de boeken en andere uitgaven uit het aanbod gemakkelijk bestellen. U leest via deze paginalink

hoe u dat kunt doen.

Op dit moment hebben we onderstaande uitgaven beschikbaar.

Nispen in grootmoederstijd (1900-1950)

Een boekje met ansichten en foto's over Nispen en de Nispenaren in de eerste helft van

de 20e eeuw. Samengesteld door H. Baselier, M. Dekkers, J. Kerstens, J. Koenen en M.

Verbraak-van Eekelen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1992. 80 blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief verzend- en administratiekosten

Artikelcode B01

Korte geschiedenis van Nispen

Een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de historie van het dorp.

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 1993. 15 blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief verzend- en administratiekosten

Artikelcode B02

In de schaduw van de toren; gedichten over Nispen van Mia van Terheijden-

Oudenhuysen

H. Baselier, A, van Hooijdonk en C. Uijtdewilligen bundelden de mooiste gedichten van

Mia van Terheijden-Oudenhuysen in een boekje als eerbetoon aan deze eerste "Nispense

heemkundige".,Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 1997. 60 blz.

Verkoopprijs: € 2,- exclusief verzend- en administratiekosten

Artikelcode B03

Bibliografie voor de geschiedenis, genealogie en heemkunde van Nispen

Een overzicht van verschenen publicaties over Nispen tot en met 1999. Daarnaast is een

globaal overzicht van de geschiedenis van Nispen opgenomen. Samengesteld door A.

van Hooijdonk en C. Uijtdewilligen. Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen,

2001. 92 blz.

Verkoopprijs: € 2,- exclusief verzend- en administratiekosten

Artikelcode B04

Over de schouder bekeken; het jongste verleden van Nispen in beeld

H. Baselier, M. Dekkers-Schepers, J. Kerstens, A. Luijten-Stoffels, M. Verbraak-van

Eekelen en W. Wiericx geven in dit fotoboek het veranderde dorpsleven weer in de

periode 1950-2000 waarbij de nadruk ligt op het dagelijks leven. Nispen,

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 2003. 107 blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief verzend- en administratiekosten

Artikelcode B05

Wandel- en fietswijzer rond Nispen; 9 wandelroutes 8 fietsroutes in omgeving

Nispen

H. Baselier, R. Leijdekkers, W. Wiericx en C. Uijtdewilligen verzamelden bestaande en

nieuwe fiets- en wandelroutes vele fraaie natuurgebieden en cultuurhistorisch erfgoed in

Nispen en de grensregio. Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 2007. 77

blz.

Verkoopprijs: € 2,- exclusief verzend- en administratiekosten

Artikelcode B06

Kroniek van Nispen 1863-1891

Nieuws over Nispen zoals dat in de periode vanaf 1863 tot en met 1891 verscheen in de

krant. Met talloze illustraties. Samengesteld door M. Broos en H. Baselier. Het boekje

bevat tevens verschillende ingangen op de jaarboeken 1993-2012 van de

heemkundekring. Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 2013. 68 blz.

Verkoopprijs: € 2,- (leden ontvangen eerste exemplaar gratis) exclusief verzend- en

administratiekosten

Artikelcode B07

Van Aerdenborgh tot Zwanenburg; Project Historische Boerderijnamen in Nispen

Publicatie van I. Aerden, H. Baselier en R. Leijdekkers over het project. Alle deelnemende

boerderijen zijn opgenomen met een informatieve tekst over de naamgeving en

geschiedenis. Met kleurenafbeeldingen van alle panden en een literatuuropgave.

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen. 2018. 76 blz.

Verkoopprijs: € 4,- (voor leden € 2,-) exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode B08

Donatus en Antonius onder de Linde; 75 jaar onderwijs in Nispen

Een historisch overzicht over 75 jaar bijzonder onderwijs. Samengesteld door H. Baselier,

J. Baselier-van den Oever, J. van Meer-Elst en L. Lodewijks-Maas. Nispen, Basisschool

De Linde, 2001. 48 blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode B09

Onderwijs in Nispen

Ter gelegenheid van 50 jaar bijzonder onderwijs brachten A. van Meir en J. Bakx

historische informatie over het onderwijs in Nispen samen in een boekje. 1986. 24 blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode B10

Grenzeloos Geheugen; Aspecten van de geschiedenis van Roosendaal, Essen en

Kalmthout

Bundel met diverse artikelen over de historie van de drie gemeenten. Met bijdragen van J.

Bastiaensen, J.M.W. Hopstaken, L. Vercammen, M.C.J. (Marius) Broos, P. Toebak en R.

Neys. Roosendaal, Gemeentearchief Roosendaal, 2000. 104 blz.

Verkoopprijs: € 2,- exclusief verzend- en administratiekosten

Artikelcode B11

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8, uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode A01

Ansicht Groeten uit Nispen

Ansichtkaart uit circa 1985 met verschillende afbeeldingen van straten in het dorp en de

Vredeskapel. Uitgegeven door Firma Verhoeven uit Nispen

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode A02

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8, uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode A03

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8, uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode A04

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8, uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode A05

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8, uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode A06

Luchtfoto Nispen

Een reproductie van een luchtfoto van Nispen uit 1957

Verkoopprijs: € 0,50 exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode R01

Dorpswapen

Een afbeelding van het dorpswapen van Nispen dat in 1998 officieel is vastgesteld.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode R02

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Wij hebben verschillende jaarboeken,

publicaties en andere uitgaven in de

verkoop. Eigen uitgaven, maar ook

boeken van anderen die met de

geschiedenis van Nispen of regio te

maken hebben.

Hebt u belangstelling? U kunt de boeken

en andere uitgaven uit het aanbod

gemakkelijk bestellen. U leest via deze

paginalink hoe u dat kunt doen.

Op dit moment hebben we onderstaande

uitgaven beschikbaar.

Nispen in grootmoederstijd (1900-1950)

Een boekje met ansichten en foto's over

Nispen en de Nispenaren in de eerste

helft van de 20e eeuw. Samengesteld

door H. Baselier, M. Dekkers, J. Kerstens,

J. Koenen en M. Verbraak-van Eekelen.

Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1992.

80 blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief verzend- en

administratiekosten

Artikelcode B01

Korte geschiedenis van Nispen

Een beknopt overzicht van de

belangrijkste gebeurtenissen in de historie

van het dorp.

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen,

1993. 15 blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief verzend- en

administratiekosten

Artikelcode B02

In de schaduw van de toren; gedichten

over Nispen van Mia van Terheijden-

Oudenhuysen

H. Baselier, A, van Hooijdonk en C.

Uijtdewilligen bundelden de mooiste

gedichten van Mia van Terheijden-

Oudenhuysen in een boekje als eerbetoon

aan deze eerste "Nispense

heemkundige".,Heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen, 1997. 60 blz.

Verkoopprijs: € 2,- exclusief verzend-

en administratiekosten

Artikelcode B03

Bibliografie voor de geschiedenis,

genealogie en heemkunde van Nispen

Een overzicht van verschenen publicaties

over Nispen tot en met 1999. Daarnaast is

een globaal overzicht van de geschiedenis

van Nispen opgenomen. Samengesteld

door A. van Hooijdonk en C. Uijtdewilligen.

Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen, 2001. 92 blz.

Verkoopprijs: € 2,- exclusief verzend- en

administratiekosten

Artikelcode B04

Over de schouder bekeken; het jongste

verleden van Nispen in beeld

H. Baselier, M. Dekkers-Schepers, J.

Kerstens, A. Luijten-Stoffels, M. Verbraak-

van Eekelen en W. Wiericx geven in dit

fotoboek het veranderde dorpsleven weer

in de periode 1950-2000 waarbij de

nadruk ligt op het dagelijks leven. Nispen,

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen,

2003. 107 blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief verzend- en

administratiekosten

Artikelcode B05

Wandel- en fietswijzer rond Nispen; 9

wandelroutes 8 fietsroutes in omgeving

Nispen

H. Baselier, R. Leijdekkers, W. Wiericx en

C. Uijtdewilligen verzamelden bestaande

en nieuwe fiets- en wandelroutes vele

fraaie natuurgebieden en cultuurhistorisch

erfgoed in Nispen en de grensregio.

Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen, 2007. 77 blz.

Verkoopprijs: € 2,- exclusief verzend- en

administratiekosten

Artikelcode B06

Kroniek van Nispen 1863-1891

Nieuws over Nispen zoals dat in de

periode vanaf 1863 tot en met 1891

verscheen in de krant. Met talloze

illustraties. Samengesteld door M. Broos

en H. Baselier. Het boekje bevat tevens

verschillende ingangen op de jaarboeken

1993-2012 van de heemkundekring.

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen,

2013. 68 blz.

Verkoopprijs: € 2,- (leden ontvangen

eerste exemplaar gratis) exclusief

verzend- en administratiekosten

Artikelcode B07

Van Aerdenborgh tot Zwanenburg;

Project Historische Boerderijnamen in

Nispen

Publicatie van I. Aerden, H. Baselier en R.

Leijdekkers over het project. Alle

deelnemende boerderijen zijn opgenomen

met een informatieve tekst over de

naamgeving en geschiedenis. Met

kleurenafbeeldingen van alle panden en

een literatuuropgave. Heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen. 2018. 76 blz.

Verkoopprijs: € 4,- (voor leden € 2,-)

exclusief administratie- en verzendkosten

Artikelcode B08

Donatus en Antonius onder de Linde;

75 jaar onderwijs in Nispen

Een historisch overzicht over 75 jaar

bijzonder onderwijs. Samengesteld door

H. Baselier, J. Baselier-van den Oever, J.

van Meer-Elst en L. Lodewijks-Maas.

Nispen, Basisschool De Linde, 2001. 48

blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief administratie-

en verzendkosten

Artikelcode B09

Onderwijs in Nispen

Ter gelegenheid van 50 jaar bijzonder

onderwijs brachten A. van Meir en J. Bakx

historische informatie over het onderwijs

in Nispen samen in een boekje. 1986. 24

blz.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief administratie-

en verzendkosten

Artikelcode B10

Grenzeloos Geheugen; Aspecten van

de geschiedenis van Roosendaal,

Essen en Kalmthout

Bundel met diverse artikelen over de

historie van de drie gemeenten. Met

bijdragen van J. Bastiaensen, J.M.W.

Hopstaken, L. Vercammen, M.C.J.

(Marius) Broos, P. Toebak en R. Neys.

Roosendaal, Gemeentearchief

Roosendaal, 2000. 104 blz.

Verkoopprijs: € 2,- exclusief verzend- en

administratiekosten

Artikelcode B11

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8,

uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief

administratie- en verzendkosten

Artikelcode A01

Ansicht Groeten uit Nispen

Ansichtkaart uit circa 1985 met

verschillende afbeeldingen van straten in

het dorp en de Vredeskapel. Uitgegeven

door Firma Verhoeven uit Nispen

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief

administratie- en verzendkosten

Artikelcode A02

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8,

uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief

administratie- en verzendkosten

Artikelcode A03

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8,

uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief

administratie- en verzendkosten

Artikelcode A04

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8,

uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief

administratie- en verzendkosten

Artikelcode A05

Ansicht uit ansichtenserie over Nispen

Ansichtkaart uit 1998 uit een serie van 8,

uitgegeven door de heemkundekring

Verkoopprijs: € 0,50 per kaart exclusief

administratie- en verzendkosten

Artikelcode A06

Luchtfoto Nispen

Een reproductie van een luchtfoto van

Nispen uit 1957

Verkoopprijs: € 0,50 exclusief

administratie- en verzendkosten

Artikelcode R01

Dorpswapen

Een afbeelding van het dorpswapen van

Nispen dat in 1998 officieel is vastgesteld.

Verkoopprijs: € 1,- exclusief administratie-

en verzendkosten

Artikelcode R02