heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Nispen > Vredeskapel

Gebedshuis en oorlogsmonument

Op het perceel Heijbeeksestraat 30 staat een kapel. De kapel is niet alleen een gebedshuis maar tevens een

oorlogsmonument. Hieronder gaan we kort in op de geschiedenis van dit gebouw.

Historie

Vanwege het oorlogsgeweld en het verlangen naar vrede ontstonden tegen het einde van de Duitse bezetting in Nispen plannen

om een kapel te bouwen. Kapelaan Lannoye wierp zich op als voorman om, zodra de oorlog voorbij was, een kapel te bouwen

en deze op te dragen aan "Maria Koningin van de Vrede". De eerste plannen werd in het voorjaar van 1944 gemaakt maar pas

in juli 1945 kreeg architect Jos Cuypers de opdracht om een kapel te ontwerpen. Landbouwer Joris van Gastel stond voor de

locatie van de kapel op de hoek van de Heijbeeksestraat en Broekakkerstraat een gedeelte van zijn grond af. Voor de

financiering van het gebedshuis werd een collecte gehouden onder de dorpsbewoners. Toen ontstond ook het idee om in de

kapel een gedenkteken te plaatsen voor de tweeëntwintig oorlogsslachtoffers uit de parochie Nispen zodat de kapel niet alleen

als gebedshuis maar ook als herdenkingsplaats kon fungeren.

Op 26 oktober 1945 werd de eerste steen voor de kapel gelegd. De bouwmaterialen werden op allerlei wijzen verkregen, vaak

restanten van door de oorlog beschadigde gebouwen uit Nispen, Roosendaal en Essen. Verschillende Nispenaren hebben met

hun inspanningen en de verkregen materialen een fraaie kapel kunnen bouwen. De inwijding van het gebedshuis door pastoor

Fassaert vond onder grote belangstelling plaats op de eerste nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei 1946

Herdenking

Tijdens de herdenking van 50 jaar bevrijding werd door het Oranje-Comité bij de kapel een herdenkingssteen geplaatst. Deze is

na enkele jaren vervangen door een nieuwe steen. In 2019 kwam daarbij een uitbreiding. Al een aantal jaren wordt op de

Nationale Dodenherdenking op 4 mei een stille tocht georganiseerd naar de kapel waar de oorlogsslachtoffers worden

herdacht. Ook tijdens de viering van van de bevrijding van Nispen door de Engelse soldaten in 1994 en 2004 werd een tocht

gemaakt naar de kapel om daar iedereen te gedenken die ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog was omgekomen. In 2009

werd de Vredeskapel gerestaureerd. Dit betekende onder andere een nieuw dak en een nieuwe toegangsdeur. De heropening

vond plaats op zondag 8 november 2009. De Vredeskapel is een gemeentelijk monument, dat is aangeduid met een speciaal

schildje op het gebouw.

Luisterplek

In december 2014 is bij de kapel een luisterplek gecreëerd. Dit luisterpunt maakt onderdeel uit van een Europees netwerk van

luisterplekken langs de route die de geallieerde strijdkrachten aflegden bij de bevrijding van West-Europa in 1944-1945. Bij de

luisterplek (nummer 153 in het netwerk) kunt u door het draaien een een wiel een tekst beluisteren over de bevrijding van

Nispen. Deze tekst met als titel ´Verlangen naar vrede´ is samengesteld in samenwerking met de Nispense heemkundekring en

ingesproken door professionele acteurs. U kunt de tekst ook online beluisteren via de website van de Liberation Route Europe:

www.liberationroute.nl/nederland/historische-locatie/craving-peace.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Nispen > Vredeskapel

Gebedshuis en oorlogsmonument

Op het perceel Heijbeeksestraat 30 staat

een kapel. De kapel is niet alleen een

gebedshuis maar tevens een

oorlogsmonument. Hieronder gaan we

kort in op de geschiedenis van dit gebouw.

Historie

Vanwege het oorlogsgeweld en het

verlangen naar vrede ontstonden tegen

het einde van de Duitse bezetting in

Nispen plannen om een kapel te bouwen.

Kapelaan Lannoye wierp zich op als

voorman om, zodra de oorlog voorbij was,

een kapel te bouwen en deze op te

dragen aan "Maria Koningin van de

Vrede". De eerste plannen werd in het

voorjaar van 1944 gemaakt maar pas in

juli 1945 kreeg architect Jos Cuypers de

opdracht om een kapel te ontwerpen.

Landbouwer Joris van Gastel stond voor

de locatie van de kapel op de hoek van de

Heijbeeksestraat en Broekakkerstraat een

gedeelte van zijn grond af. Voor de

financiering van het gebedshuis werd een

collecte gehouden onder de

dorpsbewoners. Toen ontstond ook het

idee om in de kapel een gedenkteken te

plaatsen voor de tweeëntwintig

oorlogsslachtoffers uit de parochie Nispen

zodat de kapel niet alleen als gebedshuis

maar ook als herdenkingsplaats kon

fungeren.

Op 26 oktober 1945 werd de eerste steen

voor de kapel gelegd. De bouwmaterialen

werden op allerlei wijzen verkregen, vaak

restanten van door de oorlog beschadigde

gebouwen uit Nispen, Roosendaal en

Essen. Verschillende Nispenaren hebben

met hun inspanningen en de verkregen

materialen een fraaie kapel kunnen

bouwen. De inwijding van het gebedshuis

door pastoor Fassaert vond onder grote

belangstelling plaats op de eerste

nationale herdenking van de Tweede

Wereldoorlog op 4 mei 1946

Herdenking

Tijdens de herdenking van 50 jaar

bevrijding werd door het Oranje-Comité bij

de kapel een herdenkingssteen geplaatst.

Deze is na enkele jaren vervangen door

een nieuwe steen. In 2019 kwam daarbij

een uitbreiding. Al een aantal jaren wordt

op de Nationale Dodenherdenking op 4

mei een stille tocht georganiseerd naar de

kapel waar de oorlogsslachtoffers worden

herdacht. Ook tijdens de viering van van

de bevrijding van Nispen door de Engelse

soldaten in 1994 en 2004 werd een tocht

gemaakt naar de kapel om daar iedereen

te gedenken die ten gevolge van de

Tweede Wereldoorlog was omgekomen.

In 2009 werd de Vredeskapel

gerestaureerd. Dit betekende onder

andere een nieuw dak en een nieuwe

toegangsdeur. De heropening vond plaats

op zondag 8 november 2009. De

Vredeskapel is een gemeentelijk

monument, dat is aangeduid met een

speciaal schildje op het gebouw.

Luisterplek

In december 2014 is bij de kapel een

luisterplek gecreëerd. Dit luisterpunt

maakt onderdeel uit van een Europees

netwerk van luisterplekken langs de route

die de geallieerde strijdkrachten aflegden

bij de bevrijding van West-Europa in 1944-

1945. Bij de luisterplek (nummer 153 in

het netwerk) kunt u door het draaien een

een wiel een tekst beluisteren over de

bevrijding van Nispen. Deze tekst met als

titel ´Verlangen naar vrede´ is

samengesteld in samenwerking met de

Nispense heemkundekring en

ingesproken door professionele acteurs. U

kunt de tekst ook online beluisteren via de

website van de Liberation Route Europe:

www.liberationroute.nl/nederland/historisc

he-locatie/craving-peace.