heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Uitgaven > Overige publicaties en uitgaven

Onderstaande publicaties zijn in de loop der jaren uitgegeven door onze heemkundekring. Uitgaven met een ** zijn niet meer

verkrijgbaar maar kunt u onder meer inzien in ons ErfgoedCentrum Nispen en het Historisch Informatie Punt Roosendaal.

Bibliografie voor de geschiedenis, genealogie en heemkunde van Roosendaal en Nispen **

Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 1992. 34. blz.

Bibliografie voor de gschiedenis, genealogie en heemkunde van Nispen; Supplement over 1992 **

Z.pl,. Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, z.j. 4 blz.

Nispen in grootmoederstijd (1900-1950)

Een boekje met ansichten en foto's over Nispen en de Nispenaren in de eerste helft van de 20e eeuw. Samengesteld door H.

Baselier, M. Dekkers, J. Kerstens, J. Koenen en M. Verbraak-van Eekelen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1992. 80 blz.

Korte geschiedenis van Nispen

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 1993. 15 blz.

In de schaduw van de toren; gedichten over Nispen van Mia van Terheijden-Oudenhuysen

Mia van Terheijden-Oudenhuysen schreef niet alleen heemkundige verhalen maar ook talloze gedichten over het Nispens

dorpsleven. H. Baselier, A, van Hooijdonk en C. Uijtdewilligen bundelden de mooiste gedichten in een boekje als eerbetoon aan

deze eerste "Nispense heemkundige".,Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 1997. 60 blz.

Bibliografie voor de geschiedenis, genealogie en heemkunde van Nispen

Een overzicht van verschenen publicaties over Nispen tot en met 1999. Daarnaast is een globaal overzicht van de geschiedenis

van Nispen opgenomen. Samengesteld door A. van Hooijdonk en C. Uijtdewilligen. Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen, 2001. 92 blz.

Over de schouder bekeken; het jongste verleden van Nispen in beeld

H. Baselier, M. Dekkers-Schepers, J. Kerstens, A. Luijten-Stoffels, M. Verbraak-van Eekelen en W. Wiericx geven in dit fotoboek

het veranderde dorpsleven weer in de periode 1950-2000 waarbij de nadruk ligt op het dagelijks leven. Nispen,

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 2003. 107 blz.

Wandel- en fietswijzer rond Nispen; 9 wandelroutes 8 fietsroutes in omgeving Nispen

H. Baselier, R. Leijdekkers, W. Wiericx en C. Uijtdewilligen verzamelden bestaande en nieuwe fiets- en wandelroutes. De routes

brengen u naar vele fraaie natuurgebieden maar daarnaast maakt u ook kennis met het cultuurhistorisch erfgoed van Nispen en

de grensregio. In dat opzicht vormt het boekje, met vele fraaie foto's en overzichtelijke kaartjes, ook een klein naslagwerk met

historische informatie over de eigen omgeving. Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 2007. 77 blz.

Kroniek van Nispen 1863-1891

M. Broos en H. Baselier verzamelden het nieuws over Nispen en de Nispenaren zoals dat in de periode vanaf 1863 tot en met

1891 verscheen in de voorlopers van dagblad BN De Stem. Het overzicht is aangevuld met algemene wetenswaardigheden

over dit tijdvak en bevat talloze illustraties. Het boekje bevat tevens verschillende ingangen op de jaarboeken 1993-2012 van de

heemkundekring. Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, 2013. 68 blz.

Van Aerdenborgh tot Zwanenburg; Project Historische Boerderijnamen in Nispen

I. Aerden, H. Baselier en R. Leijdekkers hebben vanuit de heemkundekring het jubileumproject uitgevoerd om (voormalige)

agrarische panden van een historische naam te voorzien. In de publicatie zijn alle 43 deelnemende boerderijen aan het project

Historische Boerderijnamen opgenomen met een foto en een informatieve tekst over de naamgeving en de bouwgeschiedenis.

Ook veertien boerderijen die al een naambord hadden of buiten het project om van een (nieuw) naambord werden voorzien zijn

erin opgenomen. Met kleurenafbeeldingen van alle panden en een literatuuropgave. Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen.

2018. 76 blz.

Luchtfoto Nispen

Een reproductie van een luchtfoto van Nispen uit 1957.

Ansichtenserie over Nispen

De heemkundekring heeft in 1998 een serie van acht verschillende ansichten uitgegeven. Het betreft zes afbeeldingen van het

huidige Nispen en twee reproducties van oudere ansichten. Verschillende kaarten zijn nog steeds te koop.

Dorpswapen

Een afbeelding van het dorpswapen van Nispen dat in 1998 officieel is vastgesteld.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Onderstaande publicaties zijn in de loop

der jaren uitgegeven door onze

heemkundekring. Uitgaven met een ** zijn

niet meer verkrijgbaar maar kunt u onder

meer inzien in ons ErfgoedCentrum

Nispen en het Historisch Informatie Punt

Roosendaal.

Bibliografie voor de geschiedenis,

genealogie en heemkunde van

Roosendaal en Nispen **

Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen, 1992. 34. blz.

Bibliografie voor de gschiedenis,

genealogie en heemkunde van Nispen;

Supplement over 1992 **

Z.pl,. Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen, z.j. 4 blz.

Nispen in grootmoederstijd (1900-1950)

Een boekje met ansichten en foto's over

Nispen en de Nispenaren in de eerste

helft van de 20e eeuw. Samengesteld

door H. Baselier, M. Dekkers, J. Kerstens,

J. Koenen en M. Verbraak-van Eekelen.

Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1992.

80 blz.

Korte geschiedenis van Nispen

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen,

1993. 15 blz.

In de schaduw van de toren; gedichten

over Nispen van Mia van Terheijden-

Oudenhuysen

Mia van Terheijden-Oudenhuysen schreef

niet alleen heemkundige verhalen maar

ook talloze gedichten over het Nispens

dorpsleven. H. Baselier, A, van Hooijdonk

en C. Uijtdewilligen bundelden de mooiste

gedichten in een boekje als eerbetoon aan

deze eerste "Nispense

heemkundige".,Heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen, 1997. 60 blz.

Bibliografie voor de geschiedenis,

genealogie en heemkunde van Nispen

Een overzicht van verschenen publicaties

over Nispen tot en met 1999. Daarnaast is

een globaal overzicht van de geschiedenis

van Nispen opgenomen. Samengesteld

door A. van Hooijdonk en C. Uijtdewilligen.

Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen, 2001. 92 blz.

Over de schouder bekeken; het jongste

verleden van Nispen in beeld

H. Baselier, M. Dekkers-Schepers, J.

Kerstens, A. Luijten-Stoffels, M. Verbraak-

van Eekelen en W. Wiericx geven in dit

fotoboek het veranderde dorpsleven weer

in de periode 1950-2000 waarbij de

nadruk ligt op het dagelijks leven. Nispen,

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen,

2003. 107 blz.

Wandel- en fietswijzer rond Nispen; 9

wandelroutes 8 fietsroutes in omgeving

Nispen

H. Baselier, R. Leijdekkers, W. Wiericx en

C. Uijtdewilligen verzamelden bestaande

en nieuwe fiets- en wandelroutes. De

routes brengen u naar vele fraaie

natuurgebieden maar daarnaast maakt u

ook kennis met het cultuurhistorisch

erfgoed van Nispen en de grensregio. In

dat opzicht vormt het boekje, met vele

fraaie foto's en overzichtelijke kaartjes,

ook een klein naslagwerk met historische

informatie over de eigen omgeving.

Nispen, Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen, 2007. 77 blz.

Kroniek van Nispen 1863-1891

M. Broos en H. Baselier verzamelden het

nieuws over Nispen en de Nispenaren

zoals dat in de periode vanaf 1863 tot en

met 1891 verscheen in de voorlopers van

dagblad BN De Stem. Het overzicht is

aangevuld met algemene

wetenswaardigheden over dit tijdvak en

bevat talloze illustraties. Het boekje bevat

tevens verschillende ingangen op de

jaarboeken 1993-2012 van de

heemkundekring. Heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen, 2013. 68 blz.

Van Aerdenborgh tot Zwanenburg;

Project Historische Boerderijnamen in

Nispen

I. Aerden, H. Baselier en R. Leijdekkers

hebben vanuit de heemkundekring het

jubileumproject uitgevoerd om

(voormalige) agrarische panden van een

historische naam te voorzien. In de

publicatie zijn alle 43 deelnemende

boerderijen aan het project Historische

Boerderijnamen opgenomen met een foto

en een informatieve tekst over de

naamgeving en de bouwgeschiedenis.

Ook veertien boerderijen die al een

naambord hadden of buiten het project om

van een (nieuw) naambord werden

voorzien zijn erin opgenomen. Met

kleurenafbeeldingen van alle panden en

een literatuuropgave. Heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen. 2018. 76 blz.

Luchtfoto Nispen

Een reproductie van een luchtfoto van

Nispen uit 1957.

Ansichtenserie over Nispen

De heemkundekring heeft in 1998 een

serie van acht verschillende ansichten

uitgegeven. Het betreft zes afbeeldingen

van het huidige Nispen en twee

reproducties van oudere ansichten.

Verschillende kaarten zijn nog steeds te

koop.

Dorpswapen

Een afbeelding van het dorpswapen van

Nispen dat in 1998 officieel is vastgesteld.