heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Molen geopend tijdens West-Brabantse molendag 2024

14-03-2024

Dit jaar vindt de West-Brabantse molendag plaats op zondag 24 maart. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn in de gehele regio

molens te bezoeken. U bent op deze dag ook welkom om de Nispense molen aan de Dorpsstraat 26 te bezichtigen. Molenaar

Jos Nieuwlaat is de gehele dag aanwezig. Hij vertelt u graag over de werking van molens en het molenaarsvak in het algemeen

en de historie van dit rijksmonument in het bijzonder. De molen van Aerden werd gebouwd in 1850. Door de tijd heen zijn er

allerlei aanpassingen gedaan om de molen zo efficiënt mogelijk te kunnen laten draaien en malen.

Ontwikkelingen

We zijn in afwachting van verdere ontwikkelingen om de beleefwaarde van de molen nog groter te maken. Vanwege

ontwikkelingsplannen rondom de molen is eerder al een nieuw toegangspad aangelegd. Daarnaast hopen we dat dit jaar

gestart kan worden met renovatie van het gebouw dat aan de achterzijde van de molenbelt staat. In overleg tussen Gemeente

Roosendaal, Vereniging De West-Brabantse Molens, Stichting Levende Molens, de molenaar en onze heemkundekring zijn

plannen gemaakt voor een geschikte invulling van dit gebouw. Daarmee willen we zorgen dat er passende en blijvende

aandacht besteed wordt aan dit bijzonder stukje Nispens erfgoed.

31e West-Brabantse molendag

De Vereniging tot behoud van molens in West-Brabant is de organisator van de West-Brabantse molendag. Deze dag wordt

voor de 31e keer georganiseerd. Op de Facebookpagina van deze vereniging vindt u de laatste informatie over de

deelnemende molens in de streek.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Molen geopend tijdens West-Brabantse

molendag 2024

14-03-2024

Dit jaar vindt de West-Brabantse

molendag plaats op zondag 24 maart.

Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn in de

gehele regio molens te bezoeken. U bent

op deze dag ook welkom om de Nispense

molen aan de Dorpsstraat 26 te

bezichtigen. Molenaar Jos Nieuwlaat is de

gehele dag aanwezig. Hij vertelt u graag

over de werking van molens en het

molenaarsvak in het algemeen en de

historie van dit rijksmonument in het

bijzonder. De molen van Aerden werd

gebouwd in 1850. Door de tijd heen zijn er

allerlei aanpassingen gedaan om de

molen zo efficiënt mogelijk te kunnen

laten draaien en malen.

Ontwikkelingen

We zijn in afwachting van verdere

ontwikkelingen om de beleefwaarde van

de molen nog groter te maken. Vanwege

ontwikkelingsplannen rondom de molen is

eerder al een nieuw toegangspad

aangelegd. Daarnaast hopen we dat dit

jaar gestart kan worden met renovatie van

het gebouw dat aan de achterzijde van de

molenbelt staat. In overleg tussen

Gemeente Roosendaal, Vereniging De

West-Brabantse Molens, Stichting

Levende Molens, de molenaar en onze

heemkundekring zijn plannen gemaakt

voor een geschikte invulling van dit

gebouw. Daarmee willen we zorgen dat er

passende en blijvende aandacht besteed

wordt aan dit bijzonder stukje Nispens

erfgoed.

31e West-Brabantse molendag

De Vereniging tot behoud van molens in

West-Brabant is de organisator van de

West-Brabantse molendag. Deze dag

wordt voor de 31e keer georganiseerd. Op

de Facebookpagina van deze vereniging

vindt u de laatste informatie over de

deelnemende molens in de streek.