heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Wederom schade in ErfgoedDepot Nispen

10-03-2024

Vorige maand hebben we helaas weer last gehad van vochtproblemen in het ErfgoedDepot Nispen. Gelukkig is de omvang van

de schade een stuk minder dan vorig najaar. Een aantal dozen zijn nat geworden maar de inhoud is, zoals het er nu uitziet, niet

aangetast.

Vervangen archiefdozen opnieuw getroffen

Naar aanleiding van de lekkage afgelopen jaar, heeft de verhuurder van onze ruimte, Stichting Dorpshuis Nisipa, maatregelen

genomen. Mogelijk is de reparatie niet helemaal afdoende geweest. Afgelopen februari is wederom vocht binnen gekomen in

het lokaal en daarbij zijn meerdere archiefdozen nat geworden. Dozen die we net vervangen hadden vanwege de lekkage in het

najaar. Dat is jammer omdat we daardoor extra kosten maken én het vraagt ook tijd van vrijwilligers om de boel in orde te

maken.

We blijven monitoren

Komende tijd zullen we regelmatig nagaan of er zich nog lekkages voordoen en controleren we de toestand van de getroffen

onderdelen. Met de verhuurder gaan we in gesprek om tot een goede oplossing te komen.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Wederom schade in ErfgoedDepot

Nispen

10-03-2024

Vorige maand hebben we helaas weer

last gehad van vochtproblemen in het

ErfgoedDepot Nispen. Gelukkig is de

omvang van de schade een stuk minder

dan vorig najaar. Een aantal dozen zijn

nat geworden maar de inhoud is, zoals

het er nu uitziet, niet aangetast.

Vervangen archiefdozen opnieuw

getroffen

Naar aanleiding van de lekkage afgelopen

jaar, heeft de verhuurder van onze ruimte,

Stichting Dorpshuis Nisipa, maatregelen

genomen. Mogelijk is de reparatie niet

helemaal afdoende geweest. Afgelopen

februari is wederom vocht binnen

gekomen in het lokaal en daarbij zijn

meerdere archiefdozen nat geworden.

Dozen die we net vervangen hadden

vanwege de lekkage in het najaar. Dat is

jammer omdat we daardoor extra kosten

maken én het vraagt ook tijd van

vrijwilligers om de boel in orde te maken.

We blijven monitoren

Komende tijd zullen we regelmatig

nagaan of er zich nog lekkages voordoen

en controleren we de toestand van de

getroffen onderdelen. Met de verhuurder

gaan we in gesprek om tot een goede

oplossing te komen.