heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Help mee aan herdenking 80 jaar bevrijding

21-02-2024

Op zaterdag 26 oktober is het 80 jaar geleden dat Nispen door Britse en Canadese troepen werd bevrijd. Hoewel het aantal

personen die de oorlog persoonlijk hebben meegemaakt steeds kleiner wordt, is een herdenking van dit historische feit op zijn

plaats. Daarom willen wij als heemkundekring graag een bijdrage leveren aan lokale activiteiten die daarmee verband houden.

Nog steeds actueel

De actualiteit laat zien hoe de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog nog doorwerken in onze tijd. Vrede, vrijheid en

democratie zijn kwetsbaar en nooit vanzelfsprekend. De strijd om deze waarden heeft in de periode ’40-’45 ook in Nispen diepe

sporen nagelaten: tientallen burgers en militairen verloren het leven of raakten gewond en de schade aan gebouwen en

goederen was enorm.

Herdenkingsplannen in Nispen

De Nispense Oranje Stichting werkt samen met diverse Nispense organisaties, waaronder onze heemkundekring, aan een

programma met extra activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding. Er is nog niets definitief, maar in de planning zijn onder

andere het plaatsen van een herinneringsmonument aan de ‘Slag bij de Honingbossen’ en een estafetteloop naar het

oorlogskerkhof in Geel. Daar liggen namelijk een aantal gesneuvelde bevrijders van Nispen begraven. Ook wordt gedacht aan

een fiets- en wandeltocht langs plekken met een oorlogsverhaal in Nispen en wijdere regio en de uitgifte van een begeleidende

brochure.

Help je mee aan de bijdrage vanuit de heemkundekring?

De heemkundekring zal een bijdrage leveren in de vorm van het beschikbaar stellen van beeldmateriaal, documentatie en

vrijwilligers. Lijkt het je wat om behulpzaam te zijn bij de voorbereidingen of tijdens de herdenking van 80 jaar bevrijding? Laat

het ons weten via het secretariaat (info@heemkundenispen.nl / 06-21367540)

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Help mee aan herdenking 80 jaar

bevrijding

21-02-2024

Op zaterdag 26 oktober is het 80 jaar

geleden dat Nispen door Britse en

Canadese troepen werd bevrijd. Hoewel

het aantal personen die de oorlog

persoonlijk hebben meegemaakt steeds

kleiner wordt, is een herdenking van dit

historische feit op zijn plaats. Daarom

willen wij als heemkundekring graag een

bijdrage leveren aan lokale activiteiten die

daarmee verband houden.

Nog steeds actueel

De actualiteit laat zien hoe de

gebeurtenissen van de Tweede

Wereldoorlog nog doorwerken in onze tijd.

Vrede, vrijheid en democratie zijn

kwetsbaar en nooit vanzelfsprekend. De

strijd om deze waarden heeft in de

periode ’40-’45 ook in Nispen diepe

sporen nagelaten: tientallen burgers en

militairen verloren het leven of raakten

gewond en de schade aan gebouwen en

goederen was enorm.

Herdenkingsplannen in Nispen

De Nispense Oranje Stichting werkt

samen met diverse Nispense

organisaties, waaronder onze

heemkundekring, aan een programma

met extra activiteiten in het kader van 80

jaar bevrijding. Er is nog niets definitief,

maar in de planning zijn onder andere het

plaatsen van een herinneringsmonument

aan de ‘Slag bij de Honingbossen’ en een

estafetteloop naar het oorlogskerkhof in

Geel. Daar liggen namelijk een aantal

gesneuvelde bevrijders van Nispen

begraven. Ook wordt gedacht aan een

fiets- en wandeltocht langs plekken met

een oorlogsverhaal in Nispen en wijdere

regio en de uitgifte van een begeleidende

brochure.

Help je mee aan de bijdrage vanuit de

heemkundekring?

De heemkundekring zal een bijdrage

leveren in de vorm van het beschikbaar

stellen van beeldmateriaal, documentatie

en vrijwilligers. Lijkt het je wat om

behulpzaam te zijn bij de voorbereidingen

of tijdens de herdenking van 80 jaar

bevrijding? Laat het ons weten via het

secretariaat (info@heemkundenispen.nl /

06-21367540)