heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Jaarvergadering 2024

15-02-2024

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering 2024 van onze vereniging. De bijeenkomst

vindt plaats op donderdag 28 maart in dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 Nispen en begint om 20.00 uur. Tijdens de algemene

ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor zijn handelen in het afgelopen jaar. Daarnaast vindt het bestuur het

belangrijk dat de leden meepraten en meedenken over het beleid.

We beginnen deze vergadering met een kopje koffie met iets lekkers erbij. De agenda voor de jaarvergadering is inmiddels

meegezonden met deze nieuwsbrief die onze leden eerder deze week ontvingen. Alle verslagen en de agenda zijn in de loop

van de volgende maand beschikbaar via deze website.

Wij hopen op een goede opkomst van de leden!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Jaarvergadering 2024

15-02-2024

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit

voor het bijwonen van de jaarvergadering

2024 van onze vereniging. De

bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28

maart in dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8

Nispen en begint om 20.00 uur. Tijdens de

algemene ledenvergadering legt het

bestuur verantwoording af voor zijn

handelen in het afgelopen jaar. Daarnaast

vindt het bestuur het belangrijk dat de

leden meepraten en meedenken over het

beleid.

We beginnen deze vergadering met een

kopje koffie met iets lekkers erbij. De

agenda voor de jaarvergadering is

inmiddels meegezonden met deze

nieuwsbrief die onze leden eerder deze

week ontvingen. Alle verslagen en de

agenda zijn in de loop van de volgende

maand beschikbaar via deze website.

Wij hopen op een goede opkomst van de

leden!