heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Ondertussen in het ErfgoedDepot…

26-01-2024

In ons ErfgoedDepot in het bijgebouw bij dorpshuis Nisipa bewaren wij veel afbeeldingen, publicaties, documenten en

voorwerpen die ´het verhaal van Nispen´ tastbaar maken. Afgelopen najaar kampten we met een lekkage in dit gebouw.

Verschillende dozen zijn daardoor nat geworden en in sommige gevallen ook de inhoud. De voorbije weken zijn we volop aan

de slag geweest om de boel weer op orde te krijgen. Wij laten graag weten wat de stand van zaken nu is.

Vervangen dozen

We meldden al eerder dat Stichting Dorpshuis Nisipa, de verhuurder van onze ruimte, de lekkage heeft laten repareren.

Sindsdien is het gelukkig droog gebleven. Zelf zijn wij aan de slag geweest met het vervangen van de beschadigde dozen. Dat

vroeg het nodige werk. Alles is goed nagekeken, opnieuw opgeborgen in zuurvrije dozen en voorzien van nieuwe etiketten.

Omdat de ruimte het niet toelaat om daar werkzaamheden te verrichten, betekende dit ook het nodige heen en weer gesleep

van dozen, documenten en voorwerpen naar en van huisadressen. Inmiddels is alles weer in het depot geplaatst.

Afstoten van voorwerpen

We hebben daarnaast moeten besluiten om meerdere voorwerpen af te stoten vanwege schimmelvorming. Het gaat om een

aantal schoolplaten die ooit de klaslokalen van de Sint Antoniusschool versierden. Van het Verenigingsarchief 1991-2010 zijn

enkele gastenboeken van tentoonstellingen beschimmeld geraakt. We bekijken momenteel of we de niet aangetaste bladzijden

toch nog kunnen bewaren. Daarnaast hebben enkele vaantjes die we bewaren schade opgelopen door het afgeven van

kleuren of ontstane vlekken door de nattigheid. Dat is jammer maar ze zijn nog steeds de moeite waard om te behouden. We

blijven de conditie van de getroffen onderdelen van onze collecties periodiek controleren.

Tot slot

De krappe ruimte waarin we alles bewaren vraagt regelmatig aandacht voor het zo efficiënt opbergen van onze verzamelingen,

afwegingen om schenkingen wel of niet te accepteren en het afstoten van zaken die geen directe relatie met Nispen of

Nispenaren hebben. Ook dit jaar is dit regelmatig onderwerp van gesprek tussen de betrokken vrijwilligers en het bestuur.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Ondertussen in het ErfgoedDepot…

26-01-2024

In ons ErfgoedDepot in het bijgebouw bij

dorpshuis Nisipa bewaren wij veel

afbeeldingen, publicaties, documenten en

voorwerpen die ´het verhaal van Nispen´

tastbaar maken. Afgelopen najaar

kampten we met een lekkage in dit

gebouw. Verschillende dozen zijn

daardoor nat geworden en in sommige

gevallen ook de inhoud. De voorbije

weken zijn we volop aan de slag geweest

om de boel weer op orde te krijgen. Wij

laten graag weten wat de stand van zaken

nu is.

Vervangen dozen

We meldden al eerder dat Stichting

Dorpshuis Nisipa, de verhuurder van onze

ruimte, de lekkage heeft laten repareren.

Sindsdien is het gelukkig droog gebleven.

Zelf zijn wij aan de slag geweest met het

vervangen van de beschadigde dozen.

Dat vroeg het nodige werk. Alles is goed

nagekeken, opnieuw opgeborgen in

zuurvrije dozen en voorzien van nieuwe

etiketten. Omdat de ruimte het niet toelaat

om daar werkzaamheden te verrichten,

betekende dit ook het nodige heen en

weer gesleep van dozen, documenten en

voorwerpen naar en van huisadressen.

Inmiddels is alles weer in het depot

geplaatst.

Afstoten van voorwerpen

We hebben daarnaast moeten besluiten

om meerdere voorwerpen af te stoten

vanwege schimmelvorming. Het gaat om

een aantal schoolplaten die ooit de

klaslokalen van de Sint Antoniusschool

versierden. Van het Verenigingsarchief

1991-2010 zijn enkele gastenboeken van

tentoonstellingen beschimmeld geraakt.

We bekijken momenteel of we de niet

aangetaste bladzijden toch nog kunnen

bewaren. Daarnaast hebben enkele

vaantjes die we bewaren schade

opgelopen door het afgeven van kleuren

of ontstane vlekken door de nattigheid.

Dat is jammer maar ze zijn nog steeds de

moeite waard om te behouden. We blijven

de conditie van de getroffen onderdelen

van onze collecties periodiek controleren.

Tot slot

De krappe ruimte waarin we alles

bewaren vraagt regelmatig aandacht voor

het zo efficiënt opbergen van onze

verzamelingen, afwegingen om

schenkingen wel of niet te accepteren en

het afstoten van zaken die geen directe

relatie met Nispen of Nispenaren hebben.

Ook dit jaar is dit regelmatig onderwerp

van gesprek tussen de betrokken

vrijwilligers en het bestuur.