heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Aanwinsten 2023

31-12-2023

Op de valreep van 2023 kijken we nog even terug op onze collecties waarin we het Nispens erfgoed bewaren. Naast

vochtschade en een grote verhuizing kunnen we ook nog andere feiten vermelden over onze collecties. We informeren u in het

kort over de belangrijkste zaken.

Boeken- en tijdschriften

Het aantal boeken- en tijdschriften is dit jaar flink toegenomen (+151). Dit kwam hoofdzakelijk doordat veel van deze publicaties

die we afgelopen tien jaar ontvingen, pas dit jaar beschikbaar kwamen voor opname in de collectie. Om meer inzicht in de

collectie te krijgen, zijn we enkele jaren geleden al gestart om tijdschriften en jaarboeken afzonderlijk te registreren. Ook dit

levert een toename van het aantal items op. Anderzijds hebben we vanwege de beperkte bewaarruimte, besloten om enkele

series jaarboeken en tijdschriften af te stoten.

Films over Nispen

In de zomer ontvangen we een digitale kopie van een film die berust bij mevrouw A. van Gastel-Nelemans. De film laat diverse

activiteiten zien die plaatsvonden ter gelegenheid van ‘1000 jaar Nispen’ in 1957. Tijdens de presentatie van het jaarboek 2023

is deze film vertoond. Deze schenking was ook aanleiding om uit te zoeken waar de originele films waren gebleven die de heer

B. Vogel in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft gemaakt. Van deze films hadden we al wel geruime tijd kopieën op video. De

speurtocht bracht aan het licht dat we deze films in eigen bezit hadden. Deze vondsten hebben we nu toe gevoegd aan onze

collectie Film en video. Daarmee beschikken we nu over 78 film- en videobeelden.

Bidprentjes

Ook dit jaar ontvingen wij weer een aantal bidprentjes van meerdere personen. Henk Baselier heeft alle ontvangen bidprentjes

geregistreerd zodat de gegevens online te raadplegen zijn. Het totaal aantal bidprentjes bedraagt nu 1706 (+20).

Documenten

Dit jaar ontvingen we in beperkte mate aanvullingen voor onze verzamelingen die onder de collectie Documenten vallen. We

zijn nog steeds bezig om extra ordening aan te brengen binnen deze collectie om het overzicht te behouden. Maar vanwege de

verhuizing en de vochtschadeperikelen was hier beperkt tijd voor. In het nieuwe jaar hopen we hiermee weer verder te gaan. De

documentatiecollectie bestaat momenteel uit 107 onderdelen met daarbinnen 21 aparte inventarisnummers.

Collectie voorwerpen

De collectie Voorwerpen is dit jaar licht gedaald. Dit komt omdat we vanwege ruimtegebrek enkele voorwerpen hebben

afgestoten. Of de vochtschade aanleiding zal zijn om enkele voorwerpen af te stoten vanwege te grote beschadiging, zal in het

nieuwe jaar duidelijk worden.

Beeldbank Nispen

Aan deze collectie zijn in 2023 30 nieuwe foto’s met beschrijving toegevoegd. Er zijn nog talloze foto’s uit eerdere schenkingen

(zoals van de erfgenamen van het echtpaar Verbraak-van Eekelen en het echtpaar Van Nassauw-Nieuwlaat) die nog wachten

op registratie en gedeeltelijk nog moeten worden uitgesorteerd.

Tips welkom

Weet u meer te vertellen over onze collecties? Aanvullende informatie en tips zijn welkom. Bijvoorbeeld over de afbeeldingen in

de Beeldbank Nispen en de objecten in de Collectie voorwerpen. Maar ook bij de andere collecties die we via onze website

laten zien is dat mogelijk. U kunt bij het getoonde item direct reageren. We bekijken uw reactie en voegen relevante informatie

toe aan de beschrijving.

Schenkingen

Heeft u een schoenendoos met mooie foto’s van Nispen op zolder staan? Of ander materiaal dat u zou willen schenken aan

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen? Zoals programmaboekjes van activiteiten in Nispen, filmbeelden of

verenigingsblaadjes? Laat het ons weten! Wel bekijken we of het betreffende materiaal past binnen in onze collecties en een

specifieke relatie met Nispen heeft. Zo nodig verwijzen we u door naar andere organisaties die wellicht gebruik willen maken

van uw schenking.

Iedereen waarvan we in 2023 een of meerdere schenkingen mochten ontvangen, willen wij daarvoor nogmaals hartelijk danken!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Aanwinsten 2023

31-12-2023

Op de valreep van 2023 kijken we nog

even terug op onze collecties waarin we

het Nispens erfgoed bewaren. Naast

vochtschade en een grote verhuizing

kunnen we ook nog andere feiten

vermelden over onze collecties. We

informeren u in het kort over de

belangrijkste zaken.

Boeken- en tijdschriften

Het aantal boeken- en tijdschriften is dit

jaar flink toegenomen (+151). Dit kwam

hoofdzakelijk doordat veel van deze

publicaties die we afgelopen tien jaar

ontvingen, pas dit jaar beschikbaar

kwamen voor opname in de collectie. Om

meer inzicht in de collectie te krijgen, zijn

we enkele jaren geleden al gestart om

tijdschriften en jaarboeken afzonderlijk te

registreren. Ook dit levert een toename

van het aantal items op. Anderzijds

hebben we vanwege de beperkte

bewaarruimte, besloten om enkele series

jaarboeken en tijdschriften af te stoten.

Films over Nispen

In de zomer ontvangen we een digitale

kopie van een film die berust bij mevrouw

A. van Gastel-Nelemans. De film laat

diverse activiteiten zien die plaatsvonden

ter gelegenheid van ‘1000 jaar Nispen’ in

1957. Tijdens de presentatie van het

jaarboek 2023 is deze film vertoond. Deze

schenking was ook aanleiding om uit te

zoeken waar de originele films waren

gebleven die de heer B. Vogel in de jaren

70 van de vorige eeuw heeft gemaakt.

Van deze films hadden we al wel geruime

tijd kopieën op video. De speurtocht

bracht aan het licht dat we deze films in

eigen bezit hadden. Deze vondsten

hebben we nu toe gevoegd aan onze

collectie Film en video. Daarmee

beschikken we nu over 78 film- en

videobeelden.

Bidprentjes

Ook dit jaar ontvingen wij weer een aantal

bidprentjes van meerdere personen. Henk

Baselier heeft alle ontvangen bidprentjes

geregistreerd zodat de gegevens online te

raadplegen zijn. Het totaal aantal

bidprentjes bedraagt nu 1706 (+20).

Documenten

Dit jaar ontvingen we in beperkte mate

aanvullingen voor onze verzamelingen die

onder de collectie Documenten vallen. We

zijn nog steeds bezig om extra ordening

aan te brengen binnen deze collectie om

het overzicht te behouden. Maar vanwege

de verhuizing en de vochtschadeperikelen

was hier beperkt tijd voor. In het nieuwe

jaar hopen we hiermee weer verder te

gaan. De documentatiecollectie bestaat

momenteel uit 107 onderdelen met

daarbinnen 21 aparte inventarisnummers.

Collectie voorwerpen

De collectie Voorwerpen is dit jaar licht

gedaald. Dit komt omdat we vanwege

ruimtegebrek enkele voorwerpen hebben

afgestoten. Of de vochtschade aanleiding

zal zijn om enkele voorwerpen af te stoten

vanwege te grote beschadiging, zal in het

nieuwe jaar duidelijk worden.

Beeldbank Nispen

Aan deze collectie zijn in 2023 30 nieuwe

foto’s met beschrijving toegevoegd. Er zijn

nog talloze foto’s uit eerdere schenkingen

(zoals van de erfgenamen van het

echtpaar Verbraak-van Eekelen en het

echtpaar Van Nassauw-Nieuwlaat) die

nog wachten op registratie en gedeeltelijk

nog moeten worden uitgesorteerd.

Tips welkom

Weet u meer te vertellen over onze

collecties? Aanvullende informatie en tips

zijn welkom. Bijvoorbeeld over de

afbeeldingen in de Beeldbank Nispen en

de objecten in de Collectie voorwerpen.

Maar ook bij de andere collecties die we

via onze website laten zien is dat

mogelijk. U kunt bij het getoonde item

direct reageren. We bekijken uw reactie

en voegen relevante informatie toe aan de

beschrijving.

Schenkingen

Heeft u een schoenendoos met mooie

foto’s van Nispen op zolder staan? Of

ander materiaal dat u zou willen schenken

aan Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen? Zoals programmaboekjes van

activiteiten in Nispen, filmbeelden of

verenigingsblaadjes? Laat het ons weten!

Wel bekijken we of het betreffende

materiaal past binnen in onze collecties

en een specifieke relatie met Nispen

heeft. Zo nodig verwijzen we u door naar

andere organisaties die wellicht gebruik

willen maken van uw schenking.

Iedereen waarvan we in 2023 een of

meerdere schenkingen mochten

ontvangen, willen wij daarvoor nogmaals

hartelijk danken!