heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Vochtschade treft collecties Nispens erfgoed

18-12-2023

De overvloedige regenval afgelopen maanden leidde regelmatig tot allerlei overlast in ons land. Ook onze vereniging heeft dit

helaas ervaren. De ruimte waarin ons ErfgoedDepot Nispen is gevestigd, had te maken met een lekkage. Dit heeft geleid tot

schade aan enkele onderdelen van onze collecties.

Wat is er gebeurd?

Wij maken gebruik van een deel van het noodgebouw bij dorpshuis Nisipa. Door de hoeveelheid neerslag is er vermoedelijk

eind november een lekkage in de dakbedekking ontstaan. Dit had tot gevolg dat water via de achterwand van onze ruimte naar

beneden kon komen en vervolgens op diverse dozen die in stellingrekken tegen deze achterwand staan opgesteld. Bij toeval is

er vochtschade geconstateerd bij enkele dozen. Bij een uitgebreidere inspectie bleek dat er vochtschade is bij meerdere

onderdelen van onze collectie.

Wat is er beschadigd?

Door de lekkage zijn een aantal dozen nat geworden. Per doos is de omvang en mate van vochtschade uiteenlopend. Het vocht

heeft in een aantal gevallen ook tot schimmelvorming geleid. Soms alleen op de doos, soms ook op de inhoud die zich in de

doos bevond. Het gaat om dozen waarin zich het archief van de vereniging bevindt over de periode 1991-2010, dozen waarin

onderdelen uit de collectie Boeken en tijdschriften worden bewaard en een aantal dozen waarin objecten uit de collectie

Voorwerpen worden bewaard.

Welke gevolgen heeft dit?

Gelukkig kunnen we melden dat de lekkage inmiddels is verholpen. Wij huren onze ruimte van Stichting Dorpshuis Nisipa en

naar aanleiding van de lekkage heeft de stichting het dak laten reparen. Wat de schade aan onze collecties betreft, moeten we

afwachten hoe de conditie van de beschadigde onderdelen zich ontwikkelt. Met name voor de voorwerpen die beschadigd zijn,

bekijken we of het nog wel meerwaarde heeft om deze te bewaren. We blijven de toestand van de beschadigde onderdelen

goed in de gaten houden. De kans bestaat dat we in enkele gevallen moeten besluiten om deze af te stoten.

We zijn ook genoodzaakt om een aantal nieuwe zuurvrije archiefdozen aan te schaffen ter vervanging van de beschadigde

dozen. Daarbij komt dat de voorraad archiefdozen die wij afgelopen maanden op de zolder van basisschool De Linde

bewaarden door een lekkage daar in grote mate beschadigd zijn geraakt. Deze dozen kunnen we niet meer gebruiken voor het

bewaren van onze erfgoedcollecties.

Bewaren van het Nispens erfgoed vraagt voortdurend aandacht

Zorgdragen voor het Nispens erfgoed is een van de doelstellingen van onze vereniging. Dat proberen we binnen onze

mogelijkheden zo goed mogelijk te doen. Het verhaal hierboven laat zien dat dit voortdurend inspanningen van onze kring

vraagt, zowel van actieve leden alsook financieel. Dat kunnen we alleen maar blijven volhouden indien voldoende mensen

daaraan een bijdrage willen leveren. Als vrijwilliger binnen onze club maar ook door lid te worden van onze vereniging. Op die

manier kunnen we ‘het verhaal van Nispen’ ook in de toekomst blijven vertellen.

.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Vochtschade treft collecties Nispens

erfgoed

18-12-2023

De overvloedige regenval afgelopen

maanden leidde regelmatig tot allerlei

overlast in ons land. Ook onze vereniging

heeft dit helaas ervaren. De ruimte waarin

ons ErfgoedDepot Nispen is gevestigd,

had te maken met een lekkage. Dit heeft

geleid tot schade aan enkele onderdelen

van onze collecties.

Wat is er gebeurd?

Wij maken gebruik van een deel van het

noodgebouw bij dorpshuis Nisipa. Door de

hoeveelheid neerslag is er vermoedelijk

eind november een lekkage in de

dakbedekking ontstaan. Dit had tot gevolg

dat water via de achterwand van onze

ruimte naar beneden kon komen en

vervolgens op diverse dozen die in

stellingrekken tegen deze achterwand

staan opgesteld. Bij toeval is er

vochtschade geconstateerd bij enkele

dozen. Bij een uitgebreidere inspectie

bleek dat er vochtschade is bij meerdere

onderdelen van onze collectie.

Wat is er beschadigd?

Door de lekkage zijn een aantal dozen nat

geworden. Per doos is de omvang en

mate van vochtschade uiteenlopend. Het

vocht heeft in een aantal gevallen ook tot

schimmelvorming geleid. Soms alleen op

de doos, soms ook op de inhoud die zich

in de doos bevond. Het gaat om dozen

waarin zich het archief van de vereniging

bevindt over de periode 1991-2010, dozen

waarin onderdelen uit de collectie Boeken

en tijdschriften worden bewaard en een

aantal dozen waarin objecten uit de

collectie Voorwerpen worden bewaard.

Welke gevolgen heeft dit?

Gelukkig kunnen we melden dat de

lekkage inmiddels is verholpen. Wij huren

onze ruimte van Stichting Dorpshuis

Nisipa en naar aanleiding van de lekkage

heeft de stichting het dak laten reparen.

Wat de schade aan onze collecties betreft,

moeten we afwachten hoe de conditie van

de beschadigde onderdelen zich

ontwikkelt. Met name voor de voorwerpen

die beschadigd zijn, bekijken we of het

nog wel meerwaarde heeft om deze te

bewaren. We blijven de toestand van de

beschadigde onderdelen goed in de gaten

houden. De kans bestaat dat we in enkele

gevallen moeten besluiten om deze af te

stoten.

We zijn ook genoodzaakt om een aantal

nieuwe zuurvrije archiefdozen aan te

schaffen ter vervanging van de

beschadigde dozen. Daarbij komt dat de

voorraad archiefdozen die wij afgelopen

maanden op de zolder van basisschool

De Linde bewaarden door een lekkage

daar in grote mate beschadigd zijn

geraakt. Deze dozen kunnen we niet meer

gebruiken voor het bewaren van onze

erfgoedcollecties.

Bewaren van het Nispens erfgoed

vraagt voortdurend aandacht

Zorgdragen voor het Nispens erfgoed is

een van de doelstellingen van onze

vereniging. Dat proberen we binnen onze

mogelijkheden zo goed mogelijk te doen.

Het verhaal hierboven laat zien dat dit

voortdurend inspanningen van onze kring

vraagt, zowel van actieve leden alsook

financieel. Dat kunnen we alleen maar

blijven volhouden indien voldoende

mensen daaraan een bijdrage willen

leveren. Als vrijwilliger binnen onze club

maar ook door lid te worden van onze

vereniging. Op die manier kunnen we ‘het

verhaal van Nispen’ ook in de toekomst

blijven vertellen.