heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Wie helpt mee aan ons jaarboek?

08-12-2023

Heeft u ons jaarboek al gelezen? Genoten van alle verhalen over het verleden van ons dorp en zijn inwoners? Of duikt u

misschien in de kerstperiode in onze uitgave? Inmiddels zijn er al 31 jaarboeken verschenen. We willen daarmee graag

doorgaan maar daarbij hebben we wel hulp nodig!

Een uitgave met afwisselende verhalen

Met de artikelen in de jaarboeken van onze heemkundekring onderzoeken we het verleden van Nispen onderzoeken en leggen

dat vast. Dat kan gaan over gebeurtenissen, verenigingen, gebouwen en inwoners van lang geleden of over onderwerpen uit

meer recente perioden. Meestal gaat een artikel enkel over Nispen maar soms hebben onderwerpen een wat meer regionale

insteek. Dat kan allemaal in ons jaarboek. Deze afwisseling maakt het interessant voor onze leden en andere geïnteresseerden.

Maar we hebben wel auteurs nodig!

Een jaarboek ontstaat niet vanzelf. Daarvoor is steeds voldoende kopij nodig. Het zijn de auteurs van de artikelen die zorgen

dat er jaarlijks een uitgave kan verschijnen. Tijdens de presentatie van onze nieuwste publicatie gaf redactiesecretaris Henk

Baselier al aan dat het aantal auteurs die met regelmatig een artikel aanleveren voor ons jaarboek terugloopt. Dat willen we

natuurlijk niet want daarmee wordt het steeds lastiger om ieder jaar een publicatie te laten verschijnen. Kortom: we zoeken

mensen die artikelen willen schrijven die in aanmerking komen voor plaatsing in ons jaarboek. Door zelf artikelen te schrijven of

in overleg met onze redactie aan de slag gaan voor een verhaal in ons jaarboek. En mensen die op een andere manier aan ons

jaarboek willen meewerken zijn ook van harte welkom.

Het nieuws van Nispen vastleggen

Wilt u graag meewerken maar is een artikel op basis van onderzoek (nog) een stap te ver? Dan is wellicht het verzorgen van de

kroniek van het afgelopen jaar iets voor u! Dit is al sinds de start van ons jaarboek een vaste rubriek. Op basis van verzamelde

informatie over de belangrijkste gebeurtenissen in ons dorp wordt een overzicht gemaakt van het voorbije jaar. Lijkt het u leuk

om met ondersteuning van de redactie deze uitdaging aan te gaan? En op die manier te zorgen dat iedereen komende jaren

nog steeds het nieuws van ons dorp kan teruglezen in onze jaarboeken? Dan zijn wij op zoek naar u!

Heeft u belangstelling of wilt u eerst meer weten?

Heeft u interesse? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Henk Baselier. U kunt hem bereiken via het e-

mailadres: redactie@heemkundenispen.nl of telefonisch via telefoonnummers: 0165 365 806 of 06 31 18 50 32. Hij vertelt u

graag meer.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Wie helpt mee aan ons jaarboek?

08-12-2023

Heeft u ons jaarboek al gelezen? Genoten

van alle verhalen over het verleden van

ons dorp en zijn inwoners? Of duikt u

misschien in de kerstperiode in onze

uitgave? Inmiddels zijn er al 31

jaarboeken verschenen. We willen

daarmee graag doorgaan maar daarbij

hebben we wel hulp nodig!

Een uitgave met afwisselende verhalen

Met de artikelen in de jaarboeken van

onze heemkundekring onderzoeken we

het verleden van Nispen onderzoeken en

leggen dat vast. Dat kan gaan over

gebeurtenissen, verenigingen, gebouwen

en inwoners van lang geleden of over

onderwerpen uit meer recente perioden.

Meestal gaat een artikel enkel over

Nispen maar soms hebben onderwerpen

een wat meer regionale insteek. Dat kan

allemaal in ons jaarboek. Deze

afwisseling maakt het interessant voor

onze leden en andere geïnteresseerden.

Maar we hebben wel auteurs nodig!

Een jaarboek ontstaat niet vanzelf.

Daarvoor is steeds voldoende kopij nodig.

Het zijn de auteurs van de artikelen die

zorgen dat er jaarlijks een uitgave kan

verschijnen. Tijdens de presentatie van

onze nieuwste publicatie gaf

redactiesecretaris Henk Baselier al aan

dat het aantal auteurs die met regelmatig

een artikel aanleveren voor ons jaarboek

terugloopt. Dat willen we natuurlijk niet

want daarmee wordt het steeds lastiger

om ieder jaar een publicatie te laten

verschijnen. Kortom: we zoeken mensen

die artikelen willen schrijven die in

aanmerking komen voor plaatsing in ons

jaarboek. Door zelf artikelen te schrijven

of in overleg met onze redactie aan de

slag gaan voor een verhaal in ons

jaarboek. En mensen die op een andere

manier aan ons jaarboek willen

meewerken zijn ook van harte welkom.

Het nieuws van Nispen vastleggen

Wilt u graag meewerken maar is een

artikel op basis van onderzoek (nog) een

stap te ver? Dan is wellicht het verzorgen

van de kroniek van het afgelopen jaar iets

voor u! Dit is al sinds de start van ons

jaarboek een vaste rubriek. Op basis van

verzamelde informatie over de

belangrijkste gebeurtenissen in ons dorp

wordt een overzicht gemaakt van het

voorbije jaar. Lijkt het u leuk om met

ondersteuning van de redactie deze

uitdaging aan te gaan? En op die manier

te zorgen dat iedereen komende jaren

nog steeds het nieuws van ons dorp kan

teruglezen in onze jaarboeken? Dan zijn

wij op zoek naar u!

Heeft u belangstelling of wilt u eerst

meer weten?

Heeft u interesse? Of wilt u meer

informatie? Neem dan contact op met

Henk Baselier. U kunt hem bereiken via

het e-mailadres:

redactie@heemkundenispen.nl of

telefonisch via telefoonnummers: 0165

365 806 of 06 31 18 50 32. Hij vertelt u

graag meer.