heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Wouw winnaar Regionale Heemkundequiz in Nispen

18-11-2023

Gisterenavond waren de West-Brabantse heemkundekringen bij onze heemkundekring te gast voor de Regionale

Heemkundequiz. Na enkele inspannende uren werd heemkundekring De Vierschaer uit Wouw de grote winnaar.

Dit jaar in Nispen

Als winnaar van de Regionale Heemkundequiz 2022 had onze heemkundekring de organisatie op zich genomen van de editie

van dit jaar. Deze quizavond vond plaats in Dorpshuis Nisipa. In januari was een werkgroep van 9 personen gestart met de

voorbereidingen. De beeld- en geluidstechniek op de avond zelf was in handen van Ronald de Jong en Ewald van Bellen.

Quizmaster Marco Schillemans verzorgde de presentatie van de quiz.

Theorievragen en doe-opdrachten

Met 18 deelnemende teams waren alle beschikbare plaatsen bezet. Elk team bestond uit maximaal zes personen. Zij kregen

acht rondes theorievragen voorgeschoteld en vijf doe-opdrachten. De theorievragen gingen over de thema’s Actualiteit, Gouwe

Ouwe, Waar of niet waar, Over de grens, Geboren in 1923, Dieren in het nieuws, Inclusief Brabant, Patroonheiligen, Muziek en

Westbrabantse buurtschappen. De doe-opdrachten hadden als onderwerp: Architectuur, Filmposters, Paniniplaatjes, Vragen uit

de krant en Verdwenen cafés. Het corrigeren van de ingeleverde antwoorden door de juryleden verliep na iedere ronde zeer

vlot, evenals het controleren en invoeren van de scores. In de pauze kon een tussenstand bekend gemaakt worden waarin de

Roosendaalse heemkundekring aan kop ging.

Extra tijd voor ‘Verdwenen café’s’

In het tweede quizgedeelte ontstond er bij de teams onduidelijkheid over de doe-opdracht Verdwenen cafés. De jury en de

algemeen coördinator besloten daarom dat de deelnemers tien minuten extra de tijd kregen om die vraag op te lossen. Ook

bleek dat uit de foto in een krantenadvertentie een ander antwoord te halen was dan uit de advertentietekst zelf. Een paar

teams kregen daardoor alsnog een punt erbij.

Wouw overtuigend winnaar

Omstreeks 22.30 uur was de einduitslag bekend. Nadat voorzitter Toon van Wesel een kort dankwoord had gesproken en

diverse vrijwilligers een attentie kregen overhandigd, vond de prijsuitreiking plaats. Heemkundekring De Vierschaer uit Wouw

had een inhaalrace ingezet en won met toch nog grote voorsprong op nummer twee De Honderd Hoeven. De wisseltrofee werd

uitgereikt door regiocoördinator Bart van Eekelen van Brabants Heem. De derde plaats was voor heemkundekring Paulus van

Daesdonk uit Ulvenhout. De link naar de volledige uitslag van de quiz vindt u hieronder.

Dankwoord

Wij bedanken alle vrijwilligers en de medewerkers van Dorpshuis Nisipa voor hun inzet tijdens op de dag zelf. Voor de

organisatie van de quiz werd financiële steun ontvangen van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, Stichting

Bewonersplatform Nispen, Stichting Brabants Heem en Erel kopieerservice Roosendaal.

Fotó’s van de voorbereidingen en de avond zelf kunt u bekijken via het onderdeel In beeld op deze website.

Een overzicht van de eindstand van alle deelnemende teams kunt u downloaden via de navolgende link: eindstand

heemkundequiz 2023.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Wouw winnaar Regionale

Heemkundequiz in Nispen

18-11-2023

Gisterenavond waren de West-Brabantse

heemkundekringen bij onze

heemkundekring te gast voor de

Regionale Heemkundequiz. Na enkele

inspannende uren werd heemkundekring

De Vierschaer uit Wouw de grote winnaar.

Dit jaar in Nispen

Als winnaar van de Regionale

Heemkundequiz 2022 had onze

heemkundekring de organisatie op zich

genomen van de editie van dit jaar. Deze

quizavond vond plaats in Dorpshuis

Nisipa. In januari was een werkgroep van

9 personen gestart met de

voorbereidingen. De beeld- en

geluidstechniek op de avond zelf was in

handen van Ronald de Jong en Ewald van

Bellen. Quizmaster Marco Schillemans

verzorgde de presentatie van de quiz.

Theorievragen en doe-opdrachten

Met 18 deelnemende teams waren alle

beschikbare plaatsen bezet. Elk team

bestond uit maximaal zes personen. Zij

kregen acht rondes theorievragen

voorgeschoteld en vijf doe-opdrachten. De

theorievragen gingen over de thema’s

Actualiteit, Gouwe Ouwe, Waar of niet

waar, Over de grens, Geboren in 1923,

Dieren in het nieuws, Inclusief Brabant,

Patroonheiligen, Muziek en

Westbrabantse buurtschappen. De doe-

opdrachten hadden als onderwerp:

Architectuur, Filmposters, Paniniplaatjes,

Vragen uit de krant en Verdwenen cafés.

Het corrigeren van de ingeleverde

antwoorden door de juryleden verliep na

iedere ronde zeer vlot, evenals het

controleren en invoeren van de scores. In

de pauze kon een tussenstand bekend

gemaakt worden waarin de Roosendaalse

heemkundekring aan kop ging.

Extra tijd voor ‘Verdwenen café’s’

In het tweede quizgedeelte ontstond er bij

de teams onduidelijkheid over de doe-

opdracht Verdwenen cafés. De jury en de

algemeen coördinator besloten daarom

dat de deelnemers tien minuten extra de

tijd kregen om die vraag op te lossen. Ook

bleek dat uit de foto in een

krantenadvertentie een ander antwoord te

halen was dan uit de advertentietekst zelf.

Een paar teams kregen daardoor alsnog

een punt erbij.

Wouw overtuigend winnaar

Omstreeks 22.30 uur was de einduitslag

bekend. Nadat voorzitter Toon van Wesel

een kort dankwoord had gesproken en

diverse vrijwilligers een attentie kregen

overhandigd, vond de prijsuitreiking

plaats. Heemkundekring De Vierschaer uit

Wouw had een inhaalrace ingezet en won

met toch nog grote voorsprong op

nummer twee De Honderd Hoeven. De

wisseltrofee werd uitgereikt door

regiocoördinator Bart van Eekelen van

Brabants Heem. De derde plaats was

voor heemkundekring Paulus van

Daesdonk uit Ulvenhout. De link naar de

volledige uitslag van de quiz vindt u

hieronder.

Dankwoord

Wij bedanken alle vrijwilligers en de

medewerkers van Dorpshuis Nisipa voor

hun inzet tijdens op de dag zelf. Voor de

organisatie van de quiz werd financiële

steun ontvangen van Stichting Cultuur

Verbindt Roosendaal, Stichting

Bewonersplatform Nispen, Stichting

Brabants Heem en Erel kopieerservice

Roosendaal.

Fotó’s van de voorbereidingen en de

avond zelf kunt u bekijken via het

onderdeel In beeld op deze website.

Een overzicht van de eindstand van alle

deelnemende teams kunt u downloaden

via de navolgende link: eindstand

heemkundequiz 2023.