heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Hulp gezocht voor Regionale Heemkundequizavond

16-09-2023

Als winnaar van de editie 2022, heeft onze heemkundekring de organisatie op zich genomen van de regionale heemkundequiz

2023. Op vrijdagavond 17 november aanstaande zullen ongeveer 18 teams de ‘strijd’ met elkaar aangaan. Een werkgroep is

sinds begin dit jaar bezig met de voorbereidingen. Maar op de dag zelf kunnen we zeker nog wat extra vrijwilligers gebruiken.

Hulp tijdens de quizavond

Het gaat dan om hulp bij het inrichten van de zaal overdag en diverse taken tijdens de quizavond zoals bijvoorbeeld het uitdelen

en ophalen van vraag- en antwoordformulieren en assisteren van de jury. Als u zich als lid hiervoor wilt aanmelden, kunt u

contact opnemen met het secretariaat (tel. 06-21367540 of e-mail info@heemkundenispen.nl).

Toeschouwers zijn ook welkom

Ook bent u van harte welkom om aanwezig te zijn als toeschouwer. De quiz wordt gehouden in Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8

Nispen en begint stipt om 19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Hulp gezocht voor Regionale

Heemkundequizavond

16-09-2023

Als winnaar van de editie 2022, heeft onze

heemkundekring de organisatie op zich

genomen van de regionale

heemkundequiz 2023. Op vrijdagavond 17

november aanstaande zullen ongeveer 18

teams de ‘strijd’ met elkaar aangaan. Een

werkgroep is sinds begin dit jaar bezig met

de voorbereidingen. Maar op de dag zelf

kunnen we zeker nog wat extra vrijwilligers

gebruiken.

Hulp tijdens de quizavond

Het gaat dan om hulp bij het inrichten van

de zaal overdag en diverse taken tijdens

de quizavond zoals bijvoorbeeld het

uitdelen en ophalen van vraag- en

antwoordformulieren en assisteren van de

jury. Als u zich als lid hiervoor wilt

aanmelden, kunt u contact opnemen met

het secretariaat (tel. 06-21367540 of e-

mail info@heemkundenispen.nl).

Toeschouwers zijn ook welkom

Ook bent u van harte welkom om

aanwezig te zijn als toeschouwer. De quiz

wordt gehouden in Dorpshuis Nisipa,

Bergsebaan 8 Nispen en begint stipt om

19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur.