heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Stem op onze vereniging!

10-09-2023

De Rabobank ondersteunt als coöperatieve bank graag het verenigingsleven met kennis, netwerk en geld. De actie Rabo

ClubSupport maakt daarvan onderdeel uit. Ieder lid van de Rabobank mag stemmen op drie deelnemende clubs. Evenals in

voorgaande jaren hebben wij ons aangemeld voor deze actie. De actie is afgelopen maandag van start gegaan en loopt tot en

met 26 september.

Waarom is uw steun belangrijk?

Onze vereniging zet zich al meer dan dertig jaar in voor het behoud, promotie en bestudering van het cultuurhistorische erfgoed

in Nispen. Wij doen dit door het organiseren van activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen, excursies, uitgifte jaarboek en

beheer van archiefmateriaal over het Nispense verleden. Recent hebben wij projecten afgerond om het herdenkingsbord met

namen van gesneuvelde Britse militairen en de veldkapel in de Kerkweg te restaureren.

Wat gaan we daarmee doen?

Met uw stem steunt u ondermeer het lopende project om de voormalige zagerij/motorhuis bij de Nispense molen om te vormen

tot een informatiecentrum over de molen. Mogen wij daarom wederom op u rekenen? Alvast hartelijk dank daarvoor!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Stem op onze vereniging!

10-09-2023

De Rabobank ondersteunt als

coöperatieve bank graag het

verenigingsleven met kennis, netwerk en

geld. De actie Rabo ClubSupport maakt

daarvan onderdeel uit. Ieder lid van de

Rabobank mag stemmen op drie

deelnemende clubs. Evenals in

voorgaande jaren hebben wij ons

aangemeld voor deze actie. De actie is

afgelopen maandag van start gegaan en

loopt tot en met 26 september.

Waarom is uw steun belangrijk?

Onze vereniging zet zich al meer dan

dertig jaar in voor het behoud, promotie en

bestudering van het cultuurhistorische

erfgoed in Nispen. Wij doen dit door het

organiseren van activiteiten zoals

tentoonstellingen, lezingen, excursies,

uitgifte jaarboek en beheer van

archiefmateriaal over het Nispense

verleden. Recent hebben wij projecten

afgerond om het herdenkingsbord met

namen van gesneuvelde Britse militairen

en de veldkapel in de Kerkweg te

restaureren.

Wat gaan we daarmee doen?

Met uw stem steunt u ondermeer het

lopende project om de voormalige

zagerij/motorhuis bij de Nispense molen

om te vormen tot een informatiecentrum

over de molen. Mogen wij daarom

wederom op u rekenen? Alvast hartelijk

dank daarvoor!