heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Van ErfgoedCentrum naar ErfgoedDepot

28-08-2023

Wij zijn verhuisd! Afgelopen maanden hebben wij u steeds geïnformeerd over de verhuizing vanuit het Wit-Gele Kruisgebouw

naar een andere locatie. Dit werd een ruimte in het noodgebouw bij dorpshuis Nisipa. Met het bestuur van beide gebouwen

spraken we af dat we uiterlijk 1 september de ruimte in het Kruisgebouw leeg zouden opleveren. Dat is inmiddels gebeurd. Het

merendeel van de verzamelingen die we aan de Prins Bernhardstraat hadden ondergebracht, zijn nu te vinden aan de

Bergsebaan. Daarmee is een lange periode van oppakken, inpakken, uitpakken en schuiven grotendeels afgerond.

Een stukje historie

In de beginjaren van onze heemkundekring konden we een ruimte gebruiken bij Jan Michielsen aan de Dorpsstraat. Toen hij die

ruimte voor andere doeleinden wilde benutten, gaf Jac Bartelen ons de mogelijkheid om in een leegstaande woning aan de

Essenseweg ons ‘heemarchief’ onder te brengen. Vanwege sloop van dit pand, zijn vervolgens onze bezittingen een aantal

jaren op verschillende privé-adressen opgeslagen geweest. Ondertussen bleven we acties ondernemen om een eigen ruimte te

kunnen gebruiken. Toen we in 2007 een ruimte konden huren in het Wit-Gele Kruisgebouw was dit niet alleen bedoeld als

‘opslag’ maar ook om werkzaamheden te verrichten en mensen te ontvangen. Daarom kozen we voor de naam

‘ErfgoedCentrum Nispen’. Toen we intern verhuisden van de voormalige gemeentesecretarie aan de Pastoor van

Spaandonklaan naar een nieuwe ruimte aan de Prins Bernhardstraat, konden we voor overleggen en ontvangsten een extra

ruimte gebruiken. Meerdere jaren hebben op deze locatie bestuurs- en werkgroepvergaderingen plaatsgevonden. Door

verschillende omstandigheden is dit naar verloop van tijd flink teruggelopen maar bleven we de ruimte wel gebruiken om

werkzaamheden in te verrichten en mensen te ontvangen tijdens onze inloopochtenden.

Een nieuwe locatie, een nieuwe naam

De ruimte in het noodgebouw heeft deze mogelijkheden niet en is bovendien kleiner. Het is enkel te gebruiken als bewaarplaats

van (een deel van) onze collecties en verenigingsmateriaal. Daarbij past ook een nieuwe naam die recht doet aan de functie

van de ruimte: ErfgoedDepot Nispen. Dit betekent dat beheerswerkzaamheden en inloop van belangstellenden op deze locatie

niet meer mogelijk zijn. Maar iedereen die interesse heeft in onze verzamelingen kan natuurlijk via de website heel veel

opzoeken en bekijken. Wie objecten en documenten uit onze verzamelingen fysiek wil bestuderen, kan hiervoor contact

opnemen met het bestuur om hierover verdere afspraken te maken.

We zijn nog niet helemaal klaar

Het mag duidelijk zijn: hoe blij we ook zijn met de nieuwe ruimte, deze is wel beperkt. Dit betekent dat we komende weken gaan

bekijken welke onderdelen die nu in het ErfgoedDepot Nispen staan, eventueel verhuisd kunnen worden naar de zolder van

basisschool De Linde. Echter ook die ruimte is niet onbeperkt en niet alles leent zich voor opslag op die locatie. We hebben

daarom al keuzes gemaakt om allerlei voorwerpen en documenten die geen speciale relatie met Nispen hebben, af te stoten.

Het gaat daarbij niet alleen om voorwerpen die deel uitmaken van onze collecties maar ook om tal van andere zaken die we

bewaarden en dubbele exemplaren van allerlei voorwerpen en documenten. Tenslotte stoten we ook tijdschriften af die van

weinig meerwaarde zijn voor de lokale en directe regionale geschiedenis.

We blijven keuzes maken in wat we bewaren

Het maken van keuzes over wat wel of niet meer bewaren, blijven we vanaf nu doen. Steeds wanneer we bewaarruimte nodig

hebben voor nieuwe aanwinsten, bekijken we wat kan worden afgestoten. Wij beseffen dat sommige mensen die in het

verleden voorwerpen, boekwerken en documenten aan ons geschonken hebben, dat misschien niet zo prettig vinden. Maar de

ruimte om álles te blijven bewaren hebben we helaas niet. Waar dit kan en waarbij dit voor hand ligt, zoeken we uiteraard een

nieuwe en passende bestemming voor wat we weg doen. We leggen dit ook allemaal vast zodat hierover zo min mogelijk

onduidelijkheid kan ontstaan.

Toekomst

Aanleiding voor onze verhuizing zijn de ontwikkelingen rondom de eventuele transformatie van de H. Maria Hemelvaartkerk tot

multifunctionele accomodatie. Uiteindelijk is de uitkomst van dat proces ook van invloed op het gebruik van onze nieuwe locatie

en een mogelijke ruimte in het toekomstige dorpshuis.

Hebt u vragen over de verhuizing, over onze collecties of over hoe wij omgaan met het afstoten van onderdelen uit onze

collecties en verenigingsinventaris? Neem dan gerust contact op met het bestuur.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Van ErfgoedCentrum naar

ErfgoedDepot

28-08-2023

Wij zijn verhuisd! Afgelopen maanden

hebben wij u steeds geïnformeerd over de

verhuizing vanuit het Wit-Gele

Kruisgebouw naar een andere locatie. Dit

werd een ruimte in het noodgebouw bij

dorpshuis Nisipa. Met het bestuur van

beide gebouwen spraken we af dat we

uiterlijk 1 september de ruimte in het

Kruisgebouw leeg zouden opleveren. Dat

is inmiddels gebeurd. Het merendeel van

de verzamelingen die we aan de Prins

Bernhardstraat hadden ondergebracht, zijn

nu te vinden aan de Bergsebaan.

Daarmee is een lange periode van

oppakken, inpakken, uitpakken en

schuiven grotendeels afgerond.

Een stukje historie

In de beginjaren van onze

heemkundekring konden we een ruimte

gebruiken bij Jan Michielsen aan de

Dorpsstraat. Toen hij die ruimte voor

andere doeleinden wilde benutten, gaf Jac

Bartelen ons de mogelijkheid om in een

leegstaande woning aan de Essenseweg

ons ‘heemarchief’ onder te brengen.

Vanwege sloop van dit pand, zijn

vervolgens onze bezittingen een aantal

jaren op verschillende privé-adressen

opgeslagen geweest. Ondertussen bleven

we acties ondernemen om een eigen

ruimte te kunnen gebruiken. Toen we in

2007 een ruimte konden huren in het Wit-

Gele Kruisgebouw was dit niet alleen

bedoeld als ‘opslag’ maar ook om

werkzaamheden te verrichten en mensen

te ontvangen. Daarom kozen we voor de

naam ‘ErfgoedCentrum Nispen’. Toen we

intern verhuisden van de voormalige

gemeentesecretarie aan de Pastoor van

Spaandonklaan naar een nieuwe ruimte

aan de Prins Bernhardstraat, konden we

voor overleggen en ontvangsten een extra

ruimte gebruiken. Meerdere jaren hebben

op deze locatie bestuurs- en

werkgroepvergaderingen plaatsgevonden.

Door verschillende omstandigheden is dit

naar verloop van tijd flink teruggelopen

maar bleven we de ruimte wel gebruiken

om werkzaamheden in te verrichten en

mensen te ontvangen tijdens onze

inloopochtenden.

Een nieuwe locatie, een nieuwe naam

De ruimte in het noodgebouw heeft deze

mogelijkheden niet en is bovendien

kleiner. Het is enkel te gebruiken als

bewaarplaats van (een deel van) onze

collecties en verenigingsmateriaal. Daarbij

past ook een nieuwe naam die recht doet

aan de functie van de ruimte:

ErfgoedDepot Nispen. Dit betekent dat

beheerswerkzaamheden en inloop van

belangstellenden op deze locatie niet meer

mogelijk zijn. Maar iedereen die interesse

heeft in onze verzamelingen kan natuurlijk

via de website heel veel opzoeken en

bekijken. Wie objecten en documenten uit

onze verzamelingen fysiek wil bestuderen,

kan hiervoor contact opnemen met het

bestuur om hierover verdere afspraken te

maken.

We zijn nog niet helemaal klaar

Het mag duidelijk zijn: hoe blij we ook zijn

met de nieuwe ruimte, deze is wel beperkt.

Dit betekent dat we komende weken gaan

bekijken welke onderdelen die nu in het

ErfgoedDepot Nispen staan, eventueel

verhuisd kunnen worden naar de zolder

van basisschool De Linde. Echter ook die

ruimte is niet onbeperkt en niet alles leent

zich voor opslag op die locatie. We

hebben daarom al keuzes gemaakt om

allerlei voorwerpen en documenten die

geen speciale relatie met Nispen hebben,

af te stoten.

Het gaat daarbij niet alleen om

voorwerpen die deel uitmaken van onze

collecties maar ook om tal van andere

zaken die we bewaarden en dubbele

exemplaren van allerlei voorwerpen en

documenten. Tenslotte stoten we ook

tijdschriften af die van weinig meerwaarde

zijn voor de lokale en directe regionale

geschiedenis.

We blijven keuzes maken in wat we

bewaren

Het maken van keuzes over wat wel of niet

meer bewaren, blijven we vanaf nu doen.

Steeds wanneer we bewaarruimte nodig

hebben voor nieuwe aanwinsten, bekijken

we wat kan worden afgestoten. Wij

beseffen dat sommige mensen die in het

verleden voorwerpen, boekwerken en

documenten aan ons geschonken hebben,

dat misschien niet zo prettig vinden. Maar

de ruimte om álles te blijven bewaren

hebben we helaas niet. Waar dit kan en

waarbij dit voor hand ligt, zoeken we

uiteraard een nieuwe en passende

bestemming voor wat we weg doen. We

leggen dit ook allemaal vast zodat hierover

zo min mogelijk onduidelijkheid kan

ontstaan.

Toekomst

Aanleiding voor onze verhuizing zijn de

ontwikkelingen rondom de eventuele

transformatie van de H. Maria

Hemelvaartkerk tot multifunctionele

accomodatie. Uiteindelijk is de uitkomst

van dat proces ook van invloed op het

gebruik van onze nieuwe locatie en een

mogelijke ruimte in het toekomstige

dorpshuis.

Hebt u vragen over de verhuizing, over

onze collecties of over hoe wij omgaan

met het afstoten van onderdelen uit onze

collecties en verenigingsinventaris? Neem

dan gerust contact op met het bestuur.