heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Genieten van de regio doe je met onze fietstocht

19-08-2023

De jaarlijkse fietstocht van onze heemkundekring vindt plaats op zondag 10 september. Met deze activiteit sluiten we aan op

Open Monumentendag dat ook in dit weekend plaatsvindt. We hebben weer een fraaie route uitgezet van ongeveer 35 km die

iedereen op eigen gelegenheid kan rijden.

Levend erfgoed

Het thema van Open Monumentenweekend dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. Dit kunnen we omschrijven als de culturele gebruiken,

tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen. Met ‘fietsen’ als cultureel gebruik in ons

land sluiten we mooi aan op het thema. En natuurlijk staat ook de tocht zelf in teken van cultuurhistorie. Onderweg komt u tal

van interessante objecten en locaties tegen.

Starttijd en -locatie

Wilt u ook aan deze activiteit meedoen? Iedereen is welkom voor deelname. U kunt starten tussen 13.00 en 14.00 uur bij café

De Gouden Leeuw, Kerkplein 3 te Nispen. Aanmelden vooraf is niet nodig. De kosten bedragen € 3 per persoon. Bij de prijs zijn

de routebeschrijving en een consumptie inbegrepen. Deelname is op eigen risico. Houdt u daarom altijd aan de verkeersregels!

Wij wensen alle fietsers een gezellige tocht toe!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Genieten van de regio doe je met onze

fietstocht

19-08-2023

De jaarlijkse fietstocht van onze

heemkundekring vindt plaats op zondag

10 september. Met deze activiteit sluiten

we aan op Open Monumentendag dat ook

in dit weekend plaatsvindt. We hebben

weer een fraaie route uitgezet van

ongeveer 35 km die iedereen op eigen

gelegenheid kan rijden.

Levend erfgoed

Het thema van Open

Monumentenweekend dit jaar is ‘Levend

Erfgoed’. Dit kunnen we omschrijven als

de culturele gebruiken, tradities en

ambachtelijke vaardigheden die mensen

van huis uit hebben meegekregen. Met

‘fietsen’ als cultureel gebruik in ons land

sluiten we mooi aan op het thema. En

natuurlijk staat ook de tocht zelf in teken

van cultuurhistorie. Onderweg komt u tal

van interessante objecten en locaties

tegen.

Starttijd en -locatie

Wilt u ook aan deze activiteit meedoen?

Iedereen is welkom voor deelname. U kunt

starten tussen 13.00 en 14.00 uur bij café

De Gouden Leeuw, Kerkplein 3 te Nispen.

Aanmelden vooraf is niet nodig. De

kosten bedragen € 3 per persoon. Bij de

prijs zijn de routebeschrijving en een

consumptie inbegrepen. Deelname is op

eigen risico. Houdt u daarom altijd aan de

verkeersregels!

Wij wensen alle fietsers een gezellige

tocht toe!