heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Open Monumentendag in Nispen

13-08-2023

In het weekend van 9 en 10 september vindt in geheel Nederland de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Op tal van

plaatsen zijn gebouwen, kerken, kastelen en allerlei andere locaties gratis te bezoeken in dit weekend. In samenwerking met

Stichting Open Monumentendag Roosendaal zorgen we ook dit jaar voor een lokale invulling in Nispen.

Thema 2023

Het thema van Open Monumendag dit jaar is ‘immaterieel erfgoed’ oftewel ‘levend erfgoed’. We kunnen dat omschrijven als de

culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen. Deze ambachten,

tradities en gebruiken zijn vaak onbewust al aanwezig in de monumenten. Dit jaar worden die nog zichtbaarder gemaakt tijdens

Open Monumentendag.

Wat is er te zien?

In het dorp zijn de molen van Aerden en de H. Maria Hemelvaartkerk opengesteld. Twee monumenten die nadrukkelijk een

relatie hebben met het immaterieel erfgoed. Zoals het ambacht van de molenaar. De molenaar kan zijn beroep niet uitoefenen

zonder goed functionerende molen. Maar andersom is de molen ook slechts een zielloos gebouw zonder de molenaar en zijn

werk. Een kerk is speciaal gebouwd om mensen samen te laten komen om hun geloof te belijden. Op allerlei manieren staan

gebouw en inrichting in dienst van dat doel. Het Nispense kerkgebouw dateert uit 1931 en geeft een tijdsbeeld van de tradities

uit die periode en daarna. Maar er zijn ook meerdere objecten te zien uit vroegere tijden zoals kerkmeubelen uit de zeventiende

eeuw. In de Nispense Achterhoek kunt u tenslotte de Gerdahoeve bezoeken. De boerderijgebouwen waren en zijn bedoeld om

agrarische bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken. Het bijzondere van deze hoeve uit 1927-1928 is dat dit geen traditonele

boerderij is maar gebouwd is naar het ontwerp van de bekende Roosendaalse architect Jacques Hurks.

Wanneer kan ik op bezoek?

Open Monumentendag in Nispen vindt enkel plaats op zaterdag 9 september. De molen vindt u aan de Dorpsstraat 26, de kerk

aan het Kerkplein 1 en de Gerdahoeve aan Het Dreefje 3 te Schijf. Tussen 10.00 en 17.00 uur kunt de locaties gratis bezoeken.

Meer bekijken?

In dit weekend zijn nog veel meer locaties in de gemeente Roosendaal toegankelijk. En er zijn verschillende rondleidingen

waaraan u kunt deelnemen. Op de website Bezoek Roosendaal vindt u het gehele programma. Klik daarvoor op deze link. Wilt

u ergens anders in Nederland iets bezoeken? U vindt een compleet overzicht van alle opengestelde gebouwen en activiteiten

op de website www.openmonumentendag.nl.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Open Monumentendag in Nispen

13-08-2023

In het weekend van 9 en 10 september

vindt in geheel Nederland de jaarlijkse

Open Monumentendag plaats. Op tal van

plaatsen zijn gebouwen, kerken, kastelen

en allerlei andere locaties gratis te

bezoeken in dit weekend. In

samenwerking met Stichting Open

Monumentendag Roosendaal zorgen we

ook dit jaar voor een lokale invulling in

Nispen.

Thema 2023

Het thema van Open Monumendag dit jaar

is ‘immaterieel erfgoed’ oftewel ‘levend

erfgoed’. We kunnen dat omschrijven als

de culturele gebruiken, tradities en

ambachtelijke vaardigheden die mensen

van huis uit hebben meegekregen. Deze

ambachten, tradities en gebruiken zijn

vaak onbewust al aanwezig in de

monumenten. Dit jaar worden die nog

zichtbaarder gemaakt tijdens Open

Monumentendag.

Wat is er te zien?

In het dorp zijn de molen van Aerden en

de H. Maria Hemelvaartkerk opengesteld.

Twee monumenten die nadrukkelijk een

relatie hebben met het immaterieel

erfgoed. Zoals het ambacht van de

molenaar. De molenaar kan zijn beroep

niet uitoefenen zonder goed

functionerende molen. Maar andersom is

de molen ook slechts een zielloos gebouw

zonder de molenaar en zijn werk. Een kerk

is speciaal gebouwd om mensen samen te

laten komen om hun geloof te belijden. Op

allerlei manieren staan gebouw en

inrichting in dienst van dat doel. Het

Nispense kerkgebouw dateert uit 1931 en

geeft een tijdsbeeld van de tradities uit die

periode en daarna. Maar er zijn ook

meerdere objecten te zien uit vroegere

tijden zoals kerkmeubelen uit de

zeventiende eeuw. In de Nispense

Achterhoek kunt u tenslotte de

Gerdahoeve bezoeken. De

boerderijgebouwen waren en zijn bedoeld

om agrarische bedrijfsactiviteiten mogelijk

te maken. Het bijzondere van deze hoeve

uit 1927-1928 is dat dit geen traditonele

boerderij is maar gebouwd is naar het

ontwerp van de bekende Roosendaalse

architect Jacques Hurks.

Wanneer kan ik op bezoek?

Open Monumentendag in Nispen vindt

enkel plaats op zaterdag 9 september. De

molen vindt u aan de Dorpsstraat 26, de

kerk aan het Kerkplein 1 en de

Gerdahoeve aan Het Dreefje 3 te Schijf.

Tussen 10.00 en 17.00 uur kunt de

locaties gratis bezoeken.

Meer bekijken?

In dit weekend zijn nog veel meer locaties

in de gemeente Roosendaal toegankelijk.

En er zijn verschillende rondleidingen

waaraan u kunt deelnemen. Op de website

Bezoek Roosendaal vindt u het gehele

programma. Klik daarvoor op deze link.

Wilt u ergens anders in Nederland iets

bezoeken? U vindt een compleet overzicht

van alle opengestelde gebouwen en

activiteiten op de website

www.openmonumentendag.nl.