heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

We maken ons op voor de verhuizing

01-07-2023

Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd over het feit dat we ons huidig onderkomen niet meer kunnen gebruiken. Het Wit-

Gele Kruisgebouw is onderdeel van de plannen die te maken hebben met de transformatie van de H. Maria Hemelvaartkerk tot

een multifunctionele accomodatie. De opbrengsten van een herontwikkeling van de locatie waar nu het Kruisgebouw staat

worden ingebracht bij deze transformatie. Op termijn hopen wij onze collecties met het Nispens erfgoed te kunnen

onderbrengen in het nieuwe dorpshuis. In afwachting daarvan kunnen wij gebruik maken van een ruimte in het noodgebouw

achter het huidige dorpshuis.

We maken snel een start

Wij zijn blij dat we zo gauw een nieuw onderkomen hebben gevonden. Daarin kunnen we een groot deel van onze

verzamelingen en andere inventarisonderdelen van de vereniging onderbrengen. Met het bestuur van het dorpshuis en het Wit-

Gele Kruisgebouw hebben we afgesproken dat we uiterlijk 1 september vertrokken zijn op de huidige locatie. Vanaf deze maand

gaan we stapsgewijs aan de slag met het overplaatsen van alle objecten. We nemen daarvoor de tijd zodat we dit zorgvuldig

kunnen doen. Veel objecten in onze verzamelingen zijn kwetsbaar. Daarom is het verstandig om in kleine stappen allerlei zaken

over te brengen en opnieuw op te bergen. Dat vermindert het risico op beschadigingen.

De ruimte is beperkt en dat vraagt om keuzes

Sinds de start van onze vereniging in 1991 hebben we vanalles actief verzameld maar ook veel boeken, foto’s en voorwerpen

aangeboden gekregen. Daarnaast beschikken we over talloze andere voorwerpen en materialen die we als vereniging

gebruiken. Dat is in de loop van de jaren zoveel geworden dat we al lang niet alles op één locatie kunnen opbergen. Nogal wat

onderdelen van onze gehele inventaris zijn te vinden op de zolder van basisschool De Linde en in een loods bij de familie De

Jong. De nieuwe ruimte in het noodgebouw is kleiner dan de huidige ruimte in het Wit-Gele Kruisgebouw. We hebben afgelopen

weken bekeken welke onderdelen we kunnen verplaatsen naar bijvoorbeeld de zolder of in aanmerking komen om af te stoten

(weggeven, vernietigen, enz.). We kunnen niet alles blijven behouden en aantal zaken waarvan de heemkundekring nu

eigenaar is, hebben ook niet altijd een relatie met de historie van Nispen of worden al op een andere manier bewaard.

Wij houden u op de hoogte

Op dit moment zijn we met de voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing bezig. Zo vindt er een registratie plaats van

talloze tijdschriften en boeken die lange tijd niet beschikbaar waren in het ErfgoedCentrum. Daarna gaan we starten met het

afstoten van spullen die we niet meer willen bewaren en het overbrengen van de stellages. Vervolgens gaan we in etappes ons

nieuwe onderkomen inrichten. Wij houden u van de voortgang op de hoogte!

Hebt u vragen over de verhuizing? Neem dan contact op met het bestuur.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

We maken ons op voor de verhuizing

01-07-2023

Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd

over het feit dat we ons huidig

onderkomen niet meer kunnen gebruiken.

Het Wit-Gele Kruisgebouw is onderdeel

van de plannen die te maken hebben met

de transformatie van de H. Maria

Hemelvaartkerk tot een multifunctionele

accomodatie. De opbrengsten van een

herontwikkeling van de locatie waar nu het

Kruisgebouw staat worden ingebracht bij

deze transformatie. Op termijn hopen wij

onze collecties met het Nispens erfgoed te

kunnen onderbrengen in het nieuwe

dorpshuis. In afwachting daarvan kunnen

wij gebruik maken van een ruimte in het

noodgebouw achter het huidige dorpshuis.

We maken snel een start

Wij zijn blij dat we zo gauw een nieuw

onderkomen hebben gevonden. Daarin

kunnen we een groot deel van onze

verzamelingen en andere

inventarisonderdelen van de vereniging

onderbrengen. Met het bestuur van het

dorpshuis en het Wit-Gele Kruisgebouw

hebben we afgesproken dat we uiterlijk 1

september vertrokken zijn op de huidige

locatie. Vanaf deze maand gaan we

stapsgewijs aan de slag met het

overplaatsen van alle objecten. We nemen

daarvoor de tijd zodat we dit zorgvuldig

kunnen doen. Veel objecten in onze

verzamelingen zijn kwetsbaar. Daarom is

het verstandig om in kleine stappen allerlei

zaken over te brengen en opnieuw op te

bergen. Dat vermindert het risico op

beschadigingen.

De ruimte is beperkt en dat vraagt om

keuzes

Sinds de start van onze vereniging in 1991

hebben we vanalles actief verzameld maar

ook veel boeken, foto’s en voorwerpen

aangeboden gekregen. Daarnaast

beschikken we over talloze andere

voorwerpen en materialen die we als

vereniging gebruiken. Dat is in de loop van

de jaren zoveel geworden dat we al lang

niet alles op één locatie kunnen opbergen.

Nogal wat onderdelen van onze gehele

inventaris zijn te vinden op de zolder van

basisschool De Linde en in een loods bij

de familie De Jong. De nieuwe ruimte in

het noodgebouw is kleiner dan de huidige

ruimte in het Wit-Gele Kruisgebouw. We

hebben afgelopen weken bekeken welke

onderdelen we kunnen verplaatsen naar

bijvoorbeeld de zolder of in aanmerking

komen om af te stoten (weggeven,

vernietigen, enz.). We kunnen niet alles

blijven behouden en aantal zaken waarvan

de heemkundekring nu eigenaar is,

hebben ook niet altijd een relatie met de

historie van Nispen of worden al op een

andere manier bewaard.

Wij houden u op de hoogte

Op dit moment zijn we met de

voorbereidende werkzaamheden voor de

verhuizing bezig. Zo vindt er een

registratie plaats van talloze tijdschriften

en boeken die lange tijd niet beschikbaar

waren in het ErfgoedCentrum. Daarna

gaan we starten met het afstoten van

spullen die we niet meer willen bewaren

en het overbrengen van de stellages.

Vervolgens gaan we in etappes ons

nieuwe onderkomen inrichten. Wij houden

u van de voortgang op de hoogte!

Hebt u vragen over de verhuizing? Neem

dan contact op met het bestuur.