heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Ontwikkelingen rondom de Nispense molen

17-06-2023

Begin vorig jaar waren de plannen voor nieuwbouw bij de molen van Aerden aanleiding voor vertegenwoordigers van

verschillende politieke partijen en organisaties om bij elkaar te komen en om over deze ontwikkelingen te praten. Centraal stond

daarbij de vraag: hoe kunnen we zorgen dat de molen als levend erfgoed zo goed mogelijk kan blijven functioneren en dit

rijksmonument toegankelijk blijft? Daarbij kwam ook het idee naar voren om de aanbouw aan de achterzijde van de molenberg

(het ‘motorhuis’) te benutten ten behoeve van het gebruik van en bezoek aan de molen.

Gemeenteraad

In november 2022 heeft de gemeenteraad van Roosendaal het college opgedragen om:

- Om een uiterste inspanning te leveren het erfgoed voor de toekomst te bewaren en open te,stellen;

- Het behoud, openstellen en toegankelijk houden van het erfgoed te faciliteren en daarbij samenwerking te zoeken met lokale

verenigingen en/of stichtingen

- De raad te informeren over de uitkomsten.

Wat is er daarna gebeurd?

De gemeente heeft een nieuw toegangspad naar de molen aangelegd. Dit vergroot de zichtbaarheid van het monument en de

toegankelijkheid. Daarnaast zijn er gesprekken geweest tussen Gemeente Roosendaal, Vereniging De West-Brabantse Molens,

Stichting Levende Molens, de molenaar en onze heemkundekring over de bestemming en de renovatie van het motorhuis. Eind

mei heeft het college de raad daarover geïnformeerd. Er is duidelijkheid over de vraagprijs en de voorwaarden die de huidige

eigenaar van het gebouw stelt. Ook is berekend wat de kosten van de renovatie van het gebouw bedragen. Dit alles bij elkaar

vraagt om een investering van ruim € 280.000.

Wat besloot de raad afgelopen donderdag?

Als vervolg op het gesprek over dit onderwerp in de raadsvergadering van 1 juni, is afgelopen donderdag op initiatief van enkele

fracties een motie behandeld in de vergadering. Daarin werd het college gevraagd om het behoud, openstellen en toegankelijk

houden van het motorhuis van de Nispense molen, te realiseren. Alsook om met Vereniging De West-Brabantse Molens,

Stichting Levende Molens en onze vereniging in gesprek te gaan om te komen tot een beheer-overeenkomst met een

kostendekkende exploitatie waarbij de jaarlijkse gemeentelijke subsidie maximaal € 12.500 bedraagt. Er werd voorafgaande

aan de stemming nog druk gedebateerd over deze motie. Sommige partijen wilden duidelijkheid over wat er dan precies gaat

gebeuren aan activiteiten in het motorhuis, een andere fractie vroeg zich af waarom de raad hierover nu al een besluit moest

nemen en weer een andere partij was bang dat de uitgaven misschien ten koste kunnen gaan van andere projecten in Nispen.

Uiteindelijk stemden 24 van de 30 raadsleden vóór de motie. Dat betekent dat het college opgedragen wordt om uitvoering te

geven aan deze motie.

Wat gaat er nu gebeuren?

De reden dat het college werd gevraagd om nu actie te ondernemen, is omdat de huidige eigenaar van het gebouw snel

duidelijkheid heeft gevraagd over de bereidheid tot aankoop van het gebouw door de gemeente. Zou dit te lang duren, dan zou

het risico bestaan dat de eigenaar (de projectontwikkelaar van het nieuwbouwplan bij de molen) zelf een invulling zoekt voor het

perceel waarop het gebouw staat. Allereerst zal dus nu de verkoop van het gebouw aan de gemeente moeten plaatsvinden.

Daarna kan een plan voor de renovatie van het gebouw verder worden uitgewerkt en afspraken gemaakt over de exploitatie. De

bedoeling is dat het motorhuis een ‘erfgoedcentrum’ wordt waar het verhaal van de molen, over molens in de omgeving en in

het algemeen, verteld kan worden. Een dergelijke invulling is in de gehele regio niet te vinden en zal maken dat dit extra

bezoekers naar de molen trekt. Op die manier wordt Nispen vanuit toeristisch-recreatief oogpunt weer aantrekkelijker. En dat

komt ook ten goede aan andere partijen in ons dorp zoals de horeca en winkels.

Tot slot

Het accent in het erfgoedcentrum komt te liggen op ‘molens’ maar dat betekent niet dat er geen aandacht zal zijn voor het

‘verhaal van Nispen’. En de molen zelf is uiteraard een belangrijk Nispens erfgoedobject. Komende periode gaan alle

betrokkenen verder in gesprek met elkaar over de concrete invulling en de organisatorische aspecten. Mede door de

noodzakelijke renovatie zal het nog wel geruime tijd gaan duren voordat het motorhuis opengesteld kan worden. Ondertussen

blijven wij u verder informeren over belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.

De documenten en de vergaderingen van de raad over dit onderwerp kunt u terugvinden op de website van de gemeenteraad

van Roosendaal.

Reportage

ZuidWestTV heeft een reportage gemaakt over de ontwikkelingen met betrekking tot het ´motorhuis´. Deze reportage wordt

vanaf 22 juni een week vertoond door deze televisieomroep. U kunt de reportage ook bekijken via deze link.

Bijgewerkt op 22 juni 2023

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Ontwikkelingen rondom de Nispense

molen

17-06-2023

Begin vorig jaar waren de plannen voor

nieuwbouw bij de molen van Aerden

aanleiding voor vertegenwoordigers van

verschillende politieke partijen en

organisaties om bij elkaar te komen en om

over deze ontwikkelingen te praten.

Centraal stond daarbij de vraag: hoe

kunnen we zorgen dat de molen als levend

erfgoed zo goed mogelijk kan blijven

functioneren en dit rijksmonument

toegankelijk blijft? Daarbij kwam ook het

idee naar voren om de aanbouw aan de

achterzijde van de molenberg (het

‘motorhuis’) te benutten ten behoeve van

het gebruik van en bezoek aan de molen.

Gemeenteraad

In november 2022 heeft de gemeenteraad

van Roosendaal het college opgedragen

om:

- Om een uiterste inspanning te leveren

het erfgoed voor de toekomst te bewaren

en open te,stellen;

- Het behoud, openstellen en toegankelijk

houden van het erfgoed te faciliteren en

daarbij samenwerking te zoeken met

lokale verenigingen en/of stichtingen

- De raad te informeren over de

uitkomsten.

Wat is er daarna gebeurd?

De gemeente heeft een nieuw

toegangspad naar de molen aangelegd.

Dit vergroot de zichtbaarheid van het

monument en de toegankelijkheid.

Daarnaast zijn er gesprekken geweest

tussen Gemeente Roosendaal, Vereniging

De West-Brabantse Molens, Stichting

Levende Molens, de molenaar en onze

heemkundekring over de bestemming en

de renovatie van het motorhuis. Eind mei

heeft het college de raad daarover

geïnformeerd. Er is duidelijkheid over de

vraagprijs en de voorwaarden die de

huidige eigenaar van het gebouw stelt.

Ook is berekend wat de kosten van de

renovatie van het gebouw bedragen. Dit

alles bij elkaar vraagt om een investering

van ruim € 280.000.

Wat besloot de raad afgelopen

donderdag?

Als vervolg op het gesprek over dit

onderwerp in de raadsvergadering van 1

juni, is afgelopen donderdag op initiatief

van enkele fracties een motie behandeld in

de vergadering. Daarin werd het college

gevraagd om het behoud, openstellen en

toegankelijk houden van het motorhuis van

de Nispense molen, te realiseren. Alsook

om met Vereniging De West-Brabantse

Molens, Stichting Levende Molens en

onze vereniging in gesprek te gaan om te

komen tot een beheer-overeenkomst met

een kostendekkende exploitatie waarbij de

jaarlijkse gemeentelijke subsidie maximaal

€ 12.500 bedraagt. Er werd voorafgaande

aan de stemming nog druk gedebateerd

over deze motie. Sommige partijen wilden

duidelijkheid over wat er dan precies gaat

gebeuren aan activiteiten in het motorhuis,

een andere fractie vroeg zich af waarom

de raad hierover nu al een besluit moest

nemen en weer een andere partij was

bang dat de uitgaven misschien ten koste

kunnen gaan van andere projecten in

Nispen. Uiteindelijk stemden 24 van de 30

raadsleden vóór de motie. Dat betekent

dat het college opgedragen wordt om

uitvoering te geven aan deze motie.

Wat gaat er nu gebeuren?

De reden dat het college werd gevraagd

om nu actie te ondernemen, is omdat de

huidige eigenaar van het gebouw snel

duidelijkheid heeft gevraagd over de

bereidheid tot aankoop van het gebouw

door de gemeente. Zou dit te lang duren,

dan zou het risico bestaan dat de eigenaar

(de projectontwikkelaar van het

nieuwbouwplan bij de molen) zelf een

invulling zoekt voor het perceel waarop het

gebouw staat. Allereerst zal dus nu de

verkoop van het gebouw aan de gemeente

moeten plaatsvinden. Daarna kan een

plan voor de renovatie van het gebouw

verder worden uitgewerkt en afspraken

gemaakt over de exploitatie. De bedoeling

is dat het motorhuis een ‘erfgoedcentrum’

wordt waar het verhaal van de molen, over

molens in de omgeving en in het

algemeen, verteld kan worden. Een

dergelijke invulling is in de gehele regio

niet te vinden en zal maken dat dit extra

bezoekers naar de molen trekt. Op die

manier wordt Nispen vanuit toeristisch-

recreatief oogpunt weer aantrekkelijker. En

dat komt ook ten goede aan andere

partijen in ons dorp zoals de horeca en

winkels.

Tot slot

Het accent in het erfgoedcentrum komt te

liggen op ‘molens’ maar dat betekent niet

dat er geen aandacht zal zijn voor het

‘verhaal van Nispen’. En de molen zelf is

uiteraard een belangrijk Nispens

erfgoedobject. Komende periode gaan alle

betrokkenen verder in gesprek met elkaar

over de concrete invulling en de

organisatorische aspecten. Mede door de

noodzakelijke renovatie zal het nog wel

geruime tijd gaan duren voordat het

motorhuis opengesteld kan worden.

Ondertussen blijven wij u verder

informeren over belangrijke ontwikkelingen

met betrekking tot dit onderwerp.

De documenten en de vergaderingen van

de raad over dit onderwerp kunt u

terugvinden op de website van de

gemeenteraad van Roosendaal.

Reportage

ZuidWestTV heeft een reportage gemaakt

over de ontwikkelingen met betrekking tot

het ´motorhuis´. Deze reportage wordt

vanaf 22 juni een week vertoond door

deze televisieomroep. U kunt de reportage

ook bekijken via deze link.

Bijgewerkt op 22 juni 2023