heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Middagexcursie naar het Markiezenhof

15-05-2023

Op zondag 4 juni organiseert onze heemkundekring een middagexcursie naar museum Markiezenhof in Bergen op Zoom. Het

oudste stadspaleis van Nederland werd in 1485 gebouwd als residentie van de heren van Bergen op Zoom. Voordien woonden

zij in het kasteel van Wouw. Het is de bedoeling dat iedereen die aan de excursie deelneemt op eigen gelegenheid naar Bergen

op Zoom reist. We verzamelen om 13.30 uur op het eerste binnenplein van het Markiezenhof voor de start van de rondleiding

met gids. Na de rondleiding is er de mogelijkheid om iets te drinken in het museumcafé en op eigen gelegenheid de

tentoonstelling ´Hete Vuren, schatten uit het Rijksmuseum´ te bezoeken. Deze unieke expositie bevat schilderijen van onder

meer Jan Steen, Gerard Dou en Joseph Israëls over het thema vuur (huiselijk, ambachtelijk en vernietigend).

Aanmelden

In verband met het maximumaantal personen per gids, is het noodzakelijk dat u zich voor 29 mei aanmeldt via

info@heemkundenispen.nl of telefonisch bij Loes Gommeren via tel. 06-17909995.

Kosten

De kosten bedragen € 10,- voor leden en € 12,50 voor niet-leden. Voor kinderen van 6 t.e.m. 17 jaar zijn de kosten € 6,50.

Leden met een Museumkaart, ICOM-kaart, Rembrandtkaart, Vriendenloterij VIP-kaart of Vriendenpas van het Markiezenhof

betalen € 2,- en niet leden € 4,50 Bij aanmelding graag aangeven of er kinderen bij zijn, en of u een van deze kaarten heeft. Bij

bezoek de kortingskaart meebrengen. Wij vragen u het verschuldigde bedrag vooraf over te maken op rekeningnummer NL07

RABO 0194 3288 56 t.n.v. Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen.

Over het Markiezenhof

Onder leiding van de Mechelse bouwmeesters Antoon en Rombout Keldermans verrees er een prachtig laat-gotisch gebouw

met internationale allure. De stijlkamers van het museum geven een indruk van het leven van de markiezen. Een van de

mooiste zalen is de Hofzaal met als pronkstuk de Christoffelschouw, ontworpen door Rombout Keldermans. In de Vestingzaal is

een kopie van de maquette van Bergen op Zoom uit 1747 te zien. Tevens is er in het museum ruimte gereserveerd voor

authentiek Bergse tradities zoals, kermis, Vastenavond, weervisserij en het industriële verleden van de stad.

Meer informatie over het Markiezenhof en de adresgegevens vindt u via deze link.

Wij zien u graag op 4 juni in het Markiezenhof!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Middagexcursie naar het Markiezenhof

15-05-2023

Op zondag 4 juni organiseert onze

heemkundekring een middagexcursie naar

museum Markiezenhof in Bergen op

Zoom. Het oudste stadspaleis van

Nederland werd in 1485 gebouwd als

residentie van de heren van Bergen op

Zoom. Voordien woonden zij in het kasteel

van Wouw. Het is de bedoeling dat

iedereen die aan de excursie deelneemt

op eigen gelegenheid naar Bergen op

Zoom reist. We verzamelen om 13.30 uur

op het eerste binnenplein van het

Markiezenhof voor de start van de

rondleiding met gids. Na de rondleiding is

er de mogelijkheid om iets te drinken in het

museumcafé en op eigen gelegenheid de

tentoonstelling ´Hete Vuren, schatten uit

het Rijksmuseum´ te bezoeken. Deze

unieke expositie bevat schilderijen van

onder meer Jan Steen, Gerard Dou en

Joseph Israëls over het thema vuur

(huiselijk, ambachtelijk en vernietigend).

Aanmelden

In verband met het maximumaantal

personen per gids, is het noodzakelijk dat

u zich voor 29 mei aanmeldt via

info@heemkundenispen.nl of telefonisch

bij Loes Gommeren via tel. 06-17909995.

Kosten

De kosten bedragen € 10,- voor leden en €

12,50 voor niet-leden. Voor kinderen van 6

t.e.m. 17 jaar zijn de kosten € 6,50. Leden

met een Museumkaart, ICOM-kaart,

Rembrandtkaart, Vriendenloterij VIP-kaart

of Vriendenpas van het Markiezenhof

betalen € 2,- en niet leden € 4,50 Bij

aanmelding graag aangeven of er

kinderen bij zijn, en of u een van deze

kaarten heeft. Bij bezoek de kortingskaart

meebrengen. Wij vragen u het

verschuldigde bedrag vooraf over te

maken op rekeningnummer NL07 RABO

0194 3288 56 t.n.v. Heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen.

Over het Markiezenhof

Onder leiding van de Mechelse

bouwmeesters Antoon en Rombout

Keldermans verrees er een prachtig laat-

gotisch gebouw met internationale allure.

De stijlkamers van het museum geven een

indruk van het leven van de markiezen.

Een van de mooiste zalen is de Hofzaal

met als pronkstuk de Christoffelschouw,

ontworpen door Rombout Keldermans. In

de Vestingzaal is een kopie van de

maquette van Bergen op Zoom uit 1747 te

zien. Tevens is er in het museum ruimte

gereserveerd voor authentiek Bergse

tradities zoals, kermis, Vastenavond,

weervisserij en het industriële verleden

van de stad.

Meer informatie over het Markiezenhof en

de adresgegevens vindt u via deze link.

Wij zien u graag op 4 juni in het

Markiezenhof!