heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Bezoek de molen tijdens de Nationale Molendag

06-05-2023

In het weekend van 13 en 14 mei vindt de Nationale Molendag XL plaats. Tijdens deze dagen zijn door geheel Nederland

molens op beide dagen of één van de dagen geopend. Op zondag 14 mei is ook de molen in Nispen te bezoeken. U bent

welkom tussen 11.00 en 17.00 uur aan de Dorpsstraat 26 te Nispen. Molenaar Jos Nieuwlaat is dan aan het werk en zal u graag

vertellen over de werking van molens en het molenaarsvak in het algemeen en de historie van dit rijksmonument in het

bijzonder. De molen van Aerden werd gebouwd in 1850. Door de tijd heen zijn er allerlei aanpassingen gedaan om de molen zo

efficiënt mogelijk te kunnen laten draaien en malen.

Ontwikkelingen

Rondom de molen staan veranderingen op stapel. De schuur met bijgebouwen maken plaats voor woningen en de voormalige

molenaarswoning uit 1908 krijgt een particuliere woonbestemming. Daarom is een nieuw toegangspad naar de molen

aangelegd. Het gebouw dat aan de achterzijde van de molenbelt is aangebouwd, blijft gelukkig behouden. Gemeente

Roosendaal, Vereniging De West-Brabantse Molens, Stichting Levende Molens, de molenaar en onze heemkundekring zijn

momenteel in overleg om plannen te maken voor een passende invulling van dit gebouw. Met als doel om de beleefwaarde van

dit bijzonder stukje Nispens erfgoed te vergroten.

Het grootste molenfeest van Nederland

De VriendenLoterij Nationale Molendag is het grootste molenfeest van Nederland. Honderden wind- en watermolens zijn open

om bezoekers gratis te ontvangen. De eerste Nationale Molendag was in 1973, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van

De Hollandsche Molen. Dit jaar bestaat de vereniging 100 jaar. Reden voor een extra groot feest dus! Meer informatie over de

Nationale Molendag is te vinden op: www.molens.nl/50ste-nationale-molendag-op-13-en-14-mei.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Bezoek de molen tijdens de Nationale

Molendag

06-05-2023

In het weekend van 13 en 14 mei vindt de

Nationale Molendag XL plaats. Tijdens

deze dagen zijn door geheel Nederland

molens op beide dagen of één van de

dagen geopend. Op zondag 14 mei is ook

de molen in Nispen te bezoeken. U bent

welkom tussen 11.00 en 17.00 uur aan de

Dorpsstraat 26 te Nispen. Molenaar Jos

Nieuwlaat is dan aan het werk en zal u

graag vertellen over de werking van

molens en het molenaarsvak in het

algemeen en de historie van dit

rijksmonument in het bijzonder. De molen

van Aerden werd gebouwd in 1850. Door

de tijd heen zijn er allerlei aanpassingen

gedaan om de molen zo efficiënt mogelijk

te kunnen laten draaien en malen.

Ontwikkelingen

Rondom de molen staan veranderingen op

stapel. De schuur met bijgebouwen maken

plaats voor woningen en de voormalige

molenaarswoning uit 1908 krijgt een

particuliere woonbestemming. Daarom is

een nieuw toegangspad naar de molen

aangelegd. Het gebouw dat aan de

achterzijde van de molenbelt is

aangebouwd, blijft gelukkig behouden.

Gemeente Roosendaal, Vereniging De

West-Brabantse Molens, Stichting

Levende Molens, de molenaar en onze

heemkundekring zijn momenteel in overleg

om plannen te maken voor een passende

invulling van dit gebouw. Met als doel om

de beleefwaarde van dit bijzonder stukje

Nispens erfgoed te vergroten.

Het grootste molenfeest van Nederland

De VriendenLoterij Nationale Molendag is

het grootste molenfeest van Nederland.

Honderden wind- en watermolens zijn

open om bezoekers gratis te ontvangen.

De eerste Nationale Molendag was in

1973, ter gelegenheid van de vijftigste

verjaardag van De Hollandsche Molen. Dit

jaar bestaat de vereniging 100 jaar. Reden

voor een extra groot feest dus! Meer

informatie over de Nationale Molendag is

te vinden op: www.molens.nl/50ste-

nationale-molendag-op-13-en-14-mei.