heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Inloopochtend ErfgoedCentrum Nispen

26-03-2023

Op zaterdag 1 april a.s. Is het ErfgoedCentrum Nispen weer opengesteld voor publiek. Voor de laatste keer op deze locatie. Van

10.00 tot 12.00 uur is iedereen welkom voor het raadplegen van de collecties of gewoon een gezellig praatje onder het genot

van een kopje koffie. Hebt u vragen? Onze medewerkers zijn graag bereid om informatie te verschaffen. Het ErfgoedCentrum is

gevestigd in het Wit-Gele Kruisgebouw, Prins Bernhardstraat 2 te Nispen.

Verhuizing op komst

De ontwikkelingen rondom het kerkgebouw van Nispen, raken ook onze vereniging. Het Wit-Gele Kruisgebouw wordt verkocht

dit jaar. Er is door het bestuur van het Wit-Gele Kruis verzocht om medewerking te verlenen aan een verhuizing naar een

nieuwe locatie: het noodgebouw bij dorpshuis Nisipa. Deze verhuizing gaat dit voorjaar plaatsvinden. Meer informatie over de

verhuizing volgt later.

Kom nog een keer kijken naar de locatie

De komende inloopochtend is de laatste keer op deze locatie. De weken daarna zullen in het teken staan van het voorbereiden

van de verhuizing. Wat de nieuwe locatie betekent voor onze collecties en de toegankelijkheid daarvan kunnen we nu nog niet

aangeven. Gelukkig is er afgelopen jaren door vrijwilligers veel tijd gestoken in het digitaal beschikbaar maken van alle

informatie. Dit maakt dat voor tal van zaken fysieke raadpleging ook lang niet altijd nodig meer is.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Inloopochtend ErfgoedCentrum Nispen

26-03-2023

Op zaterdag 1 april a.s. Is het

ErfgoedCentrum Nispen weer opengesteld

voor publiek. Voor de laatste keer op deze

locatie. Van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen

welkom voor het raadplegen van de

collecties of gewoon een gezellig praatje

onder het genot van een kopje koffie. Hebt

u vragen? Onze medewerkers zijn graag

bereid om informatie te verschaffen. Het

ErfgoedCentrum is gevestigd in het Wit-

Gele Kruisgebouw, Prins Bernhardstraat 2

te Nispen.

Verhuizing op komst

De ontwikkelingen rondom het

kerkgebouw van Nispen, raken ook onze

vereniging. Het Wit-Gele Kruisgebouw

wordt verkocht dit jaar. Er is door het

bestuur van het Wit-Gele Kruis verzocht

om medewerking te verlenen aan een

verhuizing naar een nieuwe locatie: het

noodgebouw bij dorpshuis Nisipa. Deze

verhuizing gaat dit voorjaar plaatsvinden.

Meer informatie over de verhuizing volgt

later.

Kom nog een keer kijken naar de

locatie

De komende inloopochtend is de laatste

keer op deze locatie. De weken daarna

zullen in het teken staan van het

voorbereiden van de verhuizing. Wat de

nieuwe locatie betekent voor onze

collecties en de toegankelijkheid daarvan

kunnen we nu nog niet aangeven.

Gelukkig is er afgelopen jaren door

vrijwilligers veel tijd gestoken in het digitaal

beschikbaar maken van alle informatie. Dit

maakt dat voor tal van zaken fysieke

raadpleging ook lang niet altijd nodig meer

is.