heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Kom naar de jaarvergadering 2023!

03-03-2023

Op donderdag 23 maart organiseren wij de algemene ledenvergadering 2023 van onze vereniging. Alle leden zijn van harte

uitgenodigd om mee te praten over de gang van zaken binnen onze vereniging.

Waar en hoe laat?

De vergadering vindt plaats in Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 Nispen en begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Documenten

Hieronder kunt u documenten downloaden ten behoeve van onze vergadering. Hebt u daartoe geen mogelijkheid? Neem dan

contact op met het secretariaat (tel. 06 21367540 | info@heemkundenispen.nl). Wij sturen u de dan documenten (digitaal) toe.

Op de avond zelf zal er een beperkt aantal exemplaren beschikbaar zijn.

Agenda jaarvergadering 2023

Jaarverslag 2022

Verslag jaarvergadering 2022

Het bestuur hoopt op een goede opkomst!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Kom naar de jaarvergadering 2023!

03-03-2023

Op donderdag 23 maart organiseren wij

de algemene ledenvergadering 2023 van

onze vereniging. Alle leden zijn van harte

uitgenodigd om mee te praten over de

gang van zaken binnen onze vereniging.

Waar en hoe laat?

De vergadering vindt plaats in Dorpshuis

Nisipa, Bergsebaan 8 Nispen en begint

om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Documenten

Hieronder kunt u documenten

downloaden ten behoeve van onze

vergadering. Hebt u daartoe geen

mogelijkheid? Neem dan contact op met

het secretariaat (tel. 06 21367540 |

info@heemkundenispen.nl). Wij sturen u

de dan documenten (digitaal) toe. Op de

avond zelf zal er een beperkt aantal

exemplaren beschikbaar zijn.

Agenda jaarvergadering 2023

Jaarverslag 2022

Verslag jaarvergadering 2022

Het bestuur hoopt op een goede opkomst!