heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

In the spotlight: Carnaval in Nispen

16-02-2023

Carnaval staat op het punt van beginnen. In de aanloop daar naar toe vinden er al volop activiteiten plaats. Feestvieren vóór het

begin van de vastenperiode is een eeuwenoude traditie. Het georganiseerde carnaval zoals we dat nu in Nispen kennen,

ontstond pas rond 1960. Wie in de jaren 50 eens goed wilde feesten trok naar Bergen op Zoom en wat later ook naar

Roosendaal. Een prins voor het gehele dorp kwam er in 1962 en jaar later werd Stichting Carnaval Nispen opgericht. In

verschillende verzamelingen van onze heemkundekring is het nodige is terug te vinden over deze stichting en het vieren van

carnaval in het dorp.

In the spotlight

In onze verzamelingen hebben we talloze interessante afbeeldingen, objecten en documenten. En hoewel alles online te

raadplegen is, is lang niet bij iedereen bekend wat zich allemaal in onze collecties bevindt. Onder de noemer ‘In the spotlight’

brengen we zo nu en dan bijzondere stukken voor het voetlicht. Deze keer staan we stil bij stukken die te maken hebben met

carnaval in Nispen.

Foto’s, voorwerpen én documenten

Op de Beeldbank Nispen zijn momenteel 645 afbeeldingen te vinden die te maken hebben met carnaval. Van optochten door de

jaren heen, portretfoto’s van prins, nar en adjudant, carnavalsbals in de lokale horeca en affiches met aankondigingen van

carnavalsactiviteiten. In onze Collectie voorwerpen zijn veldtekens van bijna alle jaren terug te vinden maar ook steunordes en

onderscheidingen, totaal zo’n 120 objecten. Een aantal publicaties over carnaval in het algemeen en met betrekking tot Nispen

in het bijzonder zijn opgenomen in onze Collectie boeken en tijdschriften. Daarnaast zijn er krantenknipsels, uitnodigingen en

allerlei drukwerk zoals het Aopeblaoike te vinden in onze Documentatiecollectie onder het trefwoord ´Carnaval´.

Carnaval bij wijk Luie Brandput, ‘de soos’ en het Feestcomité

In 2020 mochten wij van de erfgenamen van Kees Wiericx diverse stukken ontvangen. Daaronder bevinden zich ook stukken

met betrekking tot deelname aan de optochten door buurtvereniging Luie Brandpunt in jaren 1966-1977. Deze stukken zijn

opgenomen in de Collectie Overige Verzamelde Aanwinsten onder nummer 0036. In het archief van Sociëteit People Relax zijn

documenten te vinden over het dweilbandfestival dat deze club in de jaren 80 organiseerde. En om nog verder in de tijd terug te

gaan: In de stukken van het Feestcomité Nispen (opgericht ten behoeve van de viering 1000 jaar Nispen) zijn passages te

vinden over het eventueel georganiseerd vieren van carnaval in Nispen (nummer 0070 van de Collectie Overige Verzamelde

Aanwinsten).

Wij wensen iedereen die komende periode carnaval gaat vieren, op welke manier dan ook, veel leut toe!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

In the spotlight: Carnaval in Nispen

16-02-2023

Carnaval staat op het punt van beginnen.

In de aanloop daar naar toe vinden er al

volop activiteiten plaats. Feestvieren vóór

het begin van de vastenperiode is een

eeuwenoude traditie. Het georganiseerde

carnaval zoals we dat nu in Nispen

kennen, ontstond pas rond 1960. Wie in

de jaren 50 eens goed wilde feesten trok

naar Bergen op Zoom en wat later ook

naar Roosendaal. Een prins voor het

gehele dorp kwam er in 1962 en jaar later

werd Stichting Carnaval Nispen opgericht.

In verschillende verzamelingen van onze

heemkundekring is het nodige is terug te

vinden over deze stichting en het vieren

van carnaval in het dorp.

In the spotlight

In onze verzamelingen hebben we talloze

interessante afbeeldingen, objecten en

documenten. En hoewel alles online te

raadplegen is, is lang niet bij iedereen

bekend wat zich allemaal in onze

collecties bevindt. Onder de noemer ‘In

the spotlight’ brengen we zo nu en dan

bijzondere stukken voor het voetlicht.

Deze keer staan we stil bij stukken die te

maken hebben met carnaval in Nispen.

Foto’s, voorwerpen én documenten

Op de Beeldbank Nispen zijn momenteel

645 afbeeldingen te vinden die te maken

hebben met carnaval. Van optochten door

de jaren heen, portretfoto’s van prins, nar

en adjudant, carnavalsbals in de lokale

horeca en affiches met aankondigingen

van carnavalsactiviteiten. In onze Collectie

voorwerpen zijn veldtekens van bijna alle

jaren terug te vinden maar ook steunordes

en onderscheidingen, totaal zo’n 120

objecten. Een aantal publicaties over

carnaval in het algemeen en met

betrekking tot Nispen in het bijzonder zijn

opgenomen in onze Collectie boeken en

tijdschriften. Daarnaast zijn er

krantenknipsels, uitnodigingen en allerlei

drukwerk zoals het Aopeblaoike te vinden

in onze Documentatiecollectie onder het

trefwoord ´Carnaval´.

Carnaval bij wijk Luie Brandput, ‘de

soos’ en het Feestcomité

In 2020 mochten wij van de erfgenamen

van Kees Wiericx diverse stukken

ontvangen. Daaronder bevinden zich ook

stukken met betrekking tot deelname aan

de optochten door buurtvereniging Luie

Brandpunt in jaren 1966-1977. Deze

stukken zijn opgenomen in de Collectie

Overige Verzamelde Aanwinsten onder

nummer 0036. In het archief van Sociëteit

People Relax zijn documenten te vinden

over het dweilbandfestival dat deze club in

de jaren 80 organiseerde. En om nog

verder in de tijd terug te gaan: In de

stukken van het Feestcomité Nispen

(opgericht ten behoeve van de viering

1000 jaar Nispen) zijn passages te vinden

over het eventueel georganiseerd vieren

van carnaval in Nispen (nummer 0070 van

de Collectie Overige Verzamelde

Aanwinsten).

Wij wensen iedereen die komende periode

carnaval gaat vieren, op welke manier dan

ook, veel leut toe!