heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Bezoek uit Engeland aan herdenkingsbord gesneuvelde bevrijders

07-01-2023

De uit Engeland afkomstige Matthew Neame, een kleinzoon van een bevrijder van Nispen in 1944, heeft op 22 december jl. de

regio bezocht om meer te weten te komen over het oorlogsverleden van zijn familie. Matthew ging onder meer naar de Oude

Waag in Bergen op Zoom. In dat gebouw staat sinds enkele maanden het bord met de namen van gesneuvelde Britse soldaten

in Nispen en omgeving. Dit bord maakte deel uit van een tijdelijk oorlogsmonument op de hoek van de Bergsebaan-Nigtestraat

te Nispen en sinds 1994 in het bezit van onze heemkundekring.

Ook heemkundekring aanwezig

Het bezoek van Matthew aan de regio werd begeleid door een vertegenwoordiging van The Dutch Polar Bears. Deze

organisatie heeft, samen met Nispenaar Geert Jacobs, ook de conservatie van het bord met gesneuvelden geïnitieerd.

Vanwege de relatie met Nispen was onze heemkundekring uitgenodigd om bij dit bezoek aanwezig te zijn. Toon van Wesel en

René Leijdekkers vertegenwoordigden onze vereniging. Als attentie namens onze kring overhandigden zij Matthew een blik

Nispense peperkoek en een fotoboek van onze heemkundekring.

Soldaat Bert Midlane

Op het herdenkingsbord staat zijn oudoom Bert Midlane vermeld, die tijdens de bevrijding is gesneuveld in de buurt van de

Brembos. Na de bezichtiging daarvan bezocht Matthew het graf van zijn oudoom op de Britse begraafplaats in Bergen op Zoom

en het Bevrijdingsmonument aan Hemelrijk in Essen. Er werden locaties bezocht in de regio waar zijn oudoom en grootvader

hebben gestreden en ook de Brembos, waar zijn oudoom is gesneuveld. Op het bord is de naam van Bert Midlane overigens

verkeerd gespeld op het bord, daar staat ‘Midland’ vermeld. Dat was al eerder ontdekt door Geert Jacobs.

Ook het bord bekijken?

In afwachting van toekomstige ontwikkelingen heeft het bestuur vorig jaar besloten het bord in bruikleen te geven aan het

Bezoekerscentrum Militaire Erevelden, Bergen op Zoom i.o. Daardoor is het bord met de namen van de gesneuvelden is nu

tijdelijk te zien aan de buitenzijde van de Oude Waag, Zuivelstraat 24-26 in Bergen op Zoom. Het is de bedoeling dat bord in de

toekomst te bezichtigen zal zijn in het nieuw te bouwen Bezoekerscentrum bij de oorlogsgraven in Bergen op Zoom.

Foto’s van het bezoek van Matthew Neame zijn te vinden bij het onderdeel In beeld op deze website. Ook op de

Facebookpagina van The Dutch Polar Bears is een verslag met foto’s te bekijken

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Bezoek uit Engeland aan

herdenkingsbord gesneuvelde

bevrijders

07-01-2023

De uit Engeland afkomstige Matthew

Neame, een kleinzoon van een bevrijder

van Nispen in 1944, heeft op 22 december

jl. de regio bezocht om meer te weten te

komen over het oorlogsverleden van zijn

familie. Matthew ging onder meer naar de

Oude Waag in Bergen op Zoom. In dat

gebouw staat sinds enkele maanden het

bord met de namen van gesneuvelde

Britse soldaten in Nispen en omgeving. Dit

bord maakte deel uit van een tijdelijk

oorlogsmonument op de hoek van de

Bergsebaan-Nigtestraat te Nispen en

sinds 1994 in het bezit van onze

heemkundekring.

Ook heemkundekring aanwezig

Het bezoek van Matthew aan de regio

werd begeleid door een

vertegenwoordiging van The Dutch Polar

Bears. Deze organisatie heeft, samen met

Nispenaar Geert Jacobs, ook de

conservatie van het bord met

gesneuvelden geïnitieerd. Vanwege de

relatie met Nispen was onze

heemkundekring uitgenodigd om bij dit

bezoek aanwezig te zijn. Toon van Wesel

en René Leijdekkers vertegenwoordigden

onze vereniging. Als attentie namens onze

kring overhandigden zij Matthew een blik

Nispense peperkoek en een fotoboek van

onze heemkundekring.

Soldaat Bert Midlane

Op het herdenkingsbord staat zijn oudoom

Bert Midlane vermeld, die tijdens de

bevrijding is gesneuveld in de buurt van

de Brembos. Na de bezichtiging daarvan

bezocht Matthew het graf van zijn oudoom

op de Britse begraafplaats in Bergen op

Zoom en het Bevrijdingsmonument aan

Hemelrijk in Essen. Er werden locaties

bezocht in de regio waar zijn oudoom en

grootvader hebben gestreden en ook de

Brembos, waar zijn oudoom is

gesneuveld. Op het bord is de naam van

Bert Midlane overigens verkeerd gespeld

op het bord, daar staat ‘Midland’ vermeld.

Dat was al eerder ontdekt door Geert

Jacobs.

Ook het bord bekijken?

In afwachting van toekomstige

ontwikkelingen heeft het bestuur vorig jaar

besloten het bord in bruikleen te geven

aan het Bezoekerscentrum Militaire

Erevelden, Bergen op Zoom i.o. Daardoor

is het bord met de namen van de

gesneuvelden is nu tijdelijk te zien aan de

buitenzijde van de Oude Waag,

Zuivelstraat 24-26 in Bergen op Zoom.

Het is de bedoeling dat bord in de

toekomst te bezichtigen zal zijn in het

nieuw te bouwen Bezoekerscentrum bij de

oorlogsgraven in Bergen op Zoom.

Foto’s van het bezoek van Matthew

Neame zijn te vinden bij het onderdeel In

beeld op deze website. Ook op de

Facebookpagina van The Dutch Polar

Bears is een verslag met foto’s te bekijken