heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Archief KVO Nispen en andere aanwinsten 2022

30-12-2022

Het jaar 2022 zit er bijna op. Een goed moment om ook terug te kijken op onze collecties waarin we het Nispens erfgoed

bewaren. We ontvingen dit jaar verschillende keren materiaal van historische waarde en registreerden al eerder ontvangen

items. We informeren u in het kort over de belangrijkste zaken.

Archief KVO Nispen

We ontvingen het archief van de Katholieke Vrouwen Organisatie afdeling Nispen, inclusief de voorloper R.K. Boerinnenbond en

de latere Vrouwen van Nu en Vrouwenvereniging Nispen. Dit archief bestaat uit bestuurs- en jaarverslagen en een aantal

plakboeken met allerlei documenten en foto’s. Het archief bestrijkt de periode 1949-2021. Het archief is inmiddels geordend en

toegankelijk via deze website. Ga daarvoor naar het onderdeel Collecties en vervolgens het onderdeel Documenten. De

aanwinst van dit archief was voor ons ook reden om het al eerder ontvangen archief van Sociëteit People Relax als apart

onderdeel te registreren. We hebben dat ook gedaan voor ons eigen verenigingsarchief over de periode 1991-2010.

Bidprentjes

In de loop van dit jaar ontvingen wij grotere en kleinere aantallen bidprentjes van meerdere personen. Soms ook van

erfgenamen van overleden Nispenaren zoals van W. Veraart-de Nijs. Henk Baselier heeft alle ontvangen bidprentjes

geregistreerd zodat de gegevens online te raadplegen zijn. Het totaal aantal bidprentjes bedraagt nu 1686 (+81).

Documenten

Naast het archief van KVO Nispen zijn allerlei uiteenlopende documenten toegevoegd aan de subcollecties Overige verzamelde

aanwinsten en Documentatie Nispen. Binnen deze laatste subcollectie hebben we een extra ordening aangebracht om het

overzicht te behouden. Zo hebben bijvoorbeeld overlijdensadvertenties en brochures van Open Monumentendagen een eigen

inventarisnummer gekregen. De documentatiecollectie bestaat momenteel uit 106 onderdelen met daarbinnen 19 aparte

inventarisnummers.

Overige collecties

Ook de overige verzamelingen zijn in 2022 toegenomen. Door het verwerken van eerdere en nieuwe schenkingen groeide de

Collectie voorwerpen met 10 stuks en de Beeldbank Nispen met 64 afbeeldingen. De Collectie boeken- en tijdschriften is dit jaar

zeer beperkt gegroeid. Maar dat komt mede omdat het nog niet mogelijk is geweest om dit soort aanwinsten te registreren.

Verder zijn er nog talloze foto’s uit eerdere schenkingen (zoals van de erfgenamen van het echtpaar Verbraak-van Eekelen en

het echtpaar Van Nassauw-Nieuwlaat) die we nog moeten nakijken en eventueel registreren.

Tips welkom

Weet u meer te vertellen over onze collecties? Aanvullende informatie en tips zijn welkom. Bijvoorbeeld over de afbeeldingen in

de Beeldbank Nispen en de objecten in de Collectie voorwerpen. Maar ook bij de andere collecties die we via onze website

laten zien is dat mogelijk. U kunt bij het getoonde item direct reageren. We bekijken uw reactie en voegen relevante informatie

toe aan de beschrijving.

Schenkingen

Heeft u een schoenendoos met mooie foto’s van Nispen op zolder staan? Of ander materiaal dat u zou willen schenken aan

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen? Laat het ons weten via mail. Wel bekijken we of het betreffende materiaal past

binnen in onze collecties en een specifieke relatie met Nispen heeft. Zo nodig verwijzen we u door naar andere organisaties die

wellicht gebruik willen maken van uw schenking.

Iedereen waarvan we in 2022 een of meerdere schenkingen mochten ontvangen, willen wij daarvoor nogmaals hartelijk danken!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Archief KVO Nispen en andere

aanwinsten 2022

30-12-2022

Het jaar 2022 zit er bijna op. Een goed

moment om ook terug te kijken op onze

collecties waarin we het Nispens erfgoed

bewaren. We ontvingen dit jaar

verschillende keren materiaal van

historische waarde en registreerden al

eerder ontvangen items. We informeren u

in het kort over de belangrijkste zaken.

Archief KVO Nispen

We ontvingen het archief van de

Katholieke Vrouwen Organisatie afdeling

Nispen, inclusief de voorloper R.K.

Boerinnenbond en de latere Vrouwen van

Nu en Vrouwenvereniging Nispen. Dit

archief bestaat uit bestuurs- en

jaarverslagen en een aantal plakboeken

met allerlei documenten en foto’s. Het

archief bestrijkt de periode 1949-2021. Het

archief is inmiddels geordend en

toegankelijk via deze website. Ga

daarvoor naar het onderdeel Collecties en

vervolgens het onderdeel Documenten.

De aanwinst van dit archief was voor ons

ook reden om het al eerder ontvangen

archief van Sociëteit People Relax als

apart onderdeel te registreren. We hebben

dat ook gedaan voor ons eigen

verenigingsarchief over de periode 1991-

2010.

Bidprentjes

In de loop van dit jaar ontvingen wij

grotere en kleinere aantallen bidprentjes

van meerdere personen. Soms ook van

erfgenamen van overleden Nispenaren

zoals van W. Veraart-de Nijs. Henk

Baselier heeft alle ontvangen bidprentjes

geregistreerd zodat de gegevens online te

raadplegen zijn. Het totaal aantal

bidprentjes bedraagt nu 1686 (+81).

Documenten

Naast het archief van KVO Nispen zijn

allerlei uiteenlopende documenten

toegevoegd aan de subcollecties Overige

verzamelde aanwinsten en Documentatie

Nispen. Binnen deze laatste subcollectie

hebben we een extra ordening

aangebracht om het overzicht te

behouden. Zo hebben bijvoorbeeld

overlijdensadvertenties en brochures van

Open Monumentendagen een eigen

inventarisnummer gekregen. De

documentatiecollectie bestaat momenteel

uit 106 onderdelen met daarbinnen 19

aparte inventarisnummers.

Overige collecties

Ook de overige verzamelingen zijn in 2022

toegenomen. Door het verwerken van

eerdere en nieuwe schenkingen groeide

de Collectie voorwerpen met 10 stuks en

de Beeldbank Nispen met 64

afbeeldingen. De Collectie boeken- en

tijdschriften is dit jaar zeer beperkt

gegroeid. Maar dat komt mede omdat het

nog niet mogelijk is geweest om dit soort

aanwinsten te registreren. Verder zijn er

nog talloze foto’s uit eerdere schenkingen

(zoals van de erfgenamen van het

echtpaar Verbraak-van Eekelen en het

echtpaar Van Nassauw-Nieuwlaat) die we

nog moeten nakijken en eventueel

registreren.

Tips welkom

Weet u meer te vertellen over onze

collecties? Aanvullende informatie en tips

zijn welkom. Bijvoorbeeld over de

afbeeldingen in de Beeldbank Nispen en

de objecten in de Collectie voorwerpen.

Maar ook bij de andere collecties die we

via onze website laten zien is dat mogelijk.

U kunt bij het getoonde item direct

reageren. We bekijken uw reactie en

voegen relevante informatie toe aan de

beschrijving.

Schenkingen

Heeft u een schoenendoos met mooie

foto’s van Nispen op zolder staan? Of

ander materiaal dat u zou willen schenken

aan Heemkundekring de Heerlijckheijd

Nispen? Laat het ons weten via mail. Wel

bekijken we of het betreffende materiaal

past binnen in onze collecties en een

specifieke relatie met Nispen heeft. Zo

nodig verwijzen we u door naar andere

organisaties die wellicht gebruik willen

maken van uw schenking.

Iedereen waarvan we in 2022 een of

meerdere schenkingen mochten

ontvangen, willen wij daarvoor nogmaals

hartelijk danken!