heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Jaarboek niet goed? Neem contact op!

21-11-2022

Momenteel verspreiden wij de nieuwste jaarboeken die nog niet door onze leden waren opgehaald tijdens de

presentatiebijeenkomst. Helaas hebben we moeten constateren dat er een aantal jaarboeken niet goed zijn ingebonden. De

volgorde is omgedraaid waardoor bladzijde 1 achteraan begint en zo verder terugloopt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Alle

leden hebben recht op een goed ingebonden jaarboek. Daarom willen we dit graag in orde maken.

Hoe melden?

Heeft u een foutief ingebonden jaarboek ontvangen? Neem contact met ons op en wij zorgen dat u een juist exemplaar krijgt.

Geef uw melding door aan de contactpersoon van de redactie jaarboek, namelijk Henk Baselier. Hij is te bereiken via

telefoonnummer 0165 - 36 58 06 of via het e-mailadres redactie@heemkundenispen.nl.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Jaarboek niet goed? Neem contact op!

21-11-2022

Momenteel verspreiden wij de nieuwste

jaarboeken die nog niet door onze leden

waren opgehaald tijdens de

presentatiebijeenkomst. Helaas hebben

we moeten constateren dat er een aantal

jaarboeken niet goed zijn ingebonden. De

volgorde is omgedraaid waardoor

bladzijde 1 achteraan begint en zo verder

terugloopt. Dat is natuurlijk niet de

bedoeling. Alle leden hebben recht op een

goed ingebonden jaarboek. Daarom willen

we dit graag in orde maken.

Hoe melden?

Heeft u een foutief ingebonden jaarboek

ontvangen? Neem contact met ons op en

wij zorgen dat u een juist exemplaar krijgt.

Geef uw melding door aan de

contactpersoon van de redactie jaarboek,

namelijk Henk Baselier. Hij is te bereiken

via telefoonnummer 0165 - 36 58 06 of via

het e-mailadres

redactie@heemkundenispen.nl.