heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Molenaarsfamilie Aerden

Johannes Ludovicus Aerden was de zoon van Jacobus Aerden, een telg van een Vlaamse familie die oorspronkelijk uit Brecht

afkomstig was. Na aanvankelijk bakker te zijn geweest in Kalmthout, kocht hij samen met zijn broer Petrus een perceel te Wouw

waar voorheen reeds een molen had gestaan. Er werd een nieuwe molen gebouwd met de naam De Arend. Deze molen staat

er nu nog steeds. Uit het huwelijk van Jacobus en zijn vrouw Maria Elisabeth Capiteyns werden maar liefst zestien kinderen

gebouwen. Naast vader van dit grote gezin was Jacobus ook een bekwaam zakenman. Hij werd eveneens molenaar in Essen

Hoek (toen bekend als Kalmthoutse Hoek) en verwierf daar verschillende panden in eigendom. Zijn kinderen huwden met

partners afkomstig uit de landbouw of de middenstand.

Vier van zijn zoons zetten het vak van molenaar voort in Wouw, (Kalmthoutse) Hoek en Nispen. Johannes Ludovicus huwde in

1857 met boerendochter Maria Voeten, afkomstig van het Nispense Borteldonk. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren

waarvan er vier leven bleven: Maria Jacoba, later gehuwd met Gerardus van Dorst, Eduardus Josephus, later gehuwd met

Maria Cornelia van Thillo, Carolina Adriana Maria, later gehuwd met Franciscus Josephus Oostvogels en Aloysius Johannes

Maria. Hij zou later huwen met Johanna Voeten, telg uit een boerenfamilie die woonde op de Bakkersberg in Roosendaal.

Oudste zoon Eduard kocht in 1887 de molen van de familie Verbist in Essen. Hij werd door een van zijn zoons opgevolgd. De

romp van deze molen is nu nog steeds te zien aan de Stationsstraat te Essen.

In het gezin van Louis en Johanna werden zeven kinderen geboren, waarvan er uiteindelijk vier de volwassen leeftijd bereikten:

de zonen Victor en Willem en de dochters Maria en Louisa. In 1908 liet Louis een nieuwe woning met boerderij nabij de molen

bouwen, het huidige pand Dorpsstraat 26. Hij verhuisde hierheen samen met zijn vrouw en kinderen. Het pand Dorpsstraat 50

werd verkocht en ingrijpend verbouwd. Molenaar Louis Aerden overleed op nog relatief jonge leeftijd in 1926. Hij werd

opgevolgd door zijn oudste zoon Victor. Zoon Willem was een jaar eerder tot priester gewijd, Maria trouwde met de dorpsgenoot

en landbouwer Leonardus Uijtdewilligen en Louisa met landbouwer Johannes van Tiggelen uit Rucphen. Een aantal jaren later

huwde Victor met de uit Roosendaal afkomstige Elisabeth van Overveld. Uit hun huwelijk werd in 1944 zoon Aloysius Cornelis

Wilhelmus Marie geboren. In het zelfde jaar, 1970, dat Victor overlijdt trouwde Louis met de Nispense Maria Hellemons,

afkomstig uit dezelfde familie waarvan ruim een eeuw eerder Van de Wijgert grond kocht voor de bouw van een woning. Begin

jaren 70 van de vorige eeuw werden uit dit huwelijk twee dochters geboren. In 2021 verkocht de familie Aerden het pand met de

bijgebouwen aan een nieuwe eigenaar.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Molenaarsfamilie Aerden

Johannes Ludovicus Aerden was de zoon

van Jacobus Aerden, een telg van een

Vlaamse familie die oorspronkelijk uit

Brecht afkomstig was. Na aanvankelijk

bakker te zijn geweest in Kalmthout, kocht

hij samen met zijn broer Petrus een

perceel te Wouw waar voorheen reeds

een molen had gestaan. Er werd een

nieuwe molen gebouwd met de naam De

Arend. Deze molen staat er nu nog

steeds. Uit het huwelijk van Jacobus en

zijn vrouw Maria Elisabeth Capiteyns

werden maar liefst zestien kinderen

gebouwen. Naast vader van dit grote

gezin was Jacobus ook een bekwaam

zakenman. Hij werd eveneens molenaar

in Essen Hoek (toen bekend als

Kalmthoutse Hoek) en verwierf daar

verschillende panden in eigendom. Zijn

kinderen huwden met partners afkomstig

uit de landbouw of de middenstand.

Vier van zijn zoons zetten het vak van

molenaar voort in Wouw, (Kalmthoutse)

Hoek en Nispen. Johannes Ludovicus

huwde in 1857 met boerendochter Maria

Voeten, afkomstig van het Nispense

Borteldonk. Uit dit huwelijk werden vijf

kinderen geboren waarvan er vier leven

bleven: Maria Jacoba, later gehuwd met

Gerardus van Dorst, Eduardus Josephus,

later gehuwd met Maria Cornelia van

Thillo, Carolina Adriana Maria, later

gehuwd met Franciscus Josephus

Oostvogels en Aloysius Johannes Maria.

Hij zou later huwen met Johanna Voeten,

telg uit een boerenfamilie die woonde op

de Bakkersberg in Roosendaal. Oudste

zoon Eduard kocht in 1887 de molen van

de familie Verbist in Essen. Hij werd door

een van zijn zoons opgevolgd. De romp

van deze molen is nu nog steeds te zien

aan de Stationsstraat te Essen.

In het gezin van Louis en Johanna

werden zeven kinderen geboren, waarvan

er uiteindelijk vier de volwassen leeftijd

bereikten: de zonen Victor en Willem en

de dochters Maria en Louisa. In 1908 liet

Louis een nieuwe woning met boerderij

nabij de molen bouwen, het huidige pand

Dorpsstraat 26. Hij verhuisde hierheen

samen met zijn vrouw en kinderen. Het

pand Dorpsstraat 50 werd verkocht en

ingrijpend verbouwd. Molenaar Louis

Aerden overleed op nog relatief jonge

leeftijd in 1926. Hij werd opgevolgd door

zijn oudste zoon Victor. Zoon Willem was

een jaar eerder tot priester gewijd, Maria

trouwde met de dorpsgenoot en

landbouwer Leonardus Uijtdewilligen en

Louisa met landbouwer Johannes van

Tiggelen uit Rucphen. Een aantal jaren

later huwde Victor met de uit Roosendaal

afkomstige Elisabeth van Overveld. Uit

hun huwelijk werd in 1944 zoon Aloysius

Cornelis Wilhelmus Marie geboren. In het

zelfde jaar, 1970, dat Victor overlijdt

trouwde Louis met de Nispense Maria

Hellemons, afkomstig uit dezelfde familie

waarvan ruim een eeuw eerder Van de

Wijgert grond kocht voor de bouw van een

woning. Begin jaren 70 van de vorige

eeuw werden uit dit huwelijk twee

dochters geboren. In 2021 verkocht de

familie Aerden het pand met de

bijgebouwen aan een nieuwe eigenaar.