heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Bouw molen

Voor zover we weten heeft er in het dorp Nispen voor 1850 nooit een oudere windmolen gestaan. Wel is bekend dat de

eigenaren van het perceel waar nu het pand Kerkplein 5 is, in 1684 over een oliemolen beschikten. Plannen voor de bouw van

een windmolen waren er in ieder geval in 1826. Maar mede door de Belgische opstand in 1830 kwam het hier niet van.

Een aantal jaren volgde een nieuw initiatief dat uiteindelijk ook gerealiseerd werd. De Roosendaalse koopman en schipper

Johannes van de Weijgert kocht in 1850 grond van de familie Van den Boom om een molen te laten bouwen in Nispen. Van de

familie Hellemons-van den Boom kocht hij een ander perceel waarop hij een woning liet bouwen. Dit pand is het nu nog

bestaande huis Dorpsstraat 50. Vier jaar later verkocht Van de Weijgert zijn molen en woonhuis voor 6.000 gulden aan de

Wouwenaar Johannes Ludovicus Aerden. Gedurende velen jaren bleef de familie Aerden eigenaar van de molen. Van de

Weijgert verhuisde met zijn vrouw en kinderen terug naar Roosendaal en ging als rijtuighandelaar de kost verdienen.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Bouw molen

Voor zover we weten heeft er in het dorp

Nispen voor 1850 nooit een oudere

windmolen gestaan. Wel is bekend dat de

eigenaren van het perceel waar nu het

pand Kerkplein 5 is, in 1684 over een

oliemolen beschikten. Plannen voor de

bouw van een windmolen waren er in

ieder geval in 1826. Maar mede door de

Belgische opstand in 1830 kwam het hier

niet van.

Een aantal jaren volgde een nieuw

initiatief dat uiteindelijk ook gerealiseerd

werd. De Roosendaalse koopman en

schipper Johannes van de Weijgert kocht

in 1850 grond van de familie Van den

Boom om een molen te laten bouwen in

Nispen. Van de familie Hellemons-van den

Boom kocht hij een ander perceel waarop

hij een woning liet bouwen. Dit pand is het

nu nog bestaande huis Dorpsstraat 50.

Vier jaar later verkocht Van de Weijgert

zijn molen en woonhuis voor 6.000 gulden

aan de Wouwenaar Johannes Ludovicus

Aerden. Gedurende velen jaren bleef de

familie Aerden eigenaar van de molen.

Van de Weijgert verhuisde met zijn vrouw

en kinderen terug naar Roosendaal en

ging als rijtuighandelaar de kost

verdienen.