heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van Nispen kan lid worden van onze vereniging. Wanneer u actief mee wil

werken als lid is dat mooi meegenomen maar geen verplichting.

Contributie

De contributie per jaar bedraagt € 22,- per lid. Als lid krijgt u het jaarboek, ontvangt u nieuwsbrieven en geniet u voordelen bij de

activiteiten van de kring. Medegezinsleden kunnen voor € 11,- eveneens lid worden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden

maar zij ontvangen geen jaarboek.

Aanmelden

Aanmelden kan door contact op te nemen met ons secretariaat of de penningmeester (voor de adresgegevens, zie bij Contact

op deze website). U kunt ook een aanmeldformulier downloaden en dit met de gevraagde gegevens invullen.

Betaling

Leden betalen hun contributie bij verkeur via een incassomachtiging. Wij hebben voor dit systeem gekozen om de kosten van

het betalingsverkeer te beperken. Hierbij machtigt u ons om eenmaal per jaar de contributie van uw rekening te incasseren. U

bent niet tot incassogiro verplicht maar wij hopen wel dat zoveel mogelijk leden hier gebruik van maken. Gemakkelijk voor u en

voor ons!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Iedereen die interesse heeft in de

geschiedenis van Nispen kan lid worden

van onze vereniging. Wanneer u actief

mee wil werken als lid is dat mooi

meegenomen maar geen verplichting.

Contributie

De contributie per jaar bedraagt € 22,- per

lid. Als lid krijgt u het jaarboek, ontvangt u

nieuwsbrieven en geniet u voordelen bij

de activiteiten van de kring.

Medegezinsleden kunnen voor € 11,-

eveneens lid worden. Hiervoor gelden

dezelfde voorwaarden maar zij ontvangen

geen jaarboek.

Aanmelden

Aanmelden kan door contact op te nemen

met ons secretariaat of de

penningmeester (voor de adresgegevens,

zie bij Contact op deze website). U kunt

ook een aanmeldformulier downloaden en

dit met de gevraagde gegevens invullen.

Betaling

Leden betalen hun contributie bij verkeur

via een incassomachtiging. Wij hebben

voor dit systeem gekozen om de kosten

van het betalingsverkeer te beperken.

Hierbij machtigt u ons om eenmaal per

jaar de contributie van uw rekening te

incasseren. U bent niet tot incassogiro

verplicht maar wij hopen wel dat zoveel

mogelijk leden hier gebruik van maken.

Gemakkelijk voor u en voor ons!