heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Uitgaven > Jaarboeken > Jaarboek 2023

Inhoud Jaarboek 2023

L. Gommeren-van Eekelen

Kroniek van Nispen in 1922

Bladzijde 7-30

C. Denissen en H. Baselier

De familie Denissen en hoeve Luijsterburg. Generaties langs op de boerderij Luijsterburg in Nispen

Bladzijde 31-48

C. Denissen

Inventarisatie goederen familie Denissen 15 februari 1831

Bladzijde 49-60

C. Denissen

Antonius (Toon) Jacobus Denissen. (1922-1988). Missionaris in Indonesië

Bladzijde 61-79

H. Baselier

200 jaar café ‘De Brembos’

Bladzijde 80-90

H. Baselier

Een interview met Nelly Buuron-Goorden

Bladzijde 91-100

C. Verbraak-van Haperen

Kroniek van Nispen in 2022

Bladzijde 101-132

Erratum jaarboek 2022

Bladzijde 133

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Inhoud Jaarboek 2023

L. Gommeren-van Eekelen

Kroniek van Nispen in 1922

Bladzijde 7-30

C. Denissen en H. Baselier

De familie Denissen en hoeve

Luijsterburg. Generaties langs op de

boerderij Luijsterburg in Nispen

Bladzijde 31-48

C. Denissen

Inventarisatie goederen familie

Denissen 15 februari 1831

Bladzijde 49-60

C. Denissen

Antonius (Toon) Jacobus Denissen.

(1922-1988). Missionaris in Indonesië

Bladzijde 61-79

H. Baselier

200 jaar café ‘De Brembos’

Bladzijde 80-90

H. Baselier

Een interview met Nelly Buuron-

Goorden

Bladzijde 91-100

C. Verbraak-van Haperen

Kroniek van Nispen in 2022

Bladzijde 101-132

Erratum jaarboek 2022

Bladzijde 133