heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Uitgaven > Jaarboeken > Jaarboek 2017

Inhoud Jaarboek 2017

H. Klaassen

Vrome klanken uit een roerig verleden

Bladzijde 7-23

M. Vermunt

Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen

Bladzijde 24-42

L. Gommeren-van Eekelen

Kroniek van Nispen in 1916

Bladzijde 43-67

H. Baselier

Zonder lenen en zonder borgen houdt men klanten en geen zorgen; Een drietal foto’s uit Nispens winkelverleden

Bladzijde 68-72

M. Verbraak-van Eekelen

‘Het Zuivelhuis-Textielhuis’ te Nispen

Bladzijde 73-80

M. Broos

De Roosendaalse bedevaart naar Kevelaer

Bladzijde 81-104

C. Verbraak-van Haperen

Kroniek van Nispen in 2016

Bladzijde 81-115

M.A.M. Leijdekkers en I.E.C.M. Aerden

Jaarverslag heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen over 2016

Bladzijde 143-158

Errata jaarboek 2015 en 2016

Bladzijde 159-160

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Inhoud Jaarboek 2017

H. Klaassen

Vrome klanken uit een roerig verleden

Bladzijde 7-23

M. Vermunt

Archeologisch onderzoek naar de kerk

van Nispen

Bladzijde 24-42

L. Gommeren-van Eekelen

Kroniek van Nispen in 1916

Bladzijde 43-67

H. Baselier

Zonder lenen en zonder borgen houdt

men klanten en geen zorgen; Een

drietal foto’s uit Nispens

winkelverleden

Bladzijde 68-72

M. Verbraak-van Eekelen

‘Het Zuivelhuis-Textielhuis’ te Nispen

Bladzijde 73-80

M. Broos

De Roosendaalse bedevaart naar

Kevelaer

Bladzijde 81-104

C. Verbraak-van Haperen

Kroniek van Nispen in 2016

Bladzijde 81-115

M.A.M. Leijdekkers en I.E.C.M. Aerden

Jaarverslag heemkundekring de

Heerlijckheijd Nispen over 2016

Bladzijde 143-158

Errata jaarboek 2015 en 2016

Bladzijde 159-160