heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Logo

Het logo van de heemkundekring bestaat uit een beeldmerk en een woordmerk.

Beeldmerk

Het beeldmerk van de vereniging werd in 1992 ontworpen door Frans Deelen uit Nispen. Het symboliseert een hand met

daarop een doorzichtige bol. Deze bol staat voor het begrip "heerlijkheid" (men zou het kunnen vergelijken met een rijksappel).

Tevens is de bol een soort "glazen bol" waarin naar het verleden, heden en toekomst van Nispen wordt gekeken. Het logo was

een ontwerp in zwart. Het beeldmerk alleen, of in combinatie met het woordmerk, wordt gebruikt op de manier zoals hieronder

aangegeven. Zonder toevoegingen van extra lijnen en andere vormen.

Woordmerk

Het beeldmerk kan in combinatie gebruikt worden het woordmerk. Dat bestaat uit de volledige vermelding van de naam van de

kring door middel van onderstaande letters zoals hieronder afgebeeld. Het woordmerk wordt enkel gebruikt in combinatie met

het beeldmerk. De onderstreping die op het briefpapier van de heemkundekring staat vermeld hoort niet bij de vormgeving van

het logo en het woordmerk en moet dus weggelaten worden.

Het lettertype dat voor de naamsweergave van de vereniging wordt gebruikt is Americana BT puntgrootte 24.

Kleur

Toen in 1993 voor de eerste keer een jaarboek werd uitgegeven moest er nagedacht worden over de kleur van een kaft en de

opdruk. Het werd een crèmekleurige omslag met olijfgroene opdruk. Een jaar later werd expositiemateriaal in deze kleuren

vervaardigd en zo ontstond toevalligerwijs deze huisstijl. De gekozen kleuren hebben dus geen specifieke betekenis. Bij gebruik

van kleuren voor het beeldmerk en het woordmerk gelden de volgende voorschriften:

Voor drukwerk ● Beeldmerk en woordmerk PMS-kleur 385 (olijfgroen) ● Voor de steunkleur PMS-kleur 7499 (cremekleur)

Voor digitaal gebruik

● Beeldmerk en woordmerk codes R128, G128 en B0 (olijfgroen)

● Voor de steunkleur codes R255, G247 en B198 (cremekleur)

Uitgangspunt kleurgebruik

Gebruik voor het beeld- en woordmerk steeds dezelfde kleur. Dus niet het beeldmerk in zwart en het woordmerk in olijfgroen of

net andersom of in twee andere kleuren.

Afwijkend kleurgebruik

Soms kan er voor gekozen worden om het logo in afwijkende kleur weer te geven. En er kan ook voor gekozen worden om de

steunkleur afwijkend weer te geven. Bijvoorbeeld bij speciale publicaties zoals ook in het verleden is gebeurd waarbij de

gebruikelijke steunkleur werd gehanteerd maar het logo in een andere kleur werd weergegeven óf dat het logo in zwart of in wit

(dus als negatief) op een afwijkende kleur werd geplaatst.

Typografie Correspondentie met externen, alsook zoveel mogelijk intern, wordt als lettertype Arial gebruikt met puntgrootte 11. Dit geldt niet speciale publicaties zoals het jaarboek en eenmalige uitgaven. Voor bepaalde publicaties, wanneer het geen correspondentie of verslagen e.d. betreft, kan beperkt gebruik worden gemaakt van het lettertype Americana BT, 11 pt.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Logo

Het logo van de heemkundekring bestaat

uit een beeldmerk en een woordmerk.

Beeldmerk

Het beeldmerk van de vereniging werd in

1992 ontworpen door Frans Deelen uit

Nispen. Het symboliseert een hand met

daarop een doorzichtige bol. Deze bol

staat voor het begrip "heerlijkheid" (men

zou het kunnen vergelijken met een

rijksappel). Tevens is de bol een soort

"glazen bol" waarin naar het verleden,

heden en toekomst van Nispen wordt

gekeken. Het logo was een ontwerp in

zwart. Het beeldmerk alleen, of in

combinatie met het woordmerk, wordt

gebruikt op de manier zoals hieronder

aangegeven. Zonder toevoegingen van

extra lijnen en andere vormen.

Woordmerk

Het beeldmerk kan in combinatie gebruikt

worden het woordmerk. Dat bestaat uit de

volledige vermelding van de naam van de

kring door middel van onderstaande

letters zoals hieronder afgebeeld. Het

woordmerk wordt enkel gebruikt in

combinatie met het beeldmerk. De

onderstreping die op het briefpapier van

de heemkundekring staat vermeld hoort

niet bij de vormgeving van het logo en het

woordmerk en moet dus weggelaten

worden.

Het lettertype dat voor de naamsweergave

van de vereniging wordt gebruikt is

Americana BT puntgrootte 24.

Kleur

Toen in 1993 voor de eerste keer een

jaarboek werd uitgegeven moest er

nagedacht worden over de kleur van een

kaft en de opdruk. Het werd een

crèmekleurige omslag met olijfgroene

opdruk. Een jaar later werd

expositiemateriaal in deze kleuren

vervaardigd en zo ontstond toevalligerwijs

deze huisstijl. De gekozen kleuren hebben

dus geen specifieke betekenis. Bij gebruik

van kleuren voor het beeldmerk en het

woordmerk gelden de volgende

voorschriften:

Voor drukwerk ● Beeldmerk en woordmerk PMS-kleur 385 (olijfgroen) ● Voor de steunkleur PMS-kleur 7499 (cremekleur)

Voor digitaal gebruik

● Beeldmerk en woordmerk codes R128,

G128 en B0 (olijfgroen)

● Voor de steunkleur codes R255, G247

en B198 (cremekleur)

Uitgangspunt kleurgebruik

Gebruik voor het beeld- en woordmerk

steeds dezelfde kleur. Dus niet het

beeldmerk in zwart en het woordmerk in

olijfgroen of net andersom of in twee

andere kleuren.

Afwijkend kleurgebruik

Soms kan er voor gekozen worden om het

logo in afwijkende kleur weer te geven. En

er kan ook voor gekozen worden om de

steunkleur afwijkend weer te geven.

Bijvoorbeeld bij speciale publicaties zoals

ook in het verleden is gebeurd waarbij de

gebruikelijke steunkleur werd gehanteerd

maar het logo in een andere kleur werd

weergegeven óf dat het logo in zwart of in

wit (dus als negatief) op een afwijkende

kleur werd geplaatst.

Typografie Correspondentie met externen, alsook zoveel mogelijk intern, wordt als lettertype Arial gebruikt met puntgrootte 11. Dit geldt niet speciale publicaties zoals het jaarboek en eenmalige uitgaven. Voor bepaalde publicaties, wanneer het geen correspondentie of verslagen e.d. betreft, kan beperkt gebruik worden gemaakt van het lettertype Americana BT, 11 pt.