heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Nispen > Dorpswapen

Op 26 maart 1998 werd door de gemeenteraad van Roosendaal het dorpswapen van Nispen vastgesteld. Nispen was lange tijd

een zelfstandige heerlijkheid maar kort na het jaar 1300 vormde het een administratief-bestuurlijke eenheid met de vrijheid

Roosendaal. Rond 1580 werd er in Roosendaal een wapen gebruikt wat bestond uit drie rozen. Kort na 1700 kwam er in

Roosendaal een wapenzegel in gebruik dat tussen de drie rozen een hartschild vertoonde met een leeuw. Dit hartschild

verwees naar de heerlijkheid Nispen wat gebaseerd is op het gelijknamige geslacht Van Nispen dat destijds heerlijke rechten in

Nispen had.

Het gemeentewapen met de drie rozen en de leeuw is in 1817 door de Hoge Raad van Adel vastgesteld. Na de gemeentelijke

herindeling per 1 januari 1997 met de gemeente Wouw werd het wapen van de voormalige gemeente Roosendaal en Nispen

ook het wapen van de nieuwe gemeente Roosendaal. Later is het wapen van de voormalige gemeente Wouw vastgesteld als

dorpswapen voor Wouw en het wapen van het geslacht Van Nispen als dorpswapen voor Nispen. Deze beslissing is genomen

op verzoek van de Nispense heemkundekring en volgens het advies van de Noordbrabantse commissie voor wapen- en

vlaggenkunde. In het Jaarboek 1998 is een artikel opgenomen waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de achtergrond

van het Nispense dorpswapen, zie daarvoor het onderdeel Uitgaven.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Nispen > Dorpswapen

Op 26 maart 1998 werd door de

gemeenteraad van Roosendaal het

dorpswapen van Nispen vastgesteld.

Nispen was lange tijd een zelfstandige

heerlijkheid maar kort na het jaar 1300

vormde het een administratief-bestuurlijke

eenheid met de vrijheid Roosendaal.

Rond 1580 werd er in Roosendaal een

wapen gebruikt wat bestond uit drie rozen.

Kort na 1700 kwam er in Roosendaal een

wapenzegel in gebruik dat tussen de drie

rozen een hartschild vertoonde met een

leeuw. Dit hartschild verwees naar de

heerlijkheid Nispen wat gebaseerd is op

het gelijknamige geslacht Van Nispen dat

destijds heerlijke rechten in Nispen had.

Het gemeentewapen met de drie rozen en

de leeuw is in 1817 door de Hoge Raad

van Adel vastgesteld. Na de gemeentelijke

herindeling per 1 januari 1997 met de

gemeente Wouw werd het wapen van de

voormalige gemeente Roosendaal en

Nispen ook het wapen van de nieuwe

gemeente Roosendaal. Later is het wapen

van de voormalige gemeente Wouw

vastgesteld als dorpswapen voor Wouw

en het wapen van het geslacht Van

Nispen als dorpswapen voor Nispen.

Deze beslissing is genomen op verzoek

van de Nispense heemkundekring en

volgens het advies van de

Noordbrabantse commissie voor wapen-

en vlaggenkunde. In het Jaarboek 1998 is

een artikel opgenomen waarin uitgebreid

aandacht wordt besteed aan de

achtergrond van het Nispense

dorpswapen, zie daarvoor het onderdeel

Uitgaven.