heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Nispen > Canon van Nispen

Het dorp Nispen: een typisch agrarische nederzetting, gelegen aan een beekdal met de kerktoren en molen als markante

herkenningspunten. Dit beekdal, de parochiekerk en de ligging van de plaats nabij de grens met België zijn van grote invloed

geweest op de geschiedenis van Nispen. Deze geschiedenis is op hoofdlijnen weergeven in de vorm van een ‘canon’. Daarmee

sluiten we aan de methodiek van de Canon van Nederland zoals die in onderwijs in ons land wordt gebruikt.

De Canon van Nispen is een speciale website waar uitgebreid wordt ingegaan op de geschiedenis van Nispen. De informatie is

geordend in verschillende tijdsperioden (de zogenaamde ‘canonvensters’). In ieder venster vindt u wetenswaardigheden over tal

van grote en kleinere gebeurtenissen die samen een kleurrijke ketting vormen van de eeuwenoude historie van ons dorp. Er zal

in de toekomst nog regelmatig nieuwe informatie aan worden toegevoegd of teksten worden aangepast. Want geschiedenis is

nooit af en nieuwe inzichten geven steeds een andere kijk op het verleden!

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Nispen > Canon van Nispen

Het dorp Nispen: een typisch agrarische

nederzetting, gelegen aan een beekdal

met de kerktoren en molen als markante

herkenningspunten. Dit beekdal, de

parochiekerk en de ligging van de plaats

nabij de grens met België zijn van grote

invloed geweest op de geschiedenis van

Nispen. Deze geschiedenis is op

hoofdlijnen weergeven in de vorm van een

‘canon’. Daarmee sluiten we aan de

methodiek van de Canon van Nederland

zoals die in onderwijs in ons land wordt

gebruikt.

De Canon van Nispen is een speciale

website waar uitgebreid wordt ingegaan

op de geschiedenis van Nispen. De

informatie is geordend in verschillende

tijdsperioden (de zogenaamde

‘canonvensters’). In ieder venster vindt u

wetenswaardigheden over tal van grote en

kleinere gebeurtenissen die samen een

kleurrijke ketting vormen van de

eeuwenoude historie van ons dorp. Er zal

in de toekomst nog regelmatig nieuwe

informatie aan worden toegevoegd of

teksten worden aangepast. Want

geschiedenis is nooit af en nieuwe

inzichten geven steeds een andere kijk op

het verleden!