heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Bidprentjes

Onze verzameling bidprentjes bestaat uit ongeveer 1.700 prentjes met betrekking tot personen die in Nispen geboren of

gestorven zijn of daar gewoond hebben. Of waarvan de uitvaart in Nispen plaats vond of daar begraven zijn. De bidprentjes

vormen niet alleen een bron voor genealogische gegevens. In de loop van de tijd kwam op de gedachtenisprentjes steeds vaker

en uitgebreidere informatie over het persoonlijk leven van een overledene te staan. Daarnaast heeft de manier waarop

bidprentjes afgelopen eeuwen zijn vormgegeven ook een cultuurhistorische waarde. Het laat zien hoe nabestaanden door de

tijd heen vorm hebben gegeven aan het verlies van een dierbare.

U kunt hieronder een naam intypen en vervolgens op ‘zoek’ klikken. Vervolgens ziet u de beschrijvingen die aan de zoekterm

voldoen. In de kolom links kunt tevens op verschillende onderdelen filteren en gericht op bepaalde zaken verder zoeken.