heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Bidprentjes

Onze verzameling bidprentjes bestaat uit bijna 1.800 prentjes met betrekking tot personen die in Nispen geboren of gestorven

zijn of daar gewoond hebben. Of waarvan de uitvaart in Nispen plaats vond of daar begraven zijn. De bidprentjes vormen niet

alleen een bron voor genealogische gegevens. In de loop van de tijd kwam op de gedachtenisprentjes steeds vaker en

uitgebreidere informatie over het persoonlijk leven van een overledene te staan. Daarnaast heeft de manier waarop bidprentjes

afgelopen eeuwen zijn vormgegeven ook een cultuurhistorische waarde. Het laat zien hoe nabestaanden door de tijd heen vorm

hebben gegeven aan het verlies van een dierbare.

U kunt hieronder een naam intypen en vervolgens op ‘zoek’ klikken. Vervolgens ziet u de beschrijvingen die aan de zoekterm

voldoen. In de kolom links kunt tevens op verschillende onderdelen filteren en gericht op bepaalde zaken verder zoeken.