heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren

maken wij veel gebruik van vrijwilligers binnen onze vereniging. Veel van deze werkzaamheden worden verricht in werkgroepen.

Vrijwilligers heeft een vereniging nooit genoeg. Heeft u interesse om actief te zijn? Kijk hier naar onze 'vacatures'!

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen. Aanvulling is daarom zeker welkom! Heeft u interesse? Neem gerust

vrijblijvend contact op met het bestuur. De huidige taakverdeling is als volgt:

Voorzitter

Toon van Wesel

Secretaris

Inge Aerden

Penningmeester

Hans Wentink

Bestuurslid

Loes Gommeren-van Eekelen

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid

Vacature

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van

zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat

het bestuur niet alles zelf kan organiseren

maken wij veel gebruik van vrijwilligers

binnen onze vereniging. Veel van deze

werkzaamheden worden verricht in

werkgroepen. Vrijwilligers heeft een

vereniging nooit genoeg. Heeft u interesse

om actief te zijn? Kijk hier naar onze

'vacatures'!

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier

personen. Aanvulling is daarom zeker

welkom! Heeft u interesse? Neem gerust

vrijblijvend contact op met het bestuur. De

huidige taakverdeling is als volgt:

Voorzitter

Toon van Wesel

Secretaris

Inge Aerden

Penningmeester

Hans Wentink

Bestuurslid

Loes Gommeren-van Eekelen

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid

Vacature