heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Actueel > Activiteitenagenda

Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze activiteiten alsook een selectie van andere bijeenkomsten en evenementen

waarbij (ook) erfgoed centraal staat. U moet er wel rekening mee houden dat de data van activiteiten die wat verder weg

gelegen zijn soms nog kunnen wijzigen. Op onze Facebookpagina vindt u overigens nog veel meer informatie over activiteiten

in de regio.

nog tot en met 20 mei 2024:

Dit hele pinksterweekend vindt de ‘Dag van het kasteel’ plaats in Nederland. Op tal van locaties in het gehele land zijn kastelen

te bezoeken. Thema dit jaar is: Aan tafel. Meer informatie vindt u op: www.dagvanhetkasteel.nl.

nog tot en met 23 juni 2024:

Als vervolg op de expositie in Museum Tongerlohuys is in het museum Markiezenhof te Bergen op Zoom ook een

tentoonstelling te zien over het kasteel van Wouw. Onder de titel ´WOUW! Archeologische vondsten van het grootste kasteel

van Nederland´ worden archeologische opgravingen gepresenteerd waarbij het leven op het kasteel centraal staat. Op het

kasteel hebben veel mensen gewoond en gewerkt. Niet alleen adellijke lieden zoals de markiezen of beroemde krijgsheren uit

de middeleeuwen en Tachtigjarige oorlog. Meer informatie hierover is te vinden op: www.markiezenhof.nl.

14-15 september 2024:

In dit weekend wordt beide dagen Open Monumentendag georganiseerd. In geheel Nederland zijn dan monumenten

opengesteld om te bezoeken. Ook in de gemeente Roosendaal wordt daaraan aandacht besteed. Meer informatie later dit jaar.

Uitgebreide informatie over Open Monumentendag is te vinden op: www.openmonumentendag.nl.

26 oktober 2024:

Op deze dag is het 80 jaar geleden dat de dorpskern van Nispen werd bevrijd. Er wordt door een aantal Nispense organisaties

gewerkt aan een programma waarbij herdenken en vieren centraal staat.

tot en met 5 mei 1945:

Ter gelegenheid van 80 jaar vrijheid in Noord-Brabant worden dit en ook nog komend jaar tal van activiteiten ontwikkeld om de

bevrijding te herdenken en te vieren in de periode 204-2025. Meer informatie daarover vindt u op: https://brabantherinnert.nl.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Home > Actueel > Activiteitenagenda

Op deze pagina vindt u een overzicht van

al onze activiteiten alsook een selectie van

andere bijeenkomsten en evenementen

waarbij (ook) erfgoed centraal staat. U

moet er wel rekening mee houden dat de

data van activiteiten die wat verder weg

gelegen zijn soms nog kunnen wijzigen.

Op onze Facebookpagina vindt u

overigens nog veel meer informatie over

activiteiten in de regio.

nog tot en met 20 mei 2024:

Dit hele pinksterweekend vindt de ‘Dag

van het kasteel’ plaats in Nederland. Op

tal van locaties in het gehele land zijn

kastelen te bezoeken. Thema dit jaar is:

Aan tafel. Meer informatie vindt u op:

www.dagvanhetkasteel.nl.

nog tot en met 23 juni 2024:

Als vervolg op de expositie in Museum

Tongerlohuys is in het museum

Markiezenhof te Bergen op Zoom ook een

tentoonstelling te zien over het kasteel

van Wouw. Onder de titel ´WOUW!

Archeologische vondsten van het grootste

kasteel van Nederland´ worden

archeologische opgravingen

gepresenteerd waarbij het leven op het

kasteel centraal staat. Op het kasteel

hebben veel mensen gewoond en

gewerkt. Niet alleen adellijke lieden zoals

de markiezen of beroemde krijgsheren uit

de middeleeuwen en Tachtigjarige oorlog.

Meer informatie hierover is te vinden op:

www.markiezenhof.nl.

14-15 september 2024:

In dit weekend wordt beide dagen Open

Monumentendag georganiseerd. In geheel

Nederland zijn dan monumenten

opengesteld om te bezoeken. Ook in de

gemeente Roosendaal wordt daaraan

aandacht besteed. Meer informatie later

dit jaar. Uitgebreide informatie over Open

Monumentendag is te vinden op:

www.openmonumentendag.nl.

26 oktober 2024:

Op deze dag is het 80 jaar geleden dat de

dorpskern van Nispen werd bevrijd. Er

wordt door een aantal Nispense

organisaties gewerkt aan een programma

waarbij herdenken en vieren centraal

staat.

tot en met 5 mei 1945:

Ter gelegenheid van 80 jaar vrijheid in

Noord-Brabant worden dit en ook nog

komend jaar tal van activiteiten ontwikkeld

om de bevrijding te herdenken en te

vieren in de periode 204-2025. Meer

informatie daarover vindt u op:

https://brabantherinnert.nl.