zoeken  contact   extranet Home Home

Gebedshuis en oorlogsmonument

Op het perceel Heijbeeksestraat 30 staat een kapel. De kapel is niet alleen een gebedshuis maar tevens een oorlogsmonument. Hieronder gaan we kort in op de geschiedenis van dit gebouw.


Historie

Vanwege het oorlogsgeweld en het verlangen naar vrede ontstonden tegen het einde van de Duitse bezetting in Nispen plannen om een kapel te bouwen. Kapelaan Lannoye wierp zich op als voorman om, zodra de oorlog voorbij was, een kapel te bouwen en deze op te dragen aan "Maria Koningin van de Vrede". De eerste plannen werd in het voorjaar van 1944 gemaakt maar pas in juli 1945 kreeg architect Jos Cuypers de opdracht om een kapel te ontwerpen. Landbouwer Joris van Gastel stond voor de locatie van de kapel op de hoek van de Heijbeeksestraat en Broekakkerstraat een gedeelte van zijn grond af. Voor de financiering van het gebedshuis werd een collecte gehouden onder de dorpsbewoners. Toen ontstond ook het idee om in de kapel een gedenkteken te plaatsen voor de tweeëntwintig oorlogsslachtoffers uit de parochie Nispen zodat de kapel niet alleen als gebedshuis maar ook als herdenkingsplaats kon fungeren.

 


Home  >  Nispen  >  Vredeskapel

Op 26 oktober 1945 werd de eerste steen voor de kapel gelegd. De bouwmaterialen werden op allerlei wijzen verkregen, vaak restanten van door de oorlog beschadigde gebouwen uit Nispen, Roosendaal en Essen. Verschillende Nispenaren hebben met hun inspanningen en de verkregen materialen een fraaie kapel kunnen bouwen. De inwijding van het gebedshuis door pastoor Fassaert vond onder grote belangstelling plaats op de eerste nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei 1946.


Herdenking

Tijdens de herdenking van 50 jaar bevrijding werd door het Oranje-Comité bij de kapel een herdenkingssteen geplaatst. Deze is na enkele jaren vervangen door een nieuwe steen. In 2019 kwam daarbij een uitbreiding. Al een aantal jaren wordt op de Nationale Dodenherdenking op 4 mei een stille tocht georganiseerd naar de kapel waar de oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook tijdens de viering van van de bevrijding van Nispen door de Engelse soldaten in 1994 en 2004 werd een tocht gemaakt naar de kapel om daar iedereen te gedenken die ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog was omgekomen. In 2009 werd de Vredeskapel gerestaureerd. Dit betekende onder andere een nieuw dak en een nieuwe toegangsdeur. De heropening vond plaats op zondag 8 november 2009. De Vredeskapel is een gemeentelijk monument, dat is aangeduid met een speciaal schildje op het gebouw.


Luisterplek

In december 2014 is bij de kapel een luisterplek gecreëerd. Dit luisterpunt maakt onderdeel uit van een Europees netwerk van luisterplekken langs de route die de geallieerde strijdkrachten aflegden bij de bevrijding van West-Europa in 1944-1945. Bij de luisterplek (nummer 153 in het netwerk) kunt u door het draaien een een wiel een tekst beluisteren over de bevrijding van Nispen. Deze tekst met als titel ´Verlangen naar vrede´ is samengesteld in samenwerking met de Nispense heemkundekring en ingesproken door professionele acteurs. U kunt de tekst ook online beluisteren via de website van de Liberation Route Europe: www.liberationroute.nl/nederland/historische-locatie/craving-peace.

Luisterplek over bevrijding Nispen bij Vredeskapel | Foto C. Uijtdewilligen 2018

Bezoek

De kapel is tijdens de zomermaanden dagelijks geopend. De luisterpaal kunt u het gehele jaar door bezoeken.


Meer over de historie van de Vredeskapel en de Nispense oorlogsslachtoffers kunt u lezen in artikelen in het Jaarboek 1995 van de heemkundekring. De Vredeskapel is ook opgenomen in de lijst van oorlogsmonumenten op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei (www.4en5mei.nl). Op de Beeldbank Nispen kunt u foto´s bekijken van de inwijding van de Vredeskapel, diverse herdenkingen bij het monument en het gebouw door de jaren heen.


#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Interieur Vredeskapel | Foto C. Uijtdewilligen 2018