zoeken  contact   extranet Home Home

Via deze pagina kunt u eenvoudig alle documenten van de vereniging waar via links op deze website naar wordt verwezen, terugvinden. In principe zijn alle documenten vanaf de afgelopen vijf jaar terug te vinden. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. De documenten worden per soort aangegeven (op alfabetische volgorde en daarbinnen van recent naar ouder).


Agenda’s
Agenda jaarvergadering 2022
Agenda jaarvergadering 2021

Agenda jaarvergadering 2020
Agenda jaarvergadering 2019
Agenda jaarvergadering 2018


Beleidsstukken

Evaluatie 2014 Notitie toekomstperspectief
Notitie toekomstperspectief


Bestuursbesluiten

Afspraken representatie


Formulieren

Aanmeldformulier lidmaatschap heemkundekring

Inventarissen

Inventaris van het verenigingsarchief Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen 1991 - 2010


Jaarverslagen
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017


Regelingen

Huishoudelijk Reglement

Richtlijnen waardering inzet en onkostenvergoedingen

Statuten Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen
Uitleen- en reproductiereglement collecties ErfgoedCentrum Nispen


Verslagen

Verslag jaarvergadering 2021
Verslag jaarvergadering 2020
Verslag jaarvergadering 2019

Verslag jaarvergadering 2018
Verslag jaarvergadering 2017Deel deze pagina

Home  >  Over ons  >  Verenigingsdocumenten  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn