zoeken  contact   extranet Home Home

Nieuwe aanwinsten in onze collecties

10-01-2020


Afgelopen jaar hebben wij weer verschillende afbeeldingen, objecten en documentatiemateriaal aan onze collecties toegevoegd. Daarmee bewaren het Nispens erfgoed voor de toekomst en maken het ook mogelijk dat iedereen via onze website daarvan kennis kan nemen.


Het aantal beschreven voorwerpen dat u kunt raadplegen staat inmiddels op 330 stuks. Het aantal afbeeldingen steeg in 2019 met bijna 200 naar een totaal van 6800 foto´s, dia´s, tekeningen, kaarten en affiches van Nispen en de Nispenaren. Inmiddels hebben we ook een aanvang gemaakt met het meer volledig maken van bepaalde omschrijvingen in de Beeldbank Nispen. Dat vergemakkelijkt het zoeken.


Tot slot hebben we voorbije maanden ook onze collectie Overig Verzameld Archiefmateriaal verder uitgebreid. Een bijgewerkte inventaris van deze documenten is ook op de website te vinden.


Door steeds vast te leggen wat we allemaal hebben verzameld, is alles beter terug te vinden. Daarnaast laten we op deze manier zien wat we doen aan het bewaren van het Nispens erfgoed, kan iedereen hiervan ‘wereldwijd’ genieten en ontbrekende of juiste informatie met betrekking tot bijvoorbeeld een foto of voorwerp aanleveren. Want hoe completer een beschrijving, hoe waardevoller. Ook in 2020 gaan we verder door met deze werkzaamheden!Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn